Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.5 Zapnout všechny hladiny

6.5 Zapnout všechny hladiny

←6.5 Odemknout hladinu 6.5 Vypnout všechny hladiny ↑zpět na 6. Hlavní menu↑ ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Uprav → Znovu
Standard
_redo
znovu
vrátí zpět výsledek předchozího příkazu ZPĚT nebo Z

Příkaz patří do zvláštní sekce doplňkových funkcí, které byly do progeCADu vloženy dodatečně. Spuštěný příkaz pracuje jednorázově a rozmrazí všechny zmražené hladiny bez výjimky.

←6.5 Odemknout hladinu

6.5 Vypnout všechny hladiny

↑zpět na 6. Hlavní menu↑

↑zpět na obsah↑