Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.075 Pohledy - Průzkumník

6.3.075 Pohledy - Průzkumník

←6.3.074 XXX     6.3.076 XXX     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Pohled → Pohledy  Průzkumník
Pohled
_view
pohled
otevře progeCAD Průzkumník a umožní spravovat a aktivovat pojmenované pohledy

Tato funkce využívá univerzálního prostředku, kterým je progeCAD Průzkumník. V tomto příkazu však bude pozornost zaměřena jen na část „Pohledy“. Vlastnímu Průzkumníku je věnován příkaz č. 192.

Obrázek 60: progeCAD Průzkumník - Pohledy

Jestliže má výkres takový charakter, že je v něm nutné se často přesouvat, můžete využít vámi nadefinované pohledy, které se zobrazují v hlavním okně v seznamu (obrázek 60). Nový pohled vytvoříte tak, že Průzkumníka nejdříve zavřete, přesunete se ve výkrese na požadovanou oblast, spustíte Průzkumníka a v menu „Úpravy“ → „Nový“ → „Pohled“ nebo ikonkou zadáte název pohledu. Ostatní údaje o poloze pohledu si progeCAD doplní sám. Modrou značkou zatržítka je pak označen právě aktivní pohled.