Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.067 Funkce výřezů

6.3.067 Funkce výřezů

←6.3.066 Letecký pohled     6.3.068 Seznam výřezů     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Pohled → Funkce výřezů → Funkce výřezů
Výřezy
_viewports
výřez
zobrazí možnosti výřezů, ve výkresovém prostoru vytvoří výřezy ve tvaru obdélníka

Tento příkaz je s obecně řečeno opět jakýmsi souborem více příkazů najednou. Protože se jich v příkazech č. 68 – 74 nachází sedm z devíti, budou na tomto místě popsány ty, k nimž se už později řeč nedostane. Z nabídky, kterou vypíše příkazový řádek po spuštění příkazu, tedy zbývají volby Uložit, Obnovit a Smazat.

Pomocí příkazového řádku můžete uložit, obnovit nebo smazat konfiguraci výřezů. Ve všech případech tak vepíšete název konfigurace, se kterou chcete dále operovat, a následně jej potvrdíte klávesou ENTER.

Odlišnou funkci má tento příkaz ve výkresovém prostoru. Zde je možné vytvořit nový výřez vetvaru obdélníka, který okamžitě zobrazí celý obsah modelového prostoru. Obdélník nakreslíte buď dvěma body na úhlopříčce za pomocí levého tlačítka myši nebo hodnotami souřadnic X a Y podle schématu v kapitole 5.4.

←6.3.066 Letecký pohled     6.3.068 Seznam výřezů     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑