Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.066 Letecký pohled

6.3.066 Letecký pohled

←6.3.065 Rotace Z     6.3.067 Funkce výřezů     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Pohled → Letecký pohled
_dsviewer
dsviewer
zobrazí rychlý náhled na všechny objekty ve výkrese

Letecký pohled usnadňuje jistou orientaci na výkresové ploše. Příkaz využívá dodatečné okno, v němž je vše, co je v rýsovacím prostoru obsaženo. Přípravek je vhodný zejména pro ty soubory, které obsahují více výkresových sestav.

Při standardním pohybu po výkresové ploše se tučný bílý obdélník, který představuje aktuální pohled, dynamicky zvětšuje nebo zmenšuje. V tomto případě se jedná o „mapku“ s výřezem, jenž daný výkresový prostor momentálně obsahuje.

Můžete však pro snažší orientaci na výkrese využít i dodatečné okno příkazu. Tučný bílý obdélník, který se v okně nachází, představuje poslední pohled před spuštěním příkazu. Pokud do jeho nitra kliknete levým tlačítkem myši, objeví se obdélník s křížem uprostřed, který představuje průsečík úhlopříček obdélníku. Poté se pohybem myši přesouváte pohledem ve výkresovém prostoru. Pokud však kurzorem opustíte toto okno leteckého pohledu, výkresový prostor zobrazí zpět pohled na původní. I za pomocí tohoto okna máte možnost měnit měřítko pohledu. Stačí v okně kliknout levým tlačítkem myši a prostřední křížek se změní na šipku, jejíž hrot míří zevnitř na pravou stranu obdélníka.

V záhlaví okna příkazu si ještě můžete zvolit tyto tři možnosti: automatický výřez, dynamickou aktualizaci a zvětšení v reálném čase. První možnost z vyjmenovaných zobrazuje pohled modelového prostoru na aktuálním výřezu automaticky, jestliže v tomto prostoru existuje více než jeden výřez. Dynamická aktualizace dokáže aktualizovat okno leteckého pohledu okamžitě při editaci výkresu. Poslední možnost prakticky znamená aktualizaci oblasti kreslení při zvětšení použitém v okně leteckého pohledu.

←6.3.065 Rotace Z     6.3.067 Funkce výřezů     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑