Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.052 Kamera

6.3.052 Kamera

←6.3.051 Meze     6.3.053 Bod     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Pohled → Posun pohledu → Kamera
Standard, 3D orbit
_rtpan
rpp
umožní okamžitý pohyb po výkrese

Kamera je jinak řečeno pohyb po výkresové ploše, který byl prezentován v kapitole 5.1 o orientaci ve výkrese a výkresovém prostoru. Je tedy nutné dbát těchto odlišností. Nepochybně všichni uživatelé budou využívat k posunu po výkrese kolečko myši. Vlastní pohyb je pak docílen držením kolečka a pohybem myši. Tento příkaz však funguje jako klasicky spouštěné příkazy z menu. Je tedy nutné nejdříve zvolit příkaz, držet levé tlačítko myši a pohybovat jí tak, abyste mohli posouvat pohled na výkresový prostor.

←6.3.051 Meze     6.3.053 Bod     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑