Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.3.041 Obnovit

6.3.041 Obnovit

←6.3.040 Překreslit     6.3.042 Obnovit vše     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Pohled → Obnovit
Standard
_regen
regen
zaktualizuje výkres a obnoví zobrazení v aktuálním výřezu

Při použití obnovení dochází k regeneraci výkresu v tom smyslu, že jsou vyhlazeny všechny nerovné či nepřesné objekty, které jsou za jiných okolností ve skutečnosti dokonale tvarované. Nejlepším příkladem pro popis jsou kruhy, křivky a podobné nelineární objekty. Při přiblížení pohledu na výkres se tyto objekty zdánlivě skládají z několikaúhelníků, ale při obnovení zobrazení se tyto křivky vyhladí, což také usnadňuje další práci s výkresem.

←6.3.040 Překreslit     6.3.042 Obnovit vše     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑