Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.2.039 Najít a nahradit

6.2.039 Najít a nahradit

←6.2.038 Propojení OLE     6.3.040 Překreslit     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
panel nástrojů
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Uprav → Najít a nahradit...
Text
_find
najdi
najde a nahradí výrazy v textu nebo ukáže zvolený text

Funkce nalezení a nahrazení je platná pouze pro texty a textové objekty vytvořené v programech CAD a pracuje na stejné bázi jako funkce v jiných textových editorech. Základem příkazu je okno (obrázek 57) s možnostmi vyhledání a nahrazení požadovaných textů. Orientace v něm je velmi snadná. Pokud se ve Vašem výkrese nachází např. velké množství textů a bylo by pracné přepisovat každé textové pole, zejména v případě, že každý text bude nahrazen opět stejným schématem, vepíšete do prvního pole hledaný textový řetězec. Musí jít o souvislý tok znaků, nelze tedy napsat část prvního slova a část druhého slova. V tu chvíli se objeví v dolním šedém rámečku hláška, že nebyl nalezen žádný další výskyt. Do dalšího řádku napíšete nový text, který bude nahrazovat ten původní. Hledání a nahrazení pak aplikujete buď do celého dokumentu, nebo jen do výběru určitého textového pole, který provedete ikonkou vpravo od rozbalovacího menu.

Obrázek 57: Nalezení a nahrazení textového řetězce

Tlačítko „Možnosti“ (viz obrázek 58) pak nabízí další volby, jaké texty lze nalézt a nahradit. Zaškrtnutím příslušných políček můžete prohledávat hodnoty atributů bloku, texty popisu kót, víceřádkové i jednoduché texty, popisy hypertextového odkazu a hypertextové odkazy samotné. Mimoto je možné prohledávat celá slova nebo ignorovat velikost písmen.

Obrázek 58: Možnosti hledání a nahrazování textu

V obsahu ve výsledku hledání se následně po stisknutí tlačítka „Najít“ či „Najít další“ zobrazí nalezený text s typem objektu. Není nutné použít zmíněné tlačítko, pro okamžité nahrazení jednoho výskytu můžete použít tlačítko „Nahradit“, v případě nahrazení všech textů pak „Nahradit vše“. Funkce přiblížení pak vlastní okno příkazu skryje a přiblíží konkrétní nalezený text ve výkresu.

←6.2.038 Propojení OLE     6.3.040 Překreslit     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑