Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.2.038 Propojení OLE

6.2.038 Propojení OLE

←6.2.037 Vybrat vše     6.2.039 Najít a nahradit     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Uprav → Propojení OLE...
_olelinks
olespoj
zaktualizuje, upraví a odstraní vložená propojení OLE

Objekty OLE se rozumí prvky externích aplikací, o kterých bude pojednávat příkaz č. 126 z kapitoly 6.4. Tento příkaz se pak zabývá úpravou již vložených objektů. Po jeho spuštění se zobrazí okno (obrázek 55), v němž se nachází seznam všech vložených objektů. Příkaz je samozřejmě zbytečné použít, jestliže ve výkrese není žádný objekt tohoto typu.

Obrázek 55:  Okno s propojenými objekty OLE

Obvykle je bez označeného řádku s objektem aktivní jen tlačítko „Storno“. Po označení objektu se aktivují i ostatní tlačítka. Prvním z nich je „Aktualizovat“. Opět bude jednodušší si příkaz vysvětlit na příkladě. Předpokládejte, že jste do výkresu vložili soubor z aplikace MO Excel a rozhodnete se jej změnit. Ve výkrese však zůstane původní soubor bez aktualizovaných změn. Právě teď tedy využijete zmiňované tlačítko s tím, že máte ještě možnost volby mezi ruční nebo automatickou aktualizací. Tlačítko „Otevřít zdroj“ následně otevře příslušnou aplikaci, v níž byl soubor vytvořen a je možné jej v ní spravovat. Změnou zdroje je myšlena volba za jiný druh zdroje. Spuštění tohoto příkazu vyvolá okno Průzkumníka Windows, v němž si můžete vybrat jiný zdrojový soubor vložený do výkresu. Vložení poté potvrdíte tlačítkem „Otevřít“.

Zrušit propojení zjednodušeně znamená smazat objekt OLE z výkresu. Taktéž je možné stejnou akci provést klávesou DELETE. Pokud si však zvolíte korektní cestu a kliknete na tlačítko „Zrušit propojení“, objeví se informativní hláška (obrázek 56). Kliknutím na tlačítko „Ano“ objekt OLE odstraníte z výkresu, v opačném případě jej ponecháte beze změn.

 

Obrázek 56: Zrušení odkazu

←6.2.037 Vybrat vše     6.2.039 Najít a nahradit     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑