Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.2.037 Vybrat vše

6.2.037 Vybrat vše

←6.2.036 Smazat     6.2.038 Propojení OLE     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
stručný popis

Uprav → Vybrat  vše
vybere všechny objekty ve výkresu

Funkcí tohoto příkazu je vybrat všechny objekty, které se na rýsovací ploše nacházejí. Mimoto lze také využít klasickou zkratku „CTRL + A“.

←6.2.036 Smazat     6.2.038 Propojení OLE     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑