Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.022 Vyčistit

6.1.022 Vyčistit

←6.1.021 Revize     6.1.023 Odeslat     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Soubor → Aplikace → Vyčistit...
_purge 
čisti
odebere všechny nepoužívané objekty z databáze výkresu 

Vyčištění výkresu může sloužit zejména k odstranění nepotřebných a nepoužívaných objektů, které nejsou využity na rýsovací ploše, přesto však v rámci výkresu existují. Druhou možností tohoto příkazu je zachování objektů vložených a použitých na rýsovací ploše. Objekty jsou myšleny bloky, kótovací styly, hladiny, typy čar a styly textu. Příkaz k vyčištění je samozřejmě aktivní, pokud se alespoň v jedné čištěné oblasti nachází alespoň jeden objekt.

Celý příkaz bude nejlepší objasnit si na konkrétním příkladem. Předpokládejte, že jste do souboru nadefinovali celkem dva bloky (A, B) a čtyři hladiny (1, 2, 3, 4). Ve skutečnosti ale ve výkresu použijete jen hladinu 1 a 2 a vložíte jeden blok B. Pokud zjistíte, že ostatní objekty nepotřebujete a chcete také snížit velikost výkresu, máte dvě možnosti. První z nich je otevřít si progeCAD Průzkumník a ručně smazat objekty, které ve výkresu nejsou použity. Ve většině případů je však bloků, hladin, typů čar a kótovacích a textových stylů nadefinováno mnohem více a postupem doby ztratíte přehled. Zároveň však chcete zmenšit velikost souboru. Proto je vhodné použít právě příkaz „Vyčistit“, který sám odebere nebo zachová vybrané objekty.

Obrázek 51: Vyčištění objektů

Na obrázku 51 je tento příklad modelově znázorněn. Je zatržena volba „Prohlédni objekty k vyčištění“, čili z výkresu se budou nepoužité objekty odstraňovat. V seznamu objektů a rozbalených oblastí jsou poté zobrazeny objekty, které nejsou na rýsovací ploše obsaženy (konkrétně tedy hladiny 1 a 4 a blok A). Pokud chcete odstranit jeden či více objektů, vyberte jej kliknutím levého tlačítka myši (při více objektech zároveň tiskněte klávesu CTRL) a klikněte na tlačítko „Vyčistit“. V případě, že chcete odstranit vše z této nabídky a jste si zároveň jisti, že tyto objekty nepotřebujete, nevybírejte žádný objekt a přímo klikněte na tlačítko „Vyčisti vše“. Jako pojistka může sloužit zaškrtávací políčko „Potvrď každý objekt k vyčištění“, které po kliknutí na tlačítko vydá varovné hlášení s otázkou, zda skutečně chcete vybrané objekty vyčistit. Postupně tak bude upozorňovat na každý odstraňovaný objekt, v tomto konkrétním případě tedy celkem třikrát. Princip je pak u každé oblasti stejný. Jestliže jste s čištěním skončili, klikněte na tlačítko „Zavři“.

Obrázek 52: Zachování objektů

Druhou volbou tohoto příkazu je naopak zachování objektů ve výkrese. Funkce bude stále demonstrována na stejném příkladě, ovšem po spuštění příkazu vyberte volbu „Prohlédni objekty k zachování“. V seznamu jsou nyní zobrazeny objekty, které aktuální výkres používá nebo je obsahuje. Jestliže kliknete na kterýkoliv objekt, zobrazí se pod seznamem důvod, proč nelze vybraný objekt vyčistit. Zpravidla se v tomto okně objevují objekty, které nelze smazat, ale poskytují přehled o tom, které objekty výkres užívá.

←6.1.021 Revize     6.1.023 Odeslat     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑