Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.020 Obnov

6.1.020 Obnov

←6.1.019 Export do jiných formátů     6.1.021 Revize     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Aplikace  Obnov...
_recover
restauruj
spouští funkci obnovení poškozených výkresů

Jak již stručný popis napovídá, tato funkce obnovuje poškozené výkresy, které byly uloženy chybně nebo jejich ukládání bylo z jakéhokoliv důvodu přerušeno, či výkresy, které se nepodařilo otevřít. Příkaz je velmi podobný funkci „Otevřít“, kdy se z dialogového okna vybírá zatím neotevřený výkres. Po stisknutí tlačítka „Otevřít“ progeCAD sám ve výkresu vyhledá chyby, opraví je a výkres máte okamžitě k dispozici.

Obrázek 49: Dialogové okno obnovení výkresu

←6.1.019 Export do jiných formátů     6.1.021 Revize     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑