Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.019 Export do jiných formátů

6.1.019 Export do jiných formátů

←6.1.018 Export do BMP     6.1.020 Obnov     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Export  Export do jiných formátů...
_export
export
uloží aktuální výkres v jiném formátu

Jestliže budete chtít výkres či jeho část exportovat do jiných formátů, využijte tento příkaz, kde se nachází 37 dalších typů souborů včetně již vyjmenovaných a představených dříve. Na tomto místě tedy budou popsány ty, na které by zde jinak nenašly své místo. Některé již vyjmenované formáty však za pomocí tohoto příkazu mohou způsobit potíže díky své odlišnosti v postupu uložení výkresu.

Obrázek 48: Export výkresů do jiných formátů

Oproti dříve popsaným příkazům ukládají přípony BMP, WMF a EMF jen výběr objektů, nemusí se tedy jednat o celý výkres. Do formátu PDF lze uložit naopak výkres celý anebo po přepnutí funkce i výběr objektů. Dalšími dostupnými formáty jsou SVG (scalable vector graphics) a DWF (design web format). Příkaz pak bude pokračovat stisknutím tlačítka „Uložit“ (dialogové okno viz obrázek 48) a vy budete vyzváni k dalším operacím pomocí příkazového řádku.

←6.1.018 Export do BMP     6.1.020 Obnov     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑