Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.017 Export do WMF

6.1.017 Export do WMF

←6.1.016 Export do LightWave     6.1.018 Export do BMP     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Export  Export do WMF...
_wmfout
pišwmf
uloží aktuální výkres ve formátu WMF

Tento příkaz převádí, či lépe řečeno ukládá celý výkres a na výběr máte tři formáty, které jsou souborům WMF příbuzné. Po spuštění příkazu se zobrazí dialogové okno (obrázek 47), kde opět napíšete název souboru, zadáte umístění a vyberete si uložení ve formátech „slide file (SLD)“, „enhanced metafile (EMF)“ a „Windows metafile (WMF)“. Stisknutím tlačítka „Uložit“ bude příkaz ukončen.

Obrázek 47: Uložení výkresu do formátu WMF

←6.1.016 Export do LightWave     6.1.018 Export do BMP     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑