Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.014 Export do 3D studio

6.1.014 Export do 3D studio

←6.1.013 Export do ACIS     6.1.015 Export do POVRay     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Export →  Export do 3D studio
_3dsout
piš3ds
exportuje vybrané objekty do souboru 3D studio

Export do formátu 3D studio přináší o pár funkcí více než předešlé příkazy. Po spuštění příkazu se objeví dialogové okno (obrázek 46), které vás vyzve k pojmenování souboru a výběru místa na disku. Zmíněné dodatečné funkce spočívají v nastavení, můžete převedený soubor nechat otvírat jen pro čtení nebo i chránit heslem. Tyto funkce stačí aktivovat zaškrtnutím příslušného políčka. Po stisknutí tlačítka „Uložit“ vás příkazový řádek upozorní, že můžete opět vybírat jednotlivé objekty z výkresu. Jestliže však vyberete jakýkoliv trojrozměrný objekt, objeví se hlášení, abyste pro export tohoto objektu použili nejdříve příkaz „3DCONVERT“, který vybraný trojrozměrný objekt zkonvertuje na plošné těleso.

Obrázek 46: Uložení výkresu do formátu 3DS

←6.1.013 Export do ACIS     6.1.015 Export do POVRay     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑