Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.012 Export do PDF

6.1.012 Export do PDF

←6.1.011 Správce stylů tisku     6.1.013 Export do ACIS     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

menu
anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis

Soubor → Export → Export do PDF
_exportpdf
exportdopdf
uloží aktuální výkres ve formátu PDF

První z velké řady exportů do různých formátů umožňuje uložit výkres nebo jeho vybranou část čili objekty do formátu PDF. Po spuštění příkazu se nejdříve zobrazí dialogové okno, které vás vyzve k pojmenování exportovaného souboru a jeho umístění na disk (obrázek 43) a poté kliknete na tlačítko „Uložit“. V dalším kroku příkazový řádek nabídne dvě volby: tou první je uložení celého výkresu, v tom případě stisknete písmeno „E“ (podle anglického „entire drawing“). Druhou volbou je výběr jednotlivých objektů z výkresu obvyklým způsobem. Ať už si vyberete kterýkoliv způsob značení objektů, v dalším kroku se dostanete do dialogového okna s vlastnostmi a charakteristikami budoucího PDF souboru (obrázek 44). Ve vlastnostech máte na výběr ze čtyř možností, které jsou zastoupeny zaškrtávacími políčky. Na posledně zmíněném obrázku jsou zpravidla zatrženy uvedené volby – „Exportuj True Type písmo jako geometrii“ a „Exportuj SHX písmo jako geometrii“. Dále můžete vkládat písmo nebo optimalizovat jednoduchou geometrii. Součástí této oblasti vlastností je také rozvržení k exportu, použijte tedy buď předvolené aktivní rozvržení nebo všechny.

Obrázek 43: Uložení výkresu do formátu PDF

Oblast papíru zahrnuje především výběr velikosti papíru. Jestliže budete chtít použít jiný formát výkresu, máte de facto dvě možnosti. Tou první je, že zaškrtnete políčko „Použij rozměr papíru z rozvržení“ a progeCAD sám dle nastavených rozvržení určí formát exportovaného výkresu. V nabídce budou vždy formáty, které se v jednotlivých rozvrženích nacházejí. Proto se může zdát, že výběr formátů je omezený. Druhou možností je, že necháte políčko odškrtnuté a z rozbalovacího seznamu vyberete „Custom“, což aktivuje popisová pole „Šířka“ a „Výška“ výkresu, kam zadáte hodnoty zvoleného formátu výkresu v milimetrech.

Obrázek 44: Charakteristika exportovaného výkresu do PDF

V poslední oblasti „Přehled“ můžete vyplnit dodatečné informace o souboru PDF. Tyto informace se zpravidla objeví ve vlastnostech souboru, je možné tedy do připravených polí vepsat název, autora, předmět a klíčová slova, podle kterých bude soubor vyhledáván. Nakonec stačí jen stistknout tlačítko „Export“. Měřítko exportovaného výkresu či jeho části bude automaticky přizpůsobeno nastavenému formátu.

←6.1.011 Správce stylů tisku     6.1.013 Export do ACIS     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑