Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 6.1.008 Konvertovat PDF do DXF

6.1.008 Konvertovat PDF do DXF

←6.1.007 ePřenos     6.1.009 Náhled tisku     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑

ikonka
menu

panel nástrojů

anglický příkaz v příkazovém řádku
český klávesový příkaz
stručný popis


Soubor → Konvertovat PDF do DXF
Doplněk  Konvertovat PDF do DXF
Doplňky
_pdf2cad
pdf2cad
zkonvertuje PDF do DXF a otevře jej


Pokud obdržíte výkres ve formátu PDF a budete jej chtít nějakým způsobem upravit, díky technologii konvertoru v progeCADu se nemusíte zdržovat jeho překreslováním. Spuštěním tohoto příkazu se dostanete do dialogového okna (obrázek), kde si nejdříve zvolíte zdroj souboru. Výstupní soubor se automaticky přiřadí pro lepší přehlednost k cestě zdroje.

Obrázek 33: Konverze souboru PDF do DXF

Převod PDF do DXF se již v této fázi prakticky obejde bez možností, které je možné vidět v dolní části okna. Ale pro úplnost bude vhodné doplnit, jaké volby obsahují. Bílé výplně v prvním rolovacím menu je možné zachovat, odstranit nebo zvýraznit. Tím se v podstatě předpokládá nahrazení bílých částí souboru PDF. V praxi to znamená, že například odstraněním bílých ploch na vytištěném výkrese PDF se po převodu stane průhledným a bílé plochy zmizí. Během konverze progeCAD může importovat hladiny, zpravidla se tak vytvoří hladina dle barevného rozlišení anebo dle tloušťky čar. Následně bude v seznamu tolik hladin, kolik se na výkrese vyskytuje barev nebo různých tlouštěk čar. Ostatně i tu lze nastavit na určitou hodnotu, a sice v poli „Minimální tloušťka čar (mm)“. Implicitně je nastavena nulová tloušťka, tloušťky všech čar se tedy nebudou s přibližováním a oddalováním výkresu měnit. Zaškrávací políčko v dolní části okna umožňuje zobrazovat označené čáry jako celé segmenty, nikoli jako tečky či čárky, jak jsou zobrazeny.

Po celém procesu konverze se v novém výkresu, který je pojmenován jako původní konvertovaný soubor PDF, zobrazí výsledek ve formátu DXF. Tento výkres naleznete také na stejné cestě jako soubor PDF.

←6.1.007 ePřenos     6.1.009 Náhled tisku     ↑zpět na 6. Hlavní menu↑     ↑zpět na obsah↑