Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 2.3 Kontextové menu

2.3 Kontextové menu

←2.2 Uživatelské rozhraní     ↑zpět na obsah↑

Kontextové menu získáte pomocí kliku pravým tlačítkem na entitu (prvek) ve výkrese, nástrojový panel, stavový řádek či jiné. Umožňuje rychlý přístup k příkazům specifickým pro danou entitu a jeho obsah se mění podle toho, kde byl zobrazen.

Při kliku pravým tlačítkem na nástrojový panel nebo stavový řádek si můžete v kontextovém menu nastavit panely nebo jejich zapnutí a vypnutí. Pokud ve výkrese vyberete jednu nebo více entit, pak pravé tlačítko zobrazí možnosti pro jejich editaci. Shift + klik pravým tlačítkem kdekoli ve výkrese zobrazí možnosti pro nastavení uchopení objektů během kreslení.

←2.2 Uživatelské rozhraní     ↑zpět na obsah↑