Jste zde: SoliCAD.com Nápověda progeCAD Professional Nápověda 2.2 Uživatelské rozhraní

2.2 Uživatelské rozhraní

←2.1 Spuštění / Tip dne     2.3 Kontextové menu     ↑zpět na obsah↑

Menu i panely nástrojů můžete upravit podle svých potřeb nebo umístit na jiné místo obrazovky. Zde naleznete popis základních prvků:

A

Nabídková   lišta

B

Standardní   nástrojový panel a Nástrojový panel hladin

C

Kreslicí   plocha

D

Ikona   souřadného systému zobrazuje orientaci výkresu v trojrozměrném prostoru.

E

Záložky modelu   a rozvržení.

F

Příkazové okno   umožňuje zadávání psaných příkazů, v horní části jsou zobrazeny informace o   vykonaných akcích.

G

Stavový řádek   zobrazuje informace jako je účel aktivního nástroje, aktuální souřadnice   kurzoru a nastavení kreslícího módu (pravoúhlé kreslení, uchopování objektů   atd.)

H

Nástrojové   panely mohou být plovoucí (příklad na obrázku) nebo dokované na okraji   obrazovky.

←2.1 Spuštění / Tip dne     2.3 Kontextové menu     ↑zpět na obsah↑