Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD iCADMac

iCADMac - vlastnosti programu

iCADMac - CAD pro Mac

Podpora DWG 2024
DWG je nativním formátem iCADMac, což zajišťuje kompatibilitu s jinými rozšířenými programy bez nutnosti konverze a ztráty dat. Možná je také konverze do nižších verzí DWG/DXF od 2.5 do 2024.

Import PDF
Modul PDF2DWG umožňuje vytvoření DWG výkresu z vektorového PDF. Lze také importovat PDF soubory upravované pomocí iPad či vektorové PDF soubory získané z internetu.

Export PDF
Export do PDF je jednoduchou formou sdílení výkresů se zákazníky a dodavateli. Programy pro jeho prohlížení jsou již obsaženy ve většině zařízení a jsou volně k dispozici. iCADMac vytváří PDF soubory odpovídající pohledu zvoleném pro tisk.

Export do 3D PDF
Převádějte 3D výkresy do interaktivních dokumentů 3D PDF, které si uživatelé mohou volně procházet a prohlížet detaily nedostupné v klasických PDF dokumentech. Lze tak jednoduchou a profesionální cestou sdílet data uvnitř pracovních týmů i se zákazníky a dodavateli. Vzorový soubor ke stažení.

Podložení PDF a DGN výkresů
PDF a DGN výkresy je možné vložit jako pozadí Vašich výkresů podobně jako připojení externích referencí.

Šrafování přechodem (gradientem)
iCADMac umožňuje šrafování gradientem s využitím plynulého přechodu mezi dvěma barvami nebo mezi světlejším a tmavším odstínem téže barvy.
Je tak možné vytvářet výkresy pro prezentaci přímo v iCADMac bez potřeby nějakého dalšího software.
Lze také zobrazovat šrafy s gradientem z programu AutoCAD.

Možnost zobrazení a tvorby tabulek
Tabulka je skupina buněk, která obsahuje různé druhy dat od poznámek po bloky. Tabulky mohou být použity pro výpisy materiálů, seznamy komponent, revizí a textů pro organizaci informací ve výkresech. Uživatel také může nastavit různý styl vzhledu tabulky.

Podpora rastrových obrázků a jejich ořez
Ve výkrese je možné vkládat, upravovat a ořezávat rastrové obrázky (skenované obrázky, fotografie, obrázky z internetu atd.). Jsou podporovány často užívané formáty jako jpeg, bmp, gif, png a další i obrázky s polygonovým ořezem.

Polygonální výřezy
V rozvrženích je možné pracovat s pravoúhlými, polygonovými i nepravidelnými výřezy. To pomáhá maximální flexibilitě při tisku rozvržení.

Externí reference
Externí reference nebo také XREF jsou DWG výkresy, na které se aktuální výkres odkazuje. Pokud je k výkresu připojena externí reference, změna tohoto připojeného výkresu se zobrazí při novém načtené reference nebo zavření a otevření výkresu.
Výkres může být jako externí reference připojen k vícero různým výkresům a jeden výkres může mít více připojených referencí. Externí reference mohou být vloženy v modelovém i výkresovém prostoru, mohou být natočeny, škálovány a umístěny v jakýchkoli souřadnicích. Jejich hladina také může být běžným způsobem zobrazena či skryta.

Standardní uživatelské rozhraní
iCADMac nabízí pracovní prostředí odpovídající jiným rozšířeným CAD programům v kombinaci s prostředím aplikace Mac OSX.

Přehledný panel vlastností
Panel vlastností umožňuje přístup ke všem vlastnostem entit ve výkrese. Jednoduše a intuitivně tak lze editovat vlastnosti jako hladina, barva, typ a měřítko čáry a mnohé další.

Pack and Go
Vytváří balíček obsahující aktuální výkres a jeho související soubory jako reference, připojené obrázky, PDF soubory, fonty, mapování fontů a nastavení stylů tisku.

Více než 300 vzorů šraf
Mimo vzory šraf, které jsou standardně dostupné ve většině CAD programů, obsahuje iCADMac dalších více než 300 vzroů pro dlažby, stěny, podlahy a různé materiály.

Podložení PDF a DGN souborů
Výkresy v rozšířených formátech PDF a DGN lze vložit do výkresů jako průhledné pozadí.

Rendering
iCADMac obsahuje základní modul s podporou vícenásobných druhů osvětlení a stínů. Pokročilý Ray-tracing modul s materiály, odrazy, průhledností a vyhrazováním stínů bude brzy dostupný jako volitelný.

Multičáry
Multičáry mohou obsahovat až 16 rovnoběžných čar zvaných "prvky". Multičáry umožňují rychlou tvorbu stěn, komunikací, izolací atd. iCADMac nabízí možnosti konfigurace různých stylů multičar.

Možnost zobrazování a modelování ACIS® těles
iCADMac ukládá a načítá objekty 3D těles jako knihovny ACIS (podobně jako AutoCAD®), což je nepostradatelné pro kohokoli, kdo pracuje ve 3D. iCADMac nabízí kompletní správu 3D těles od tvorby a úprav po zobrazovaní a tisk. Výměna dat z CAD projektů s dalšími programy, které využívají ACIS tělesa (jako je AutoCAD®) je tedy velice jednoduchý proces.

iCADLib - rozsáhlá knihovna bloků
Více než 22 000 bloků je k dispozici pro architekturu, stavebnictví, 2D a 3D interiery, strojírenství, elektroinstalace, elektroniku a další průmyslové obory. Díky Správci bloků lze požadovaný symbol rychle nalézt nebo spravovat své vlastní soubory symbolů.

Traceparts
iCADLib umožňnuje také přístup ke Traceparts pro progeCAD, což je rozsáhlý internetový portál s více než 100 miliony bloků. Bloky z tohoto portálu tak lze jednoduše vkládat přímo do výkresu.

Možnosti vlastních nastavení a aplikací
iCADMac umožňuje jednoduché vlastní nastavení menu přes uživatelský dialog nebo XML soubor. Díky podpoře LISP a C++ (DRX) lze využívat i aplikace třetích stran pro AutocAD či další programy.

 

iCADMac - CAD řešení pro Váš MAC

iCADMac - CAD pro Mac

iCADMac je prvním 2D/3D DWG a DXF CAD řešením pro operační systém MAC OS X, který přímo otevírá, ukládá a vytváří výkresy v nativním AutoCAD formátu. Nativním formátem pro iCADMac® je DWG, který nabízí bezkonkurenční kompatibilitu s AutoCAD® bez nutnosti konverze souborů a rizika ztráty dat. Kromě toho, iCADMac umožňuje exportovat výkresy ve většině předchozích verzí DWG a DXF AutoCAD®. Podporuje AutoCAD® DWG/DXF od verze 2.5 až 2024.

 

iCADMac obsahuje všechny důležité nástroje k tvorbě výkresů, editaci, modifikaci a kvalitnímu tisku na papír o velikosti A5 až A0. iCADMac také podporuje hladiny, kreslení pomocí příkazů, kóty, 2D i 3D kreslení. Mimo jiné obsahuje i funkci pro převod PDF souboru zpět na výkres, export těles do 3D PDF (to lze otevřít na jakémkoliv počítači s programem Adobe Reader XI a vyšší). Ovládání programu je velmi podobné jako u AutoCAD®u a proto je přechod na iCADMac velmi snadný.


Stáhněte si demo iCADMac a vyzkoušejte si výměnu souborů mezi programy iCADMac, progeCAD a AutoCAD®.

  Stáhněte si 30 denní zkušební verzi iCADMac zde  - plnohodnotná verze na 30 dní


iCADMac - CAD pro Mac printscreen

iCADMac je 2D/3D CAD aplikace pro MAC OS X s použitím nativních AutoCAD formátů (DWG a DXF) čímž představuje výkonný, spolehlivý, kompletní, snadno použitelný a ekonomický software.

iCADMac je dostupný za velmi přijatelnou cenu v porovnání s konkurenčními produkty a je ideální volbou pro ty, kteří hledají reálnou optimalizaci nákladů v oblasti designu, revize a tvorby technické dokumentace, bez snížení kvality a kompatibility současných výkresových standardů na trhu.

iCADMac nabízí kompatibilitu jak s výkresovými formáty, tak i podobou uživatelského rozhraní známého z aplikace AutoCAD®. Tím iCADMac umožňuje každému uživateli pracovat s DWG výkresy bez nutnosti jakékoliv konverze a znalosti nového prostředí.

   Objednejte si iCADMac

Specifikace

Mezi hlavní přednosti iCADMac aplikace kromě samotných možností kreslení, prohlížení výkresů, tvorby výkresové dokumentace, následné úpravy a ukládání jsou:

 • Kompatibilita s DWG a DXF  -vysoká kompatibilita s výkresovým formátem DWG od verze 2.5 až po nejnovější verzi AutoCAD® 2024,
 • PDF import a export -lze konvertovat PDF soubor do DWG s podporou hladin, export výkresů ve formátu PDF je samozřejmostí,
 • 3D PDF - umožňuje exportovat tělasa do 3D PDF (to lze otevřít na jakémkoliv počítači s programem Adobe Reader XI a vyšší),
 • Barevné přechody, šrafování - možnost vytvářet barevné přechody a šrafy,
 • Tabulky - iCADMac zobrazuje tabulky a umožnuje jejich tvorbu,
 • Rastrové obrázky, mapové podklady - iCADMac nabízí možnost vytvářet a upravovat DWG výkresy z fotografií a rastrových obrázků získaných naskenováním samotných výkresů,
 • Práce s obrázky pravoúhlé a polygonální výřezy obrázků, změna rozměrů, natočení, průhlednosti apod.,
 • Polygonální výřezy - možnost polygonálního rozložení výřezů ve výřezu pro dosažení kvalitnější výkresové dokumentace,
 • Xref, manažer externích odkazů - iCADMac obsahuje uživatelské rozhraní pro rychlou a snadnou správu externích referencí,
 • Standardní rozhraní - přívětivé a známé prostředí pro uživatele aplikace AutoCAD®,
 • Panel vlastností - jedná se o vizuální a intuitivní rozhraní pro editaci vlastností objektů,
 • Další šrafovací vzory - spolu s iCADMac aplikací obdržíte více než 300 dalších šrafovacích vzorů,
 • Renderování - obsahuje základní renderovací funkce využívající světlo a stín, pokročilý modul bude brzy k dispozici jako volitelný modul,
 • Multičáry - podpora 16 souběžných čar pro snazší kreslení,
 • Zobrazení na IPAD™ - zobrazení a editace výkresů iCADMac aplikací na IPAD™, iPhone®, iPod touch® ve formátu DWG a PDF,
 • ACIS těles Modeler - zobrazení a tvorba ACIS® pevných látek (obdobný modelář jako v AutoCAD®u),
 • Licence Rozšířené knihovny bloků (ALE správce bloků) - obsahuje 15 000 bloků organizovaných do kategorií podle účelu použití,
 • Licence - iCADMac nabízí různá licenční řešení, která zaručí maximální flexibilitu. K dispozici je jednoduchá (single), síťová nebo USB licence,
 • Přizpůsobení - iCADMac podporuje vlastní přizpůsobení panelů a nabídek, Maker/Lisp a C++ aplikací,
 • Systémové požadavky - kompatibilní se všemi procesory Intel® Mac.

Minimální HW & SW požadavky

 • Apple® Mac® Pro, MacBook® Pro, iMac®,  Mac® mini, MacBook Air®, MacBook®
 • Mac OS v12 (Monterey), v 13 (Ventura) a v14 (Sonoma).
 • procesory x64® Intel® Core i5 nebo Apple M1 ARM nebo vyšší
 • 8 GB RAM (minimum), 16 GB RAM paměti (doporučeno)
 • 8.0 GB volného místa na disku pro stažení a instalaci
 • doporučené ovládání tradiční myší s kolečkem (MagicMouse a MagicTrackpad nejsou plně podporovány) 
 • Mac OS X kompatibilní tiskárna