Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD iCADMac Funkce programu

iCADMac - vlastnosti programu

iCADMac - CAD pro Mac

Podpora DWG 2024
DWG je nativním formátem iCADMac, což zajišťuje kompatibilitu s jinými rozšířenými programy bez nutnosti konverze a ztráty dat. Možná je také konverze do nižších verzí DWG/DXF od 2.5 do 2024.

Import PDF
Modul PDF2DWG umožňuje vytvoření DWG výkresu z vektorového PDF. Lze také importovat PDF soubory upravované pomocí iPad či vektorové PDF soubory získané z internetu.

Export PDF
Export do PDF je jednoduchou formou sdílení výkresů se zákazníky a dodavateli. Programy pro jeho prohlížení jsou již obsaženy ve většině zařízení a jsou volně k dispozici. iCADMac vytváří PDF soubory odpovídající pohledu zvoleném pro tisk.

Export do 3D PDF
Převádějte 3D výkresy do interaktivních dokumentů 3D PDF, které si uživatelé mohou volně procházet a prohlížet detaily nedostupné v klasických PDF dokumentech. Lze tak jednoduchou a profesionální cestou sdílet data uvnitř pracovních týmů i se zákazníky a dodavateli. Vzorový soubor ke stažení.

Podložení PDF a DGN výkresů
PDF a DGN výkresy je možné vložit jako pozadí Vašich výkresů podobně jako připojení externích referencí.

Šrafování přechodem (gradientem)
iCADMac umožňuje šrafování gradientem s využitím plynulého přechodu mezi dvěma barvami nebo mezi světlejším a tmavším odstínem téže barvy.
Je tak možné vytvářet výkresy pro prezentaci přímo v iCADMac bez potřeby nějakého dalšího software.
Lze také zobrazovat šrafy s gradientem z programu AutoCAD.

Možnost zobrazení a tvorby tabulek
Tabulka je skupina buněk, která obsahuje různé druhy dat od poznámek po bloky. Tabulky mohou být použity pro výpisy materiálů, seznamy komponent, revizí a textů pro organizaci informací ve výkresech. Uživatel také může nastavit různý styl vzhledu tabulky.

Podpora rastrových obrázků a jejich ořez
Ve výkrese je možné vkládat, upravovat a ořezávat rastrové obrázky (skenované obrázky, fotografie, obrázky z internetu atd.). Jsou podporovány často užívané formáty jako jpeg, bmp, gif, png a další i obrázky s polygonovým ořezem.

Polygonální výřezy
V rozvrženích je možné pracovat s pravoúhlými, polygonovými i nepravidelnými výřezy. To pomáhá maximální flexibilitě při tisku rozvržení.

Externí reference
Externí reference nebo také XREF jsou DWG výkresy, na které se aktuální výkres odkazuje. Pokud je k výkresu připojena externí reference, změna tohoto připojeného výkresu se zobrazí při novém načtené reference nebo zavření a otevření výkresu.
Výkres může být jako externí reference připojen k vícero různým výkresům a jeden výkres může mít více připojených referencí. Externí reference mohou být vloženy v modelovém i výkresovém prostoru, mohou být natočeny, škálovány a umístěny v jakýchkoli souřadnicích. Jejich hladina také může být běžným způsobem zobrazena či skryta.

Standardní uživatelské rozhraní
iCADMac nabízí pracovní prostředí odpovídající jiným rozšířeným CAD programům v kombinaci s prostředím aplikace Mac OSX.

Přehledný panel vlastností
Panel vlastností umožňuje přístup ke všem vlastnostem entit ve výkrese. Jednoduše a intuitivně tak lze editovat vlastnosti jako hladina, barva, typ a měřítko čáry a mnohé další.

Pack and Go
Vytváří balíček obsahující aktuální výkres a jeho související soubory jako reference, připojené obrázky, PDF soubory, fonty, mapování fontů a nastavení stylů tisku.

Více než 300 vzorů šraf
Mimo vzory šraf, které jsou standardně dostupné ve většině CAD programů, obsahuje iCADMac dalších více než 300 vzroů pro dlažby, stěny, podlahy a různé materiály.

Podložení PDF a DGN souborů
Výkresy v rozšířených formátech PDF a DGN lze vložit do výkresů jako průhledné pozadí.

Rendering
iCADMac obsahuje základní modul s podporou vícenásobných druhů osvětlení a stínů. Pokročilý Ray-tracing modul s materiály, odrazy, průhledností a vyhrazováním stínů bude brzy dostupný jako volitelný.

Multičáry
Multičáry mohou obsahovat až 16 rovnoběžných čar zvaných "prvky". Multičáry umožňují rychlou tvorbu stěn, komunikací, izolací atd. iCADMac nabízí možnosti konfigurace různých stylů multičar.

Možnost zobrazování a modelování ACIS® těles
iCADMac ukládá a načítá objekty 3D těles jako knihovny ACIS (podobně jako AutoCAD®), což je nepostradatelné pro kohokoli, kdo pracuje ve 3D. iCADMac nabízí kompletní správu 3D těles od tvorby a úprav po zobrazovaní a tisk. Výměna dat z CAD projektů s dalšími programy, které využívají ACIS tělesa (jako je AutoCAD®) je tedy velice jednoduchý proces.

iCADLib - rozsáhlá knihovna bloků
Více než 22 000 bloků je k dispozici pro architekturu, stavebnictví, 2D a 3D interiery, strojírenství, elektroinstalace, elektroniku a další průmyslové obory. Díky Správci bloků lze požadovaný symbol rychle nalézt nebo spravovat své vlastní soubory symbolů.

Traceparts
iCADLib umožňnuje také přístup ke Traceparts pro progeCAD, což je rozsáhlý internetový portál s více než 100 miliony bloků. Bloky z tohoto portálu tak lze jednoduše vkládat přímo do výkresu.

Možnosti vlastních nastavení a aplikací
iCADMac umožňuje jednoduché vlastní nastavení menu přes uživatelský dialog nebo XML soubor. Díky podpoře LISP a C++ (DRX) lze využívat i aplikace třetích stran pro AutocAD či další programy.