Jste zde: SoliCAD.com Produkty Robotický Software SprutCAM Robot Popis produktu

SprutCAM Robot

SprutCAM Robot - jednotné prostředí pro offline programování průmyslových robotů.
Efektivní řešení robotického obrábění pro rychlé vytváření složitých 3D pohybů bez kolizí v nativních 6-ti nebo více osých kódech. 

SprutCAM Robot umožňuje přenesení zdlouhavého procesu programování nezatížených robotů z dílny přímo do osobního počítače. Práce se tak stává mnohem jednodušší a efektivnější.

Nabízí širokou škálu operací pro 3-5 osé frézování, odjehlení, stříhání, řezání, svařování a další.

SprutCAM Robot podporuje programování robotů Fanuc, Kuka, Stäubli, Yaskawa Motoman, Toshiba, Mitsubishi, Nachi, ABB a mnoho dalších.

Hlavní výhody a přínosy:

 • Zvýšená produktivita díky off-line programování (snížení času běhurobota naprázdo a snižování nákladů na programování)
 • Mnohem rychlejší než programování učením (bez výuky bodů)
 • Snadné programování robotů s otočným stolem a robotů na vedení
 • Automatická optimalizace a hledání bezkolizních pohybů
 • Realistická simulace a verifikace obrábění
 • Generování nativního NC kódu robota

 Generování dráhy nástroje

Obráběcí dráhy pro průmyslové roboty jsou generovány použitím všech obráběcích strategií, používaných pro klasické NC nebo CNC stroje, se započítáním specifické kinematiky robotů.

K dispozici je rozsáhlá škála strategií drah nástroje pracujících přímo s 3D modely dílů a obrobků:

 • Hrubovací dráhy nástroje: paralelní, ve stejné vzdálenosti, vysokorychlostní, adaptivní hrubování, rovinné hrubování, rotační obrábění hrubováním, obrábění děr a mnoho dalších
 • Dokončovací dráhy nástroje: dokončování vodním paprskem, rovinné, stupňování (konstatní 3D překroky), morfování, rotační obrábění, 5-ti osé obrábění povrchů
 • Konturovací dráhy nástroje: 2D, 3D a 5D konturování

Knihovna

SprutCAM Robot má knihovnu robotů následujících výrobců: Stäubli, KUKA, Fanuc, ABB a Motoman. Dle potřeby je možné vytvořit jakýkoliv typ robota i včetně přídavného zařízení např. vřetene, laserové hlavy, atd.
Aplikace MachineMaker umožňuje uživateli nezávisle tvořit kinematické 3D modely průmyslových robotů jakékoliv složitosti a jejich připojení k existující knihovně.

Typy práce

SprutCAM Robot nabízí možnost vytváření řídících programů pro 2,5D až 5D frézováníořezávání složitě tvarovaných součástí; svařování; vrtání; gravírování; laserové, plasmové nebo hydroabrazivní řezání dílů.

 • Frézování (kámen / dřevo / pěna / pryskyřice)
 • Odjehlování/ Ořezávání
 • Broušení / Leštění
 • Řezání (plazmové / laserové / vodní / nožem)
 • Svařování
 • Natírání / Stříkání
 • Dávkování

Pozice robota

Programování robota ve SprutCAM Robot můžeme provádět v různých prostorových pozicích: vertikálně, horizontálně, inverzně nebo v jakékoliv pozici uvnitř robotické buňky (na podlaze/stropě/stěně/podstavci).

Simulace obrábění

V procesu vývoje řídícího programu se provádí kontrola simulací obrábění, která umožňuje detekovat přímo při vývoji řídícího programu různé typy problémů, jako jsou kolize, překročení dovolených limit kloubů robota – pohyb mimo toleranční zóny kloubů robota, oblasti singularit a to jak při obrábění, tak při i přejezdech, pro pracovní rychlosti a zrychlené pohyby.

Simulace obrábění funkcemi SprutCAM:

 • Přesná simulace kinematiky robota
 • Simulace odstaňování materiálu
 • Detekce mechanické kolize
 • Detekce singularit a pohybu mimo dosah toleranční zóny

Postprocesory

Generovaná CLData jsou konvertovaná do nativních příkazových kódů postprocesorem. Mnoho posprocesorů od všech hlavních značek výrobců robotů jsou již připraveny k použití.
Vestavěný generátor postprocesorů umožňuje vyvíjet, editovat a nastavovat postprocesory pro řídící systémy jakéhokoliv výrobce, nezávisle na počtu os podílejících se na obrábění.

Dodatečné osy

SprutCAM Robot umožňuje programování přídavných os jako jsou: otočné stoly a lineární vedení.
To umožňuje obrábění např. dlouhých dílů nebo následné obrábění několika dílů, umístěných v pracovním prostoru robotické buňky.
Výpočet ovládacího programu se provádí na základě lineárních os a os polohovacích zařízení v pracovním prostoru robota.