Jste zde: SoliCAD.com Produkty PLM

PLM

PLM (Product Lifecycle Management - česky Správa životního cyklu výrobku) - sjednocuje jednotlivé subsystémy jako jsou CRM - systém řízení vztahů se zákazníky, SCM - systém řízení vztahů s dodavateli, ERP - systém řízení výroby, systém řízení kvality a další do jednoho konzistentního systému.

PLM software

T-Flex DOCs

PLM software