Jste zde: SoliCAD.com Produkty CAM

SprutCAM

SprutCAM je CAD/CAM software specializovaný na programování CNC (Computer Numerical Control) strojů a robotů. Zde jsou některé z výhod, které SprutCAM může nabídnout v oblasti programování CNC strojů a robotů:

SprutCAM cenově zajímavá aplikace pro technology a cnc výrobu

 1. Podpora Různých CNC Strojů a Robotů:

  • SprutCAM je navržen tak, aby podporoval širokou škálu CNC strojů a robotů. To zahrnuje frézovací stroje, soustruhy, laserové a plazmové řezačky, stejně jako průmyslové roboty.
 2. Vytváření 3D Modelů a Geometrie:

  • Software umožňuje uživatelům vytvářet a editovat 3D modely a geometrii, což je klíčové pro přesné programování CNC strojů a robotů.
 3. Automatizace Programování:

  • SprutCAM poskytuje nástroje pro automatizaci programování, což zvyšuje efektivitu a umožňuje rychlejší generování CNC kódu.
 4. Podpora Různých Materiálů:

  • Uživatelé mohou pracovat s různými materiály a definovat specifické vlastnosti, což umožňuje optimalizaci programů pro konkrétní materiály.
 5. Simulace a Vizualizace:

  • Software poskytuje možnost simulace a vizualizace programů před jejich skutečným spuštěním na stroji. To umožňuje odhalení možných chyb a optimalizaci procesu.
 6. Přesné Rozměrování a Anotace:

  • SprutCAM umožňuje přesné rozměrování a anotace vytvořených modelů, což zvyšuje přesnost a srozumitelnost programů pro CNC stroje a roboty.
 7. Generování Kódu pro Různé Typy Strojů:

  • Software je schopen generovat CNC kódy pro různé typy strojů, což zahrnuje 2D i 3D operace, a umožňuje tak pokrytí širokého spektra výrobních požadavků.
 8. Postprocesory:

  • SprutCAM podporuje postprocesory, což umožňuje generování kódu optimalizovaného pro konkrétní CNC stroje a roboty.
 9. Ovládání Robotických Manipulátorů:

  • Pro robotické aplikace software umožňuje programování pohybů robotických manipulátorů včetně definice trajektorií a bodů.
 10. Škálovatelnost:

  • SprutCAM je škálovatelný a lze ho využívat pro jednoduché i složité výrobní projekty, což z něj činí vhodný nástroj pro různé typy výroben.

Výběr CAD/CAM softwaru je vždy závislý na specifických potřebách a požadavcích konkrétního výrobního prostředí, a proto je vždy vhodné detailně se seznámit s funkcionalitami a možnostmi konkrétního softwaru v daném kontextu.

CAM (Computer Aided Manufacturing - česky Počítačová podpora obrábění) se používá pro programování CNC strojů pomocí softwarů. Kvalitní CAM software dokáže navrhnout optimální dráhy obráběcího nástroje tak, aby byla výroba co nejefektivnější, tj. s co nejmenšími energetickými výdaji, materiálovými vstupy a průmyslovými odpady při co nejvyššší produkci.

Software pro CNC výrobu

SprutCAMSprutCAM

Samostatný profesionální CAM 5 os - SolidWORKS Solution Partner