Jste zde: SoliCAD.com 3D CAD CAD Architecture E-shop CAD Architecture Premium

CAD Architecture Premium

CAD Architecture je sofware pro architekty a stavební inženýry. 

Je založen na nejmodernějších počítačových technologiích (jako .NET, C#).

Vlastnosti programu byly speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly i nejnáročnějším uživatelům – ať už jde o profesionální architekty, projektanty, stavební inženýry nebo řemeslníky. 

Podporuje import 2D-DXF/DWG formátu, dále export včetně vzájemných závislostí, sdílení a administraci půdorysů, nárysů a řezů. Program je tak plně kompatibilní se všemi nejpoužívanějšími CAD systémy. 

Verze CAD Architecture Premium obsahuje plnou verzi CAD Architecture Pro včetně dalších přidaných funkcí.

CAD Architecture Premium podporuje:

  • návrh a stavbu budov a bytů, včetně zahrad a návrhu krajiny

CAD Architecture - návrh a stavba budov, bytů, zahrad, krajin

  • návrh v libovolném zobrazení, tj. 2D půdorysy, řezy nebo 3D pohled
  • export 3D objektů do různých formátů, např. CygniCon Object, 3DS, 3D-DXF atd.
  • polygonální vinuté schodiště (pevné nebo dřevěné)
  • polygonální víceramenné schodiště (pevné nebo dřevěné)
  • podpora stavby, 3D/2D vedení
  • 3D/2D konverze, uchopovací funkce 3D objektů
  • přesné umístění a zpracování za použití referenčních bodů a numerické upravování
  • detailní zobrazení pro každý náhled, nastavení detailního zobrazení
  • přesné řezy v 3D modelu, včetně výpočtu skrytých hran

CAD Architecture - návrh a stavba budov, bytů, zahrad, krajin

  • obsáhlá databáze trojrozměrných objektů, materiálů, textur a dvourozměrných symbolů

CAD Architecture - okna

  • tvorba vlastních 2D symbolů pro textové bloky, grafické elementy, popisky, včetně funkcí automatického textu
  • řízení projektu přes prohlížeč projektů, kopírování pater, vytváření vrstev
  • nastavení 3D náhledu v nočním a denním režimu, nastavení pozadí
  • ray tracing, antialiasing, vytváření obrázků z pozorovacích bodů během vytváření (during processing)
  • 2D grafické funkce
  • asistence pro kopírování vlastností a pro operace výběru a mazání
  • konstrukční vrstvy pro zdi, stropy a podlahy
  • uživatelské nastavení konstrukčních vrstev pro vložení do databáze
  • předdefinovaná zábradlí pro schodiště
  • rozsáhlý počet funkcí pro střechy a střešní okna, žlebů, hřebenů a okapů

CAD Architecture - střechy

 • exportuje nářezový plán krovů ve formátech PDF, RTF, Excel nebo HTML
 • předdefinované typy střešních oken včetně vikýřů a klenutých střešních oken
 • 3D krajinářství s předdefinovanými typy krajin, cest, teras, zahrnujících rostliny (textura), 3D rostliny atd.
 • 2D/3D editor pro povrchovou úpravu i dílčích oblastí
 • automatická detekce prostupů ve zdi, pokrývání komletní fasádou
 • společný 3D konvertor částí
 • převod 3D modelů do mnoha různých formátů např. 3DS, 3D-DXF, VRML 1
 • rozšiřitelný 3D katalog
 • editace modelů za použití materiálů a textur
 • výpočet souřadnic textur a bodových normál
 • definování uživatelských zdrojů světla, bodového nasvícení, spot osvětlení, okolního a směrového světelného zdroje
 • zvětšování objektů
 • analýza povrchových ploch s ohledem na plochu a požadavky na materiál
 • generování vrstvových plánů jako standardní volba
 • 2DXF/DWG import
 • 2D DXF export

Cena

5 990 Kč bez DPH
7 247,9 Kč s DPH

Ke stažení

CAD Architecture 8 Premium — 898862 kB

Informace o nákupu