Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD CAD Architecture Porovnání verzí

Porovnání verzí CAD Architecture


Porovnání verzí programu CAD Architecture
CAD Architecture Pro CAD Architecture Premium
Cena bez DPH (Kč) 2 990,– 5 990,-
Nové funkce ve verzi 5
Ano Ano
 • rychlejší a intuitivnější podpora 64-bitových operačních systémů
 • hezčí a výraznější vlastní vzory a 3D textury v 2D zobrazení
 • jednodušší a intuitivnější práce s novým pásem karet
 • fotovoltaické panely
Základní prvky Ano Ano
 • stěny
 • nosníky
 • stropy
 • sloupy
 • komíny
 • okna
 • dveře
 • otvory
 • výklenky
Zobrazení Ano Ano
 • 2D půdorysy, 3D zobrazení, 2D pohledy, perspektiva, řezy
 • režimy zobrazení pro 3D (prezentace, všechny hrany, základní pohled, ... )
 • řezy s volitelnou viditelností skrytých hran
 • viditelnosti a vlastnosti pohledů
 • podpůrné nástroje 3D pohledů (3D pomocné přímky, 3D rozměry, ... )
 • simulace vnějšího osvětlení
 • volně umístitelná kamera a nastavitelné pozorovací úhly - VYLEPŠENO
 • simulace stínů
Konstrukční a pomocné nástroje Ano Ano
 • konstrukční prvky (např. kolmice, průsečíky, zadávání souřadnic) pro všechny prvky
 • umístění a pohyb se všemi pohledy pomocí myši, klávesnice (číselné hodnoty) a referenčních bodů
 • kopírování vlastností prvků
 • vícenásobné kopie objektů
 • rastr, úhlový rastr
 • dialogy nástrojů při zadávání a editaci
Střechy a střešní okna - VYLEPŠENO
Ano Ano
 • automatické detaily jako jsou římsy, krovy, štíty, hřebenáče
 • předdefinované typy profilů
 • vícenásobné kopie materiálů
 • kusovník použitého dřeva v různých formátech (PDF, RTF, Excel)
 • 7 předdefinovaných typů vikýřů
 • zadávání podrobných vlastností pro každou střechu
Vytváření vlastních střešních návrhů
Ne Ano
 • střešní prolínání
 • podpora pro kruhové střechy
 • tvorba střech a trapézových plechů různých profilů
 • přizpůsobitelné dřevěné konstrukce
 • střešní otvory
Generátor schodiště Ano Ano
 • přímé schodiště
 • lomené schodiště
 • schodiště s podestami
 • výběr materiálu schodiště
Katalogy Ano Ano
 • konstrukční prvky
 • objekty
 • textury
 • materiály
 • 2D symboly
 • možnost vkládání vlastních prvků
Tvorba dispozice Ano Ano
 • přidání 1 nebo více zobrazení do plánu projektu
 • umístění 2D pohledů a řezů do libovolné polohy
 • vytvoření pohledu na základě dispozice a úprava nastavení viditelnosti kategorií
 • dokončení stávajících půdorysů nebo tvorba vlastních 2D symbolů, 2D grafiky a obrázků
 • obrázky mohou být jak fotografie, tak vizualizace výsledků Vašeho projektu v CAD Architecture
 • použití všech funkcí dispozice pro 2D pohledy
 • všechny změny návrhu jsou automaticky aktualizovány v půdorysných pohledech
 • podpora při kotóvání 2D úhlů
 • úhlové měření
 • měření pomocí polygonů
3D konverze Ano Ano
 • stáhnutí a konverze 3D objektů v různých formátech, např. 3DS, 3D-DXF, COB, LWO, IWM, VRLM (1.0) a OBJ 3D
 • změna materiálů a textur
 • úprava souřadnic stávajících textur, kontrola nastavení přímo v náhledu
 • tvorba nových světelných zdrojů
 • změna vlastností povrchů
 • optimalizace objektů kombinováním materiálů a dílčích objektů
Přehledy místností - VYLEPŠENO
Ano Ano
 • zobrazení objemů a ploch místností
 • výsledkem zobrazení seznamů podle vlastní potřeby
 • upravitelný vzhled výstupu
 • různé formáty výstupu seznamů
 • zobrazení dílčích oblastí pro vizuální kontrolu objemu a plochy
 • snadný výběr položky, zobrazení výsledků ve formě stromu, oddělení částí podle podlahy či způsobu výpočtu
2D DXF/DWG import Ne Ano
 • přidání výkresů do 2D pohledu existujícího projektu
 • v dialogu pro import možnost uzpůsobit měřítka a vlastnosti
 • importovaný obsah může být definován pro každou vrstvu
 • obsah je importován jako blok a může být rozložen do jednotlivých grafických prvků (vidíte tedy oblast výkresu a je možné ho uložit jako 2D symbol pro opětovné použití)
Export do 2D DXF/DWG a do Maxon Cinema 4D
Ne Ano
 • exportuje do DXF/DWG formátu
 • možnost upravovat obsah exportu v dialogovém náhledu před exportem
 • výstup Batch - automatický exportuje více pohledů, každý pohled do vlastního DXF/DWG souboru
 • export Vašich modelů do Maxon Cinema 4D
Konstrukce vlastních oken Ne Ano
 • konstrukce s nastavitelnou výškou s různými typy rámů
 • všechny rozměry komponentů (rám, křídla, kličky) jsou spravovány pomocí profilů a je možné kdykoliv změnit v plném rozsahu
 • konstrukce může být parametrizována pro pozdější modifikace
 • obrázky kliček a křídel mohou být přiřazeny jako součást konstrukce okna
 • předdefinované typy křídel