Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty T-Flex Dynamics Popis produktu T-Flex Dynamics

T-Flex Dynamics

T-Flex Dynamics Analysis je nadstavba pro T-Flex CAD.T-Flex Dynamics Analysis

Slouží pro virtuální tvorbu prototypů a pro včasnou detekci chování mechanických sestav.
Dokáže Vás ujistit, že vaše návrhy budou fungovat, ještě než je postavíte.

T-Flex Dynamic Analysis simuluje pohyb a zároveň poskytuje podmínky pro studium fyzikálního chování návrhu bez nutnosti opuštění prostředí T-Flex CADu. 

T-Flex Dynamic Analysis

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní T-Flex Dynamic Analysis je plynulým rozšířením T-Flex CADu.

V rámci stejného prostředí T-Flex CADu je integrován tento nástroj pro hodnocení tvarů a jejich přizpůsobení funkci vašeho produktu. 
Na rozdíl od ostatních programů, které jsou spíše samostatnými aplikacemi, jež s CADem sdílejí geometrická data, T-Flex Dynamic Analysis pracuje přímo na geometrii popisující váš návrh.

Rychlé a přesné zpracování rozsáhlých modelů

Užití složitých prototypových modelů v průmyslovém vývoji dnes závisí na efektivitě a rychlosti, s jakou jsou tyto rozsáhlé modely zpracovávány. 
T-Flex Dynamic Analysis je schopen zpracovávat rozsáhlé modely díky efektivním řešitelským metodám a pokročilé manipulaci s daty. 
Algoritmy implementované ve výpočtovém modulu jsou optimalizovány na využitelnou přesnost a rychlé poskytnutí výsledků.

Oblasti využití

Kombinací fyzikálního pohybu s informací o sestavě z T-Flex CADu může být T-Flex Dynamic Analysis využit v širokém rozsahu průmyslových aplikací.

Chování mechanických sestav

Při návrhu mechanického systému (jako je odpružení automobilu nebo podvozek letadla) je potřeba porozumět, jak na sebe rozličné komponenty (pneumatiky, hydraulika, elektronika atd.) interagují a také jaké síly tyto součásti během své práce vyvíjejí.

T-Flex Dynamic Analysis je řešení pro simulaci pohybu umožňující analýzu komplexního chování mechanických sestav.

Dovolí navrhovat a simulovat pohyblivé sestavy, aby bylo možné najít a opravit chyby v konstrukci, vyzkoušet virtuální prototypy a optimalizovat návrh. To vše bez nutnosti výroby a zkoušek početných fyzických prototypů.

T-Flex Dynamics Analysis snižuje výdaje a zkracuje dobu uvedení na trh.

Fyzikální modely asociované s konstrukčními podmínkami

T-Flex Dynamics nabízí několik typů vazeb a silových účinků, které reprezentují skutečné pracovní podmínky.

Když vytváříte v T-Flex CADu sestavu, T-Flex Dynamic Analysis může automaticky utvořit vazby a interakce mechanismu, které vygeneruje z vazeb modelu a z geometrie.

Nejsou zde žádná omezení v typech vazeb, protože program poskytuje přesnou analýzu interagujících tvarů založenou na geometrii Parasolid® a eliminuje potřebu ručně definovat vlastnosti vazeb.
Každý vazebný pár může být popsán dynamickými a třecími parametry.

T-Flex Dynamic Analysis umožňuje nastavit, jak návrh bude reagovat na dynamické síly jako gravitace a rozličné odpory. Je možné přiřadit síly pružinám, tlumícím prvkům a pohonům. Dále také ovládat síly a mnoho dalších interakcí mezi součástmi. Síly mohou být aplikovány i interaktivně přímo během výpočtu.

Zobrazení výsledků

Po provedení simulace jsou k dispozici rozmanité nástroje pro vizualizaci výsledků ve formě dvourozměrných grafů nebo číselných hodnot posuvů, rychlostí, zrychlení, silových vektorů v místech vazeb, zobrazení trajektorie jakéhokoli bodu konstrukce v průběhu celé simulace atd.
Zvláštní příznak „vazebné dvojice“ měří reakční síly a odpory v jednotlivých místech vazeb. 

Mechanismus je možné animovat během simulace nebo ihned po ní.
S použitím animací a grafů uvnitř T-Flexu můžete dimenzovat motory/servopohony, určit potřebný výkon, umístit táhla, navrhovat vačky, dimenzovat pružiny/tlumiče a zjistit, jak se budou chovat dotýkající se součásti.

Synchronizované vytváření grafů a animací přiřazuje pozicím mechanismu hodnoty sil a zrychlení.
T-Flex Dynamic Analysis také počítá zatížení, které je možno použít pro definování jednotlivých případů zatížení ve statických výpočtech.

Express Dynamics v T-Flex CADu

Express Dynamics, zjednodušená verze T-Flex Dynamic Analysis, dovoluje vyhodnocovat funkční chování návrhů obsahujících součásti jako pákoví, motory, servopohony, vačky, ozubené převody, pružiny a jiné prvky tvorbou animací pohybů konstrukce při práci a hledáním kolizí mezi všemi členy mechanismu.
A co je nejlepší? Už ji máte – Express Dynamics je obsažena v každém balíku T-Flex CADu!

Výhody T-Flex Dynamic Analysis

 Stáhněte si zkušební verzi T-Flex Dynamic Analysis

  Objednejte si T-Flex Dynamic Analysis