Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD CAD Architecture Porovnání verzí Porovnání verzí CAD Architecture

Porovnání verzí CAD Architecture


Porovnání verzí programu CAD Architecture
CAD Architecture Pro CAD Architecture Premium
Cena bez DPH (Kč) 2 990,– 5 990,-
Nové funkce ve verzi 5
Ano Ano
 • rychlejší a intuitivnější podpora 64-bitových operačních systémů
 • hezčí a výraznější vlastní vzory a 3D textury v 2D zobrazení
 • jednodušší a intuitivnější práce s novým pásem karet
 • fotovoltaické panely
Základní prvky Ano Ano
 • stěny
 • nosníky
 • stropy
 • sloupy
 • komíny
 • okna
 • dveře
 • otvory
 • výklenky
Zobrazení Ano Ano
 • 2D půdorysy, 3D zobrazení, 2D pohledy, perspektiva, řezy
 • režimy zobrazení pro 3D (prezentace, všechny hrany, základní pohled, ... )
 • řezy s volitelnou viditelností skrytých hran
 • viditelnosti a vlastnosti pohledů
 • podpůrné nástroje 3D pohledů (3D pomocné přímky, 3D rozměry, ... )
 • simulace vnějšího osvětlení
 • volně umístitelná kamera a nastavitelné pozorovací úhly - VYLEPŠENO
 • simulace stínů
Konstrukční a pomocné nástroje Ano Ano
 • konstrukční prvky (např. kolmice, průsečíky, zadávání souřadnic) pro všechny prvky
 • umístění a pohyb se všemi pohledy pomocí myši, klávesnice (číselné hodnoty) a referenčních bodů
 • kopírování vlastností prvků
 • vícenásobné kopie objektů
 • rastr, úhlový rastr
 • dialogy nástrojů při zadávání a editaci
Střechy a střešní okna - VYLEPŠENO
Ano Ano
 • automatické detaily jako jsou římsy, krovy, štíty, hřebenáče
 • předdefinované typy profilů
 • vícenásobné kopie materiálů
 • kusovník použitého dřeva v různých formátech (PDF, RTF, Excel)
 • 7 předdefinovaných typů vikýřů
 • zadávání podrobných vlastností pro každou střechu
Vytváření vlastních střešních návrhů
Ne Ano
 • střešní prolínání
 • podpora pro kruhové střechy
 • tvorba střech a trapézových plechů různých profilů
 • přizpůsobitelné dřevěné konstrukce
 • střešní otvory
Generátor schodiště Ano Ano
 • přímé schodiště
 • lomené schodiště
 • schodiště s podestami
 • výběr materiálu schodiště
Katalogy Ano Ano
 • konstrukční prvky
 • objekty
 • textury
 • materiály
 • 2D symboly
 • možnost vkládání vlastních prvků
Tvorba dispozice Ano Ano
 • přidání 1 nebo více zobrazení do plánu projektu
 • umístění 2D pohledů a řezů do libovolné polohy
 • vytvoření pohledu na základě dispozice a úprava nastavení viditelnosti kategorií
 • dokončení stávajících půdorysů nebo tvorba vlastních 2D symbolů, 2D grafiky a obrázků
 • obrázky mohou být jak fotografie, tak vizualizace výsledků Vašeho projektu v CAD Architecture
 • použití všech funkcí dispozice pro 2D pohledy
 • všechny změny návrhu jsou automaticky aktualizovány v půdorysných pohledech
 • podpora při kotóvání 2D úhlů
 • úhlové měření
 • měření pomocí polygonů
3D konverze Ano Ano
 • stáhnutí a konverze 3D objektů v různých formátech, např. 3DS, 3D-DXF, COB, LWO, IWM, VRLM (1.0) a OBJ 3D
 • změna materiálů a textur
 • úprava souřadnic stávajících textur, kontrola nastavení přímo v náhledu
 • tvorba nových světelných zdrojů
 • změna vlastností povrchů
 • optimalizace objektů kombinováním materiálů a dílčích objektů
Přehledy místností - VYLEPŠENO
Ano Ano
 • zobrazení objemů a ploch místností
 • výsledkem zobrazení seznamů podle vlastní potřeby
 • upravitelný vzhled výstupu
 • různé formáty výstupu seznamů
 • zobrazení dílčích oblastí pro vizuální kontrolu objemu a plochy
 • snadný výběr položky, zobrazení výsledků ve formě stromu, oddělení částí podle podlahy či způsobu výpočtu
2D DXF/DWG import Ne Ano
 • přidání výkresů do 2D pohledu existujícího projektu
 • v dialogu pro import možnost uzpůsobit měřítka a vlastnosti
 • importovaný obsah může být definován pro každou vrstvu
 • obsah je importován jako blok a může být rozložen do jednotlivých grafických prvků (vidíte tedy oblast výkresu a je možné ho uložit jako 2D symbol pro opětovné použití)
Export do 2D DXF/DWG a do Maxon Cinema 4D
Ne Ano
 • exportuje do DXF/DWG formátu
 • možnost upravovat obsah exportu v dialogovém náhledu před exportem
 • výstup Batch - automatický exportuje více pohledů, každý pohled do vlastního DXF/DWG souboru
 • export Vašich modelů do Maxon Cinema 4D
Konstrukce vlastních oken Ne Ano
 • konstrukce s nastavitelnou výškou s různými typy rámů
 • všechny rozměry komponentů (rám, křídla, kličky) jsou spravovány pomocí profilů a je možné kdykoliv změnit v plném rozsahu
 • konstrukce může být parametrizována pro pozdější modifikace
 • obrázky kliček a křídel mohou být přiřazeny jako součást konstrukce okna
 • předdefinované typy křídel