Jste zde: SoliCAD.com Novinky iCADMac Novinky iCADMac 2024

iCADMac 2024

V tomto článku se podíváme na novinky v programu iCADMac 2024.

Zlepšená kompatibilita

 

ViewCubenavigátor 3D pohledu

Rychlé přesunování mezi pohledy.

 

Při používání nového nástroje ViewCube ve 3D prostředí můžete přepínat mezi standardními pohledy a izometrickým pohledem na model pomocí jediného kliknutí. Intuitivní rozhraní pohledu navigátoru funguje jako indikátor 3D orientace, který vám umožňuje vidět aktuální směr pohledu. Navigátor ViewCube je velmi užitečnou funkcí při práci v 3D prostředí, protože můžete snadno přepínat mezi paralelními a perspektivními pohledy. Můžete jej také použít ve 2D.

Propojení Excel dat

Propojení dat tabulky s Excelem

 

Obsah vašich tabulek může být spojen s Excel listy a navzájem se aktualizují. V iCADMac můžete vytvořit tabulky - je však pohodlnější a flexibilnější používat editory tabulek pro vyplnění a správu dat. Někdy můžete obdržet dokončenou tabulku, kterou musíte zahrnout do výkresu, ale přepisování nebo kopírování a vkládání je únavný úkol. V obou těchto scénářích může tato nová funkce ušetřit čas a úsilí. Nyní si můžete vzít všechna data, která jste již zadali do tabulek Microsoft Excel, a znovu je použít v tabulce vytvořené v iCADMac. Můžete odkazovat na celou tabulku, předdefinovaný rozsah buněk nebo do rozsahu buněk v Excelu.

Palety nástrojů

 

Palety nástrojů Vám poskytují kombinovaný způsob přístupu k nástrojům. Palety nástrojů poskytují to nejlepší z obou světů, pásu karet nebo panelů nástrojů. Palety nástrojů se mohou skládat z bloků, vzorů šraf, příkazů nebo maker a funkcí LISP. iCADMac má mnoho výchozích palet nástrojů a kategorií, které lze rozšířit nebo přizpůsobit, což Vám umožňuje vytvořit jeden pro Vaše vlastní potřeby. Můžete ukotvit palety nástroje nebo je nechat vznášet ve svém pracovním prostoru nebo dokonce na jiném monitoru. Můžete importovat/exportovat Vaše přizpůsobené nástroje a data vytvořená dříve pomocí AutoCAD®, aby byla zajištěna hladká migrace Vašich uživatelů na iCADMac.

Paleta nástroje kombinující bloky připravené k použití a předkonfigurované entity: nejen polyline, ale polyline se specifickou barvou a vrstvou, která představuje konkrétní typ stěny.

Předkonfigurujte libovolný typ entity: V tomto případě bude čára automaticky přiřazena ke konkrétní vrstvě: „A_ Wall“. Dalšími parametry, které lze předdefinovat, jsou barvy, váha nebo linetype.

Cyklický výběr

 

Mít k dispozici správné nástroje, když pracujete na svých výkresech, vám pomůže efektivně pracovat. Cyklický výběr je časově úsporné řešení při práci s přeplněnými kresbami, které zahrnují naskládané a překrývající se entity. Když najede kurzor myši nad naskládané entitami, malá ikona Vás uvědomí, že je zde více než jedna entita. Kliknutím na entitu se zobrazí dialogové okno, ve kterém si můžete vybrat entitu, kterou chcete upravit.

Nový dialogové okno tisku

 

Rozhraní jako v AutoCAD® se snadnou konfigurací parametrů tisku a s tiskem do PDF, JPG, PNG a SVG s nativním virtuálním ovladačem.

Nové vlastní bloky (kompatibilní s dynamickými bloky)

 

Nový editor vlastních bloků Vám pomůže vytvořit chytřejší bloky. Editor vlastních bloků je spuštěn příkazem EditCustomBlock nebo po dvojitém kliknutí na blok. Můžete jej použít k úpravě jakékoli reference bloku a také je učinit parametrické ve velikosti a tvaru. Kontextová nabídka obsahuje funkce pro kombinování speciálních úchopů a akcí, jako je posun, měřítko, protažení, otáčení, pole nebo zrcadlení. Můžete například vytvořit vlastní blok, jehož velikost může být dynamicky upravena úchopem, který můžete natáhnout.

Přepínač mezi různými typy stejného bloku. Můžete také vytvářet vlastní bloky s různými stavy, které mají prvky, které jsou skryté nebo zobrazené. To například umožňuje použít pouze jeden blok k zobrazení různých možností. Jeden vlastní blok může nahradit mnoho bloků. Kombinace více těchto úchopů a akcí vám umožňuje vytvářet mnohem chytřejší bloky. Jeden vlastní blok může nahradit desítky bloků, které v současné době používáte, a proto výrazně zvýší Vaši produktivitu.

Převod dynamických bloků na vlastní bloky

 

Můžete použít dynamické bloky vytvořené v AutoCAD® tak, jak jsou. V iCADMac si budou udržovat svou inteligenci a parametry. Nyní však můžete alternativně použít příkaz CBCONVERT k převodu na vlastní bloky, jejichž definici lze dále upravit pomocí iCADMac.

Testovací režim v editoru bloku

 

Editor bloků obsahuje nyní funkci „Testovat blok“ (příkaz CBTESTBLOCK), která vyzkouší definici vlastního bloku bez ukončení editoru bloku.

Definice více základních bodů

 

Tradiční bloky mají pouze jeden základní bod. Nyní vlastní bloky umožňují definovat více základních bodů, z nichž si během vložení vyberete. Stisknutím klávesy CTRL můžete mezi nimi cyklovat, což výrazně pomáhá umístit a zarovnat blok bez dalších akcí.

Multiplikátor vzdálenosti a odsazení úhlu

 

Můžete nyní definovat hodnotu jako přírůstek k eventuální hranici, jak by se entita lišila velikosti, a zabránit tak například konfiguracím, které nemohou existovat nebo být vyrobeny. Můžete také definovat multiplikátor vzdálenosti, který Vám umožní alternativně specifikovat faktor, pomocí kterého se hodnota vzdálenosti vlastního bloku zvýší nebo sníží (například na dvojnásobek velikosti po každém přírůstku).

Odsazení úhlu funguje stejně, ale s úhly. Můžete například definovat, že entity se mohou otáčet pouze s přírůstky úhlu 60°.

Dynamické bloky vs. vlastní bloky

 

Použití dynamických bloků AUTOCAD v iCADMac

iCADMac čte a používá dynamické bloky AutoCAD stejně jako AutoCAD®. Když s vámi někdo sdílí dynamické bloky vytvořené v AutoCAD®, lze je použít uvnitř iCADMac se stejnou sadou funkcí interaktivity, včetně úpravy jejich tvaru, velikosti a konfigurace. Po provedení změn interaktivity a uložení výkresu pomocí iCADMac jsou bloky stále považovány za dynamické bloky zpět v AutoCAD®. Když však chcete upravit dynamický blok AutoCAD® pomocí editoru bloků iCADMac, bude převeden na vlastní blok.

Použití vlastních bloků iCADMac v jiných programech CAD

Vlastní bloky vytvořené v iCADMac mohou číst jiné CAD programy, jako je AutoCAD®, ale pouze jako jednoduché bloky. Když je jeden z vlastních bloků iCADMac upraven v jiném programu, ztratí interaktivitu, která byla specifikována s iCADMac. Naštěstí můžete upravit zbytek výkresu s jiným programem, aniž byste přerušili interaktivitu vlastních bloků, pokud se nedotknete vlastních bloků. Pokud chcete upravit vlastní blok iCADMac pomocí editoru bloku AutoCAD, je nutné předefinovat úchopy a akce od nuly.

3D do 2D: Zploštit objekty a FLATSHOT

 

Zploštit objekty
Byl vytvořen nový příkaz FATTEN pro převod 3D entit do 2D projekce. Je také užitečný pro řešení problémů s entitami, kde není výška správně nastavena.

Flatshot

Příkaz MAKEFLATSNAPSHOT již existoval v iCADMac před touto verzí. Nyní však příkaz obsahuje některé vylepšené možnosti, jak lépe zobrazovat skryté čáry:

Záložkové (UR)

Známé záložkové uživatelské rozhraní (UR).

 

Nyní také v iCADMac můžete těžit z nástrojů na kontextových záložkách bez skrytých úrovní a snadno si pamatujete ikony příkazů.

Kontextové záložky

Rychle upravte šrafy, kóty, xrefy, obrázky a další.

 

Uživatelské rozhraní iCADMac je nyní vylepšeno kontextovými záložkami, které se zobrazí při výběru konkrétních entit v grafické oblasti nebo při vytváření nových entit při použití určitých příkazů.

Vylepšení výkonu

 

Nová aktualizace základní technologie DWG v iCADMac umožňuje významná vylepšení řady operací v této verzi. Zoom, výběr, kopírování a vložení, a zpět. Výběr může být o 50% rychlejší než v předchozích verzích, kopírování a vložení jsou o 25% rychlejší a Zpět v některých případech až 8x rychlejší. Testy výkonu provedené týmem iCADMac pro verzi 2024 zahrnovaly sadu vzorkovacích výkresů z různých průmyslových odvětví pro větší výpovědní hodnotu hodnocení a výše uvedená zlepšení výkonu naznačuje průměrnou dobu zaregistrovanou při provádění některých kritických a běžných operací na těchto různých výkresech.

FLISP - LISP editor a debugger

 

Tento nový editor LISP je rozšíření kódu Visual Studio, které vám umožňuje snadno upravovat a ladit Váš kód. Mnoho uživatelů a společností má přizpůsobení v LISP. Jazyk nevyžaduje mnoho zdrojů nebo nástrojů a na internetu lze nalézt mnoho užitečných úryvků kódu, takže LISP je velmi běžný způsob automatizace nebo přizpůsobení DWG aplikací.

Ladění programů LISP však může být někdy náročné. S ohledem na to, nové vydání iCADMac poskytuje rozšíření kódu Visual Studio, které umožňuje každému vývojáři LISP správně upravit a ladit rutiny - a ušetřit čas.

Vylepšení sady listů

 

Sdílet sady listů pomocí eTransmit - automaticky shromažďujte vše pro Vaše spolupracovníky.

Funkce Zabalit a odeslat (eTransmit) byla vylepšena, aby mohla být použita se sadami listů. Usnadňuje Vám zabalit do souboru všechny listy, jako jsou všechny výkresy Vašeho projektu, ale také obrázky nebo podklady do nich vložené. Struktura adresáře je navíc udržována s relativními cestami, které zajišťují, že nebude rozbito žádné spojení, když Váš kontakt projekt rozbalí.

Tabulka seznamu listů - Snižte nadbytečnou práci automatickým vyplněním tabulek.

Tato funkce se nachází v nabídce kliknutím pravým tlačítkem myši Správce sady listů a poskytuje způsob, jak vytvořit tabulku uvnitř výkresu seznamu všech listů nebo jejich podmnožin. V důsledku toho se uživatelé mohou vyhnout ručnímu vyplňování této tabulky nebo přepsat název listu nebo jiných informací již uvedených v sadě listů.

Publikování sady listů do DWF nebo DWFX - dvě nové možnosti výstupu se připojují k publikování do PDF.

Abychom zlepšili způsoby, jak může správce listů exportovat výkresy, zavedli jsme podporu formátů souborů DWF a DWFX, které jsou mnohem zkomprimovanější než soubory DWG, a proto je snadné je přenášet přes internet. Jedná se o další dvě možnosti pro příkaz Publikovat kromě populárního formátu PDF a možnosti tisknout na papír.

Inteligentní paleta kalkulačky

 

Získejte odpovědi bez opuštění vašeho výkresu. Inteligentní kalkulačka se nyní zobrazuje v boční paletě, která vám umožňuje provádět výpočty a současně upravit výkres.

Rozdělit více subjektů

Nová možnost rozšiřuje funkci příkazu.

 

Nová vícenásobná možnost příkazu SPLIT Vám umožňuje vybrat více entit a rozbít je v jejich průsečících s řeznými čarami. Na výkresu nejsou vytvořeny žádné mezery a rozdělené segmenty.

ALIGNX

Zarovnání více typů entit.

 

Nový příkaz ALIGNX zarovná několik typů entit na poloze první entity, kterou jste vybrali.

Monitorování anotací

Rychle najděte nepřiřazené anotace.

 

Nová systémová proměnná Annotation Monitor umožňuje snadno identifikovat, jaké anotace již nejsou spojeny s jejich související geometrií a v každém případě podniknout nezbytná opatření: opětovné propojení anotace nebo její odstranění.

Připojit složku pro DGN, výkresy, obrázky, PDF

 

Automaticky a po sobě naimportuje všechny soubory (zvoleného formátu) obsažené ve složce označené uživatelem.

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909