Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Co nás čeká v T-FLEX CAD 14 - 6. část

Co nás čeká v T-FLEX CAD 14 - 6. část

V poslední části článku nás čeká představení změn v databázi a povíme si, jak se celkově změnilo uživatelské rozhraní programu.

Databáze

Parametrizace, jeden z klíčových mechanizmů T-FLEX CAD 14, rozšiřuje pracovní možnosti s interními databázemi. Nyní mohou být hodnoty v buňkách definovány proměnnými nebo výrazy. Ty jsou aktualizovány v souladu s hodnotami proměnných a výrazů v rámci modelu.

Výrazně se zlepšila funkce zobrazení dat, jejich navigace a třídění. Například je možné třídění dat do několika sloupců.

Revidované uživatelské rozhraní

Jedním z nejnápadnějších změn jsou vždy vylepšení uživatelského rozhraní systému. V T-FLEX CAD 14 došlo k výraznému zlepšení tohoto rozhraní.

K dispozici jsou nové typy ovládacích prvků v oknech.

Byl vytvořen nový dynamický panel pro potvrzení příkazu. Tento dynamický panel se zobrazuje blízko kurzoru.

Praxe ukázala, že je tento panel schopen výrazně urychlit práci na výkresech i v 3D modelech.

Nejčastěji používané díly (jako spojovací materiál) mohou být nyní vloženy do samostatného menu pro vyvolávání s maximální efektivitou.

Nebyli vynecháni ani uživatelé tabletů a dotykových monitorů.

V uživatelském rozhraní 3D okna je plnohodnotně podporovaná práce na tabletech a dotykových modelech. Dotykové rozpoznávání umožňuje plné využití T-FLEX CAD 14 na moderních tabletech a dotykových monitorech se systémem Windows.

Příkaz „3D náhled“ v modifikovaném T-FLEX CAD 14, kromě používaných formátů (VRLM, IV), nyní podporuje možnost exportu a importu i dalších známých formátů, jako jsou: X3D, 3DS, OBJ, PLY, TF3D, STL).

Uvedené změny ovlivnily prakticky všechny prvky uživatelského rozhraní programu, stejně tak jako skoro všechny příkazy 2 i 3 dimenzionálního modelování.

Kompletní seznam změn se stručným popisem pro uživatele bude k dispozici jako součást instalace T-FLEX CAD 14.

Seznam částí:

1. část - Optimalizace systému a 3D vizualizace
2. část - Vedení potrubí, ventilace a elektriky
3. část - Správa materiálů a správa sestavy produktu
4. část - Práce s plechovými díly, práce se sestavami a správa rozkladu sestavy
5. část - Zlepšené příkazy pro 3D modelování a 2D výkresy
6. část - Databáze a revidované uživatelské rozhraní

Autor: Michał Plaza
Email: michal.plaza@solicad.com
Telefon: +48 32 440 19 18