Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Co nás čeká v T-FLEX CAD 14 - 4. část

Co nás čeká v T-FLEX CAD 14 - 4. část

V třetí části článku o T-FLEX CAD 14 se podíváme na práci s plechovými díly, práci se sestavami a správu rozkladu sestavy.

Práce s plechovými díly

Zlepšili se příkazy pro práci s plechovými díly. Výrazně se vylepšili algoritmy operací a byla vyvinuta nová operace „Převést pevné tělo na plech“. Operace převádí trojrozměrný model pevného těla na plechový díl. Určené hrany modelu budou později určeny ke svařování, lepení, atd.

Práce se sestavami

Došlo ke změnám mnoha příkazů, které pracují se sestavami. Například mód „dispozice“ umožňuje transparentní obousměrnou editaci 2D a 3D sestavy.

Objevila se řada výhodných služeb pro transparentní práci s 2D a 3D projekcemi. Tím se výrazně zjednodušuje projektování návrhů průmyslových zařízení a dalších podobných úkolů. S novými nástroji můžete rychle vytvářet výkresy půdorysů, pohledů jednotlivých zařízení, atd.

Správa rozkladu sestavy

Nový mechanizmus pro správu rozložení sestavy umožňuje řešit různé úkoly – vytvořit scénář „virtuální prohlídky“ popisující demontáž, či generovat výkresy a schémata v rozloženém stavu.

Seznam částí:

1. část - Optimalizace systému a 3D vizualizace
2. část - Vedení potrubí, ventilace a elektriky
3. část - Správa materiálů a správa sestavy produktu
4. část - Práce s plechovými díly, práce se sestavami a správa rozkladu sestavy
5. část - Zlepšené příkazy pro 3D modelování a 2D výkresy
6. část - Databáze a revidované uživatelské rozhraní

Autor: Michał Plaza
Email: michal.plaza@solicad.com
Telefon: +48 32 440 19 18