Jste zde: SoliCAD.com Produkty 2D CAD CADprofi

CADprofi pro školy

CADprofi - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Software CADprofi je výkonný a intuitivní nadstavba pro CAD programy. Tato verze programu může být používána pouze pro výuku.

CADprofi pro školy

Pro naučení kreslení v CAD používá většina technických škol progeCAD nebo jiný obecný CAD program. Software CADprofi pracuje na všech těchto programech a obsahuje obsáhlé databáze. Díky tomu mohou studenti snadněji naučit přizpůsobit pravidla vytváření projektu a nejen způsoby manipulace a kreslení na obecných programech CAD.

Výukové licence jsou plně funkční pro všechny CADprofi moduly:

Pozn.:

 • Školní licence obsahuje celoživotní předplatné (přístup k posledním aktualizacím + technická podpora).
 • Školní licence se nesmí používat ke komerčním účelům.

Licence CADprofi Educational je snadno dostupná pro školy ve dvou verzích:

Objednávky na školní licence i další poptávky zasílejte do našeho obchodního oddělení obchod@solicad.com; tel. +420 224 248 581.

  Přehled ostatních nabízených softwarů

Instruktážní videa CADprofi

CADprofi - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Krátké prezentace modulů nadstavby CADprofi

POZOR: Všimněte si prosím tlačítka Next> v pravém dolním rohu obrazovky.

CADprofi Mechanical CADprofi Architecture CADprofi HVAC & Piping CADprofi Electrical

Nadstavba CADprofi

Popis produktu CADprofi

CADprofi - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

CADprofi je nadstavba pro nejpoužívanější CAD softwary (progeCAD, AutoCAD a další), která výraznou měřou urychluje navrhování v oblastech architektury, strojírenství, elektroinstalace, rozvodů potrubí a ventilací. Dále umožňuje vkládání symbolů a obsahuje rozsáhlé knihovny pro všechny zmíněné oblasti.

Jednotlivé moduly programu:

 

CADprofi - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

 • TZB - HVAC - rozvody TZB, potrubí a ventilace
 • Elektro - rozvody elektro zařízení
 • Strojírenství - navrhování strojírenských sestav, ČSN, DIN, normalizované díly
 • Architektura - stavebnictví a architektura
 • CADprofi Suite - balík všech modulů programu

 Co je nového v CADprofi? Podívejte se na video z odkazu: CADprofi

CADprofi HVAC - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

TZB - HVAC

CADProfi TZB - HVAC nabízí navrhování kterékoliv instalace (kanalizační, vodovodní i odpadní, ventilační, instalace chlazení, návrhy plynových instalací a dalších).

Kompletní CAD knihovna MEP, HVAC, kanalizačních a klimatizačních symbolů a značek založených na normách DIN, EN, ISO a národních standardech, zaručuje všestrannou aplikovatelnost.

Neopominutelnou součástí je i automatické vkládání odpovídajících uložení, připojení vedení a vzduchových potrubí, rozvodů potrubí, vkládání kolen, „téček“, redukčních ventilů, atd.

CADprofi HVAC - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. panel nastrojů

 Rozvody, potrubí a ventilace

 • Tento modul CADprofi bude pomocníkem při práci v profesích, které se zabývají vytápěním, ventilací, vzduchotechnikou a zdravotechnikou.

 • Umožňuje navrhovat všechny typy instalací od klimatizace, požární ventilace, přes vodu/kanalizace, chladicí zařízení až po plynové armatury a všechny technologické zařízení v průmyslu a stavebnictví. Toto vše přirozeně s příslušnými sadami symbolů a možností vytvořit jakýkoliv druh potrubí dle aktuální potřeby.

 • Kompletní knihovna norem objektů a symbolů TZB (DIN, EN, ISO) umožní vytvářet uživatelské objekty a importovat objekty z jiných zdrojů.

 • S funkcí kreslení isometrických pohledů se nabízí možnost vložit symboly v různých pohledech a díky automatické transformaci se všechny symboly (včetně uživatelských) převedou do isometrického pohledu. CADprofi též umožňuje vytvářet pravoúhlou isomerii a dimetrii v jakémkoliv úhlu. Při vkládání symbolů do axonometrických výkresů CADprofi automaticky upraví úhel sklonu symbolů v závislosti na úhlu zadaném v nastaveních systému. Nejčastěji používané jsou úhly 30° pro isometrii a 45° pro šikmou dimetrii. Ve zvláštních situacích je možné určit i jiný úhel v rozsahu 5° až 85°.

 • K dispozici jsou také symboly pro vytváření schémat (senzorů, regulátorů, a dalších).

 • Nechybí ani speciální symboly pro popis výkresů. Nadstavba CADprofi obsahuje celou řadu symbolů označení. Některé z nich jsou automaticky vyplňovány při popisu vybraných objektů (jako příklad uveďme křížení větracích kanálů, typ vodiče, velikost ventilu, velikost potrubí).

 • Návrh zařízení s automatickým vložením vhodného příslušenství.

 • Obsahuje knihovnu typových schémat instalací.

 • Je možné otáčet a odstraňovat symboly ve vedení a stejně tak symboly i automaticky do vedení vkládat. Taktéž obsahuje funkci pro vkládání více symbolů do vedení současně. Výběr symbolů může být uskutečněn pomocí dialogového panelu, vyhledáním dříve vložených symbolů či třeba snadným výběrem na výkrese. Symboly lze vkládat do více vedení a také je k dispozici možnost určit polohu umístění symbolu ve vztahu k jiným objektům výkresu.

 • Dalším automatickým nástrojem je jedinečné vkládání připojení potrubí a vzduchovodů, kolen, T-dílů, reduktorů apod.

 • Součástí je rozšířená sada objektů založená na normách a katalozích renomovaných výrobců s množstvím 3D objektů.

 • V instalačních rozvodech vody a kanalizace je k dispozici několik předdefinovaných typů rozvodů. Každý z nich má definované barvy, typ a tloušťku pro tisk. Tyto parametry odpovídají doporučení norem a rozvody se automaticky ukládají do příslušných hladin. Rozvody i schémata zapojení mohou být na výkrese popsány automaticky. Nové typy rozvodů je možné jednoduše přidávat. A dále také kopírovat existující rozvody a následně je použít a měnit jejich parametry.

 • Přehlednosti poslouží systém číslování a popisu objektu s uvedením všech technických údajů. Pozadu nezůstane ani automatické vytváření legend a popisů.

 • Automaticky se vytváří specifikace pro výstupní formáty s možností exportu do PDF, XLS, XLM, CSV, HTML, RTF atd.

Ukázky z modulu TZB - HVAC:

CADprofi HVAC - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. screenshot

  Stáhněte si CADprofi

  Objednejte si CADprofi HVAC & Piping

↑zpět na moduly↑

CADprofi Elektro - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Elektro

CADprofi Elektro slouží ke kreslení kompletních sídelních anebo průmyslových vedení elektrických obvodů, osvětlení, protipožární ochrany, rozvodů elektřiny či telekomunikačních sítí, ať již plánů nebo názorných diagramů.

Inteligentní multikomponentní sady symbolů pro elektrické obvody, skupiny, číslování, funkce a schéma nákresů činí navrhování snazším.

Modul pro elektrické obvody navíc dovoluje kreslit kabelové lávky a kanály, spínací skříňky, 2D a 3D sběrnice a další.

CADprofi Elektro - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. panel nastrojů

Rozvody elektrických zařízení

 • Umožňuje navrhovat a projektovat rozvody všech typů elektrických zařízení jako jsou pohony, osvětlení, telekomunikace, zabezpečovací systémy, anténní rozvody, automatizace, logická zařízení, včetně příslušných sad symbolů nezbytných pro jejich navrhování. Vytvoříte tak jakýkoliv druh vedení dle své aktuální potřeby.

 • Plně k dispozici je nepostradatelná kompletní knihovna norem objektů a symbolů pro navrhování elektrických zařízení (dle norem DIN, EN, ISO). Knihovna umožňuje vytvářet uživatelské objekty a importovat objekty i z jiných zdrojů.

 • Při kreslení isometrických pohledů jdou vkládat symboly v různých pohledech. Nápomocna je automatická transformace všech symbolů (včetně uživatelských) do isometrického pohledu. Bokem nezůstala ani možnost vytvářet pravoúhlou isomerii a dimetrii, a to v jakémkoliv úhlu.

 • Při vkládání symbolů do axonometrických výkresů upraví CADprofi automaticky úhel sklonu symbolů v závislosti na úhlu zadaném v nastaveních systému. Nejčastěji jsou používány úhly 30° pro isometriu a 45° pro šikmou dimetrii. Ve zvláštních situacích je možné určit i jiný úhel v rozsahu 5° až 85°.

 • Lze využít objektů, které umožňují zjistit velikosti rozměrů svítidel, spínacích zařízení, domácích spotřebičů a dalších.

 • Popis výkresů usnadňují speciální symboly, kterých je v nadstavbě CADprofi Elektro celá řada.

 • Práci usnadňuje funkce automatického vkládání vhodného příslušenství do již navrženého zařízení.

 • Další knihovna nabízí typová schémata instalací.

 • Symboly ve vedení se mohou otáčet a odstraňovat a též i automaticky vkládat. K dispozici je užitečná funkce pro vkládání více symbolů do vedení současně. Symboly se vyberou pomocí dialogového panelu, vyhledáním dříve vložených symbolů či kupříkladu výběrem na výkrese. Symboly se dají vkládat do více vedení a k dispozici je také možnost určit polohu umístění symbolu ve vztahu k jiným objektům výkresu.

 • Mezi další automatické pomocníky, usnadňující práci, patří automatické připájení potrubí pro vedení elektroinstalace, automatické vkládání kolen, T-dílů, redukcí atd.

 • Součástí je rozšířená sada objektů založená na normách a katalozích renomovaných výrobců s množstvím 3D objektů.

 • V instalačních rozvodech je k dispozici několik předdefinovaných typů rozvodů. Každý z nich má definované barvy, typ a tloušťku pro tisk. Tyto parametry odpovídají doporučení norem a rozvody se automaticky ukládají do příslušných hladin. Rozvody i schémata zapojení mohou být na výkrese popsány automaticky. Nové typy rozvodů je možné jednoduše přidávat. A dále také kopírovat existující rozvody a následně je použít a měnit jejich parametry.

 • Elektrické symboly vytvářené na základě katalogů renomovaných výrobců jsou: Philips, AGE LIGHT, Brilux, Thorn, ELGO, REM, Mueller, BAKS, TK REM, MARMAT, KOPOS, Elda, Elektro-Plast, Sabaj a mnoho dalších.

 • Přehlednosti poslouží systém číslování a popisu objektu s uvedením všech technických údajů. Pozadu nezůstane ani automatické vytváření legend a popisů.

 • Automaticky se vytváří specifikace pro výstupní formáty s možností exportu do PDF, XLS, XLM, CSV, HTML, RTF atd.

Ukázky z modulu Elektro:

CADprofi Elektro - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. screenshot

  Stáhněte si CADprofi

  Objednejte si CADprofi Electrical

↑zpět na moduly↑

CADprofi Mechanical - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Strojírenství

CADprofi Strojírenství nabízí nepřeberné množství předpřipravených součástí.

Najdete zde tisíce v průmyslu standardizovaných šroubů, závitů, matic, čepů a dalších prvků. Rozsáhlá CAD knihovna obsahuje parametrické ocelové profily, příruby, klenuté koncovky, ocelová potrubí či průmyslové vybavení tepelných výměníků.

Dále bezesporu oceníte inteligentní funkce pro snadné vytváření schémat a nechybí ani knihovny symbolů pro logické, pneumatické a hydraulické systémy.

CADProfi strojírenství - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. panel nastrojů

Navrhování strojírenských soustav

 • Umožňuje navrhovat soustavy pro strojírenství.

 • Plně k  dispozici je kompletní knihovna pro návrh a tvorbu výkresové dokumentace v oboru strojírenství, a to s ohledem na normy DIN / ISO a EU (součástky jako šrouby, matice, kolíky a další).

 • Obsahuje rozsáhlou knihovnu ocelových profilů, přírub, ocelových trubek, pneumatických a hydraulických systémů, průmyslových zařízení či výměníků tepla a dalších.

 • Efektivitu zvyšuje velké množství funkcí pro urychlení a zjednodušení práce s normalizovanými díly.

 • Všechny objekty jsou definovány parametricky. Tato funkce CADprofi Strojírenství dovoluje zadání rozměrů všech prvků a následné vytváření zcela nových dílů bez nutnosti složitého rozšiřování programu. Již není třeba překreslovat křivku po křivce.

 • Opomenout nelze ani možnost automatického generování kusovníku podle vlastního nastavení.

 • Automaticky se vytváří specifikace pro výstupní formáty s možností exportu do PDF, XLS, XLM, CSV, HTML, RTF atd.

Ukázky z modulu Strojírenství:

CADprofi Mechanical - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. screenshot

  Stáhněte si CADprofi

  Objednejte si CADprofi Mechanical

↑zpět na moduly↑

CADprofi Architecture - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

Architektura

CADprofi Architektura slouží pro projektanty budov k snadnému kreslení základních architektonických návrhů zahrnujících zdi, parametrizovaná okna, dveře a mnohé další.

Modul podporuje komplexní zděné konstrukce.
K dispozici jsou knihovny plné vybavení pokojů a nábytku (stoly, židle a další), kuchyňských a koupelnových potřeb (umyvadla, atd.).

Dále obsahuje popisky pro formuláře, výkazy a materiálové listy, které jsou plně rozšiřitelné o další potřebná data pro upřesnění výrobce a bližší podání informací.

CADProfi Architektura - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. panel nastrojů

Stavebnictví a architektura

 • Umožňuje kreslení vícevrstvých stěn, vlastního nadefiování jejich struktury a následného ukládání.

 • Obsahuje truhlárenské výrobky v parametrizované formě (dveře, okna, otvory atd.). Na výběr jsou normalizované velikosti objektů z rozsáhlé databáze i možnost definice vlastních rozměrů bez jakéhokoliv omezení.

 • V nakreslených návrzích je snadná orientace díky přehledným architektonickým symbolům, mezi kterými nechybí označení místností, oken, dveří a ani speciální symboly pro popisy.

 • Při kreslení pomáhají předdefinované styly kótování, které jsou použitelné bez ohledu na jednotky výkresu.

 • Poskytuje možnost návrhů evakuačních plánů.

 • Přináší propracovaný systém popisu a číslování objektů.

 • Ulehčuje práci automatickým vytvářením legend a popisů.

 • Automaticky se vytváří specifikace pro výstupní formáty s možností exportu do PDF, XLS, XLM, CSV, HTML, RTF atd.

Ukázky z modulu Architektura:

CADprofi Architecture - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD. screenshot

  Stáhněte si CADprofi

  Objednejte si CADprofi Architectural

↑zpět na moduly↑

 

 

CP - Symboly

Produkt CP-Symbol je souborem tisíců symbolů vhodných pro použití při projektování nejrůznějších profesí. Díky parametrizaci objektů a pokrokovému uživatelskému rozhraní umožňuje uživatelům každý symbol v případě potřeby velmi rychle vybrat a použít. Knihovna symbolů CP symbol je plně integrována do plné verze softwaru CP-System.

CP Symbols - panel nastrojů

K dispozici jsou následující moduly CP-Symbol:

CADprofi Symboly - screenshot

Co všechno vám knihovna symbolů nabízí?

Naleznete inteligentní symboly, které vám v porovnání s jednoduchým blokem dovolují využít každý své vlastní parametry, které je možno použít při vkládání symbolu do výkresu a nechybí ani další užitečné funkce. Jako např.: Automatické rozložení symbolu, či automatické přizpůsobení velikosti, umístění, natočení, a to v závislosti na typu symbolu a vedení. Symboly jsou seskupeny do tematických kategorií, jež můžete prohledávat. Knihovna symbolů vám umožní kreslení rozvodů. Každý symbol má jasný náhled a popis. Velikost a styl pohledu a jednotky lze individuálně upravit. Práci vám ulehčí automatický přenos technických údajů kreslených objektů a automatické generování výpisů a seznamů. Stejně tak i automatické řízení hladin (jež se dá snadno vypnout).

Databáze CP-Symbol dále obsahuje:

Možnost rozšiřování databáze uživatelskými objekty není povolena. Chcete-li používat a vytvářet uživatelské objekty a symboly, poté vám doporučujeme zakoupit si plnou verzi softwaru CP-Systém, která tuto funkci podporuje. Plnou verzi si můžete zakoupit výhodně na stránkách našeho e-shopu.

 

  Instruktážní videa CADprofi naleznete zde 

 

Kompatibilita:

Hlavní novinkou verze 2023 je přizpůsobení programu na 64-bitovou verzi, kterou též podporuje AutoCAD.

CADprofi je kompatibilní s:

 • progeCAD 2008 až 2024,
 • AutoCAD® 2000 - 2023 (32 a 64bit), stejně tak s AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, atd.,
 • AutoCAD LT® 2000 - 2019 (32 a 64bit) - pro správnou funkci verze LT je nutné koupit nástroj LTX,
 • BricsCAD V4 - V21,
 • ZWCAD 2017-2021,
 • 4M CAD V14 - V16, V19, V21,
 • CADopia 8, 19, 21,
 • StarICAD 2008,
 • IntelliCAD 5, 6, 7.2, 8.1.,11
 

 CADprofi pro progeCAD a AutoCAD. screenshot