Jste zde: SoliCAD.com 2D CAD CADprofi E-shop CADprofi HVAC & Piping - TZB

CADprofi HVAC & Piping - TZB

Single licence CADprofi TZB - HVAC: 

 

 • TZB - HVAC - rozvody TZB, potrubí a ventilace
 • Jazyková varianta: CZ/EN
 • Aktualizace: produkt zahrnuje rok technické podpory (subskripce) ZDARMA
 • Časově neomezená licence

V době platnosti subskripce získáváte:

 • možnost stahování aktualizací CADprofi (aktualizace on-line zdarma),
 • přístup k bezplatné technické podpoře výrobce softwaru (společnost CADprofi),
 • přístup k předchozím (starším) verzím programu CADprofi (downgrade).

CADprofi je nadstavba pro nejpoužívanější 2D CAD softwary (vč. progeCAD), která výraznou měrou urychluje a zefektivňuje navrhování v oblasti rozvodů potrubí a ventilací. 

Umožňuje vkládání přednastavených značek i symbolů a obsahuje rozsáhlé knihovny.

Základní funkce CADprofi TZB - HVAC

 • Poskytuje možnost navrhovat všechny typy instalací od klimatizace, požární ventilace, přes vodu/kanalizace, chladicí zařízení až po plynové armatury a všechny technologické zařízení v průmyslu a stavebnictví.
 • Obsahuje kompletní knihovnu norem objektů a symbolů TZB (DIN, EN, ISO), jež umožňuje vytvářet uživatelské objekty a importovat objekty z jiných zdrojů.
 • Umožňuje kreslení isometrických pohledů a vkládání symbolů v různých pohledech díky automatické transformaci všech symbolů (včetně uživatelských) do isometrického pohledu. Stejně tak je možné vytvářet pravoúhlou isomerii a dimetrii, a to v jakémkoli úhlu.
 • Pomáhá při vkládání symbolů do axonometrických výkresů. CP-System automaticky upraví úhel sklonu symbolů v závislosti na úhlu zadaném v nastaveních systému. Nejčastěji jsou používány úhly 30° pro isometriu a 45° pro šikmou dimetrii. Ve zvláštních situacích je možné určit i jiný úhel v rozsahu 5° až 85°.
 • Disponuje symboly pro vytváření schémat (senzorů, regulátorů, a dalších) a knihovnou typových schémat instalací.
 • Přináší propracovaný systém popisu a číslování objektů s uvedením všech technických údajů.
 • Ulehčuje práci automatickým vytvářením legend a popisů.
 • Vytváří automaticky specifikace pro výstupní formáty s možností exportu do PDF, XLS, XLM, CSV, HTML, RTF atd.

CADprofi - nadstavba pro progeCAD a AutoCAD

  Více o nadstavbě CADprofi TZB - HVAC

Cena

17 000 Kč bez DPH
20 570 Kč s DPH

Informace o nákupu