Jste zde: SoliCAD.com Novinky Alibre Design Novinky Vydání nové verze Geomagic Design V17

Vydání nové verze Geomagic Design V17

Společnost Geomagic Design vydala novou verzi softwaru Geomagic Design (V17). V této verzi jsou upravené některé funkce a opraveny chyby podle seznamu níže.

INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Identifikace softwaru

Po instalaci můžete zkontrolovat aktualizaci spuštěním Geomagic Design a verzi můžete vidět v Nápověda > O Geomagic Design.

Upgradování na Geomagic Design

Když upgradujete na Geomagic Design, nejsou požadované žádné aktualizace přídavných programů. Tabulka níže ukazuje současně přístupné 32 a 64 bitové doplňkové programy.

Doplňkový program 32-bit 64-bit
Geomagic Design Part Library Ano Pouze webové rozhraní
KeyShot pro CAD Ano Ano
Geomagic Design Vault Ano Ano
Dynamics pro Geomagic Design Ano Ano
Simulate pro Geomagic Design Ano Ano
VisualCAM pro Geomagic Design Ano Ano

Licencování

Pro více informací o licencování pro Geomagic Design klikněte na odkaz v Nápovědě.

Systémové požadavky

Operační systémy

Geomagic Design běží na 32 a 64 bitových systémech.

POZNÁMKA: Geomagic Design může být spuštěn na Mac použitím emulačního softwaru jako je Parallels nebo Bootcamp. Nicméně Geomagic netestoval žádné nastavení na Mac a nemůže nabídnout podporu pro takové řešení.

Softwarové požadavky:

Minimální hardwarové požadavky: Tyto požadavky jsou pro základní tvorbu dílů. Pro složité sestavy bude výkon pravděpodobně nedostatečný.

ZMĚNĚNÉ A NOVÉ FUNKCE

Instalátor

Podpora operačních systémů Windows

Instalátor byl změněn. Geomagic Design nemůže být nainstalován na Windows XP, protože nejsou již podporovány. Windows Vista oficiálně není také podporován, ale Geomagic Design na ně může být stále nainstalován a používán. Prosíme, berte toto v potaz před instalací verze 17 Geomagic Design.

Dokumentace API

Nápověda API byla přesunuta. Nyní ji můžete nalézt v instalační složce /3D Systems/Geomagic Design/Geomagic Design API Help/GeomagicAPIHelp.chm.

Doplněk Translate

Doplněk Translate byl aktualizován a nyní podporuje import souborů Invertor 2015 pro díly a sestavy.

Pracovní prostor sestavy

Funkce sestavy

POZNÁMKA: Tato funkčnost je přístupná pouze v Geomagic Design a není možná v Geomagic Design Elements.

Funkce výřezu vytažením a díra mohou být nyní vytvořeny v pracovním prostoru sestavy. To je užitečné pro udržení neporušené sestavy a zároveň umožňuje vytvářet výřezy vytažením a díry.

Indikace pohybu sítě

Název funkce Triad byl změněn na Volné tažení / Použít triad.

Globální parametry

Hodnoty parametrů mohou být nyní vytvářeny a ukládány do souboru za pomoci nového pracovního prostoru Globálních parametrů. Globální parametry mohou být použity pro všechny pracovní prostory dílů, plechových dílů i sestav. Globální parametry mohou být vytvořeny z jiných globálních parametrů a použity v lokálních parametrických rovnicích. Jednou vytvořené globální parametry mohou být sdílené mezi různými díly. Díly a podsestavy sestavy mohou být vytvořeny sdílením stejné sady globálních parametrů.

Vylepšení API

Fazety

Generování fazet při vytváření čela bylo vylepšeno počítáním tří parametrů.

Ořezové křivky pro čela

Nyní jsou vytvářeny ořezové křivky uzavřených povrchů, kvůli zamezení problémů s 5-ti osými obráběcími CAM aplikacemi.

Pracovní plocha dílu

Indikace pohybu sítě

Název funkce Triad byl změněn na Volné tažení / Použít triad.

Výkresy

Pole dodatečných vlastností

Pole měřítka listu a čísla listu byla přidána do systémové šablony při vytváření nových výkresů.

Změna vlastností měřítka listu

Byla přidána možnost změnit základní měřítko výkresu.

Řez přerušeného pohledu

Byla přidána možnost vytvořit řez přerušeného pohledu a lze přitom použít všechny typy řezů.

Poznámky

Při zarovnání textu v poznámce se mohl text někdy chovat neočekávaně kvůli neviditelnému kotevnímu bodu, který mohl ovlivnit text buď vpravo nebo vlevo od bodu. Kvůli zmenšení zmatku je nyní kotevní bod viditelný. Dále mohou být použity vlastní fonty pro poznámky a byly opraveny další záležitosti týkající se poznámek.

Vytváření výkresů dílů ovlivněných funkcemi sestavy

Příkaz Izolovat byl přidán do menu na pravém tlačítku myši v Průzkumníku výkresu. Je používán pro izolování instance návrhu ve výkresovém pohledu, speciálně ty, které jsou ovlivněny funkcemi sestavy. Stejně tak byl přidán příkaz. Zobrazit všechny díly, který zobrazí všechny díly základního návrhu pohledu, za účelem navrácení do původního stavu.

TeamPlatform

Poslední verze TeamPlatform byla integrována do Geomagic Design. Tato integrace chrání přepis zamčených souborů v TeamPlatform z Geomagic Design.

Kótování a referenční geometrie

Tolerance uložení

Standardní základní stupně odchylek a tolerancí mohou být vybrány pro vytvoření tolerance lícování díry a hřídele, které určí typ uložení.

Aktualizované vytváření a modifikace referenční geometrie

Dialogové okno pro vytváření Referenční geometrie bylo aktualizováno, aby intuitivněji zobrazovalo, jak je referenční geometrie vytvářená, a vizuálně asistovalo uživateli při různých metodách tvorby, které mohou být použity v různých situacích vytváření referenční geometrie.

Označení referenční geometrie

Referenční geometrie mohou být nyní označeny.

Kusovníky

Součtový kusovník

Součtový kusovník může být vytvořen ze sestavy. Může být použit pro přepsání podsestavy jako dílu v kusovníku. To je užitečné pro rychlé vytváření kusovníku, které zobrazují všechny díly v podsestavách, pokud je nastaveno více podsestav jako jednotlivé díly.

Barvy rámečku

Nyní mohou být změněné barvy rámečku při vytváření kusovníku ve 2D pracovním prostoru.

OPRAVENÉ CHYBY

Níže naleznete seznam chyb opravených v aplikaci.

Autor: Michał Plaza
Email: michal.plaza@solicad.com
Telefon: +48 32 440 19 18