Jste zde: SoliCAD.com Produkty 3D CAD Alibre Design Porovnání verzí

Porovnání verzí

Porovnání verzí programu Alibre Design

Atom3D

Professional Expert
Hlavní
Záložkové menu
Systémové menu, Podpora integrace M-Files
Globální parametry
Náčrt dílu
Rozměr, čára, kružnice, elipsa, oblouk, obdélník, mnohouhelník, text, vazby náčrtu, referenční úsečka, referenční kružnice, ořezat, prodloužit, průsečík, 2D zaoblení, zrcadlení, lineární pole, kruhové pole, výkreslit do náčrtu, odsazení, analyzovat náčrt, editor proměnných

 

 

 

Řetězová kola, oblouk - počátek - konec, oblouk tečně, eliptický oblouk, obdélník třemi rohy, obdélník pomocí středu, spline pomocí referenčních bodů, spline pomocí kontrolních bodů, spline pomocí interpolačních bodů, vložit referenční bod Spline, posunout kontrolní bod, posunout bod křivky, vložit uzly, odebrat uzly, vložit body ze souboru, vložit uzel, tvarové nástroje, všechny ostatní referenční hodnoty, 2D zkosení, přesunout náčrt, rotovat náčrt, přímé zadávaní hodnot, přepínač voleb náčrtu

 

 

 

 

 

 

Modelování dílu
Vysunout profil, rotovat profil, těleso tažením profilu, těleso spojením profilu, vyřezat vysunutím profilu, vyřezat rotováním profilu, vyřezat tažením profilu, vyřezat spojením profilu, vložit rovinu, vložit osu, vložit bod, zaoblení, zkosení, lineární pole, kruhové pole, zrcadlení, skořepina, měřítko/zrcadlení dílu

 

 

 

Tenkostěnné těleso vysunutím profilu, tenkostěnné teleso rotováním profilu, tenkostěnné teleso tažením profilu, spirála, tenkostěnné vysunutí, tenkostěnné rotování, tenkostěnné tažení profilu, spirálový výřez, díra, externí závit, zkosení vrcholu, lineární topologie pole, kruhová topologie pole, vykreslení, Boolean součet, Boolean odečet, Boolean průnik, vložit katalog, uložit katalog, posun čela, odsazení čela, odstranit čelo, odstranit model, ořezání modelu, tloušťka plochy 

 

 

 

 

 

 

Vložit plochu, potáhnout/potlačit čelo, potáhnout/potlačit kapsu/profil, potáhnout/potlačit poloměr, nástroj odstranění, převést na plechový díl, konfigurace

Úprava dílu
Vložit plochu, posun/rotovat plochu, měřítko, rozdělit, ořezat, spojit, tloušťka, převést těleso na povrch, vytvořit povrch z čel, smazat čela, ořezání modelu

Díl - Pohledy a analýzy
Měřící nástroj, fyzikální vlastnosti, řezový pohled, kontrolovat díl, orientace pohledu, natočit pohled doleva, natočit pohled doprava, nastavení zobrazení hran a čel, perspektivní/pravouhlé nastavení, zrychlení zobrazování            

 

 

 

Výběrové filtry, posunout, rotovat, zoom, zoom maximálně, zoom do okna, předchozí zobrazení, následující zobrazení, orientovat do roviny, nastav pohledy, resetovat zobrazení, otočné body, isometricky do roviny náčrtu, setrvačník, rozdělit zobrazení, přepínač zobrazení, domovské okno, uspořádat okna

 

 

 

Kontrolovat plochu      
KeyShot pro Alibre
Render, export
 
Alibre Script
 
Plechový díl
Záložka, konturová příruba, tažená příruba, převést na plechový díl, přiruba, náčrt obyhu, uzavřený roh, jamka, vyřezat, zaoblení rohu, zkosení rohu, díra, katalogové prvky, rozvinout, slo%zit, vyrovnat model

           

                     

       

Sestava
Rychlá vazba, ukotvit díl, vložit návrh, duplikovat, nahradit, vložit bod, vložit osu, vložit rovinu, umístění komponenty, minimální jemný posun, rozložení pohled

 

Standardní vazby, lineární pole, kruhové pole, zrcadlení Boolean sestavy
 
Sestavy - Vlastnosti sestavy
2D náčrt, vysunutí sestavy, vysunutí díry
Sestavy - Pohledy a analýza

Měřící nástroj, fyzikální vlastnosti, řezový pohled, kolize, orientace pohledu, natočit pohled doleva, natočit pohled doprava, nastavení zobrazení hran a čel, perspektivní/pravouhlé nastavení, zrýchlení zobrazení

 

 

 

Výběrové filtry, posunout, rotovat, zoom, zoom maximálně, zoom do okna, předchozí zobrazení, následující zobrazení, orienovat do roviny, nastav pohledy, resetovat zobrazení, otočné body, isometricky do roviny náčrtu, setrvačník, rozdělit zobrazení, přepínač zobrazení, domovské okno, uspořádat okno

 

 

 

Pracovní prostor kusovníku - BOM

                                                             2D výkresy - Správce výkresu
Kóty, poznámka, osa, šrafa, hladiny, kótovací styly, přeprojektovat pohledy, měřítko pohledu

    

        

  

Řetězové kótování, kóta sražení hrany, datum, údaj cíle, dokončení plochy, tolerance tvaru a polohy, teoretické protnutí, rolerance hran, svar, popis, podpora tabulky, podpora připomínek, vlastnosti modelu, průvodce změnou kóty             
   
    

       

  
                                                               Výkresy - Stránky a pohledy
Standardní pohledy, rychlé pohledy, nový list, uspořádat list,  řezový pohled, přerušený pohled, obrázek
                 
Stínované pohledy, vložit kusovník, rozdělit kusovník, připojit kusovník, zarovnání řezového pohledu, odebrání řezového pohledu, přidat částečný pohled, pomocné zobrazení, podrobné zobrazení, částečné zobrazení