Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Vydání nové aktualizace T-Flex CAD

Vydání nové aktualizace T-Flex CAD

Byla vydána nová aktualizace programu T-Flex CAD 14.0.19.0, do které byli přidány následující nové funkce:

1. Produktová struktura. Do okna produktové struktury byla přidána funkce “Vyhledat”. Vyhledávání funguje pro všechny sloupce produktové struktury a to jak viditelné, tak skryté.
2. Produktová struktura. Bylo přidáno nové tlačítko “Součet” do vlastností produktové struktury. Výsledek součtu je zobrazen v okně produktové struktury.
3. Produktová struktura. Nyní je možné exportovat produktovou strukturu a reporty/kusovníky založené na produktové struktuře do Excelu. Při spuštění tohoto exportovacího příkazu bude exportován současný stav a pohled okna produktové struktury.

4. Pozice. Pozice produktové struktury (kusovníku) mohou být nyní vloženy jako jakýkoliv text. Příkaz “Číslo pozice produktové struktury” je nyní přístupné v kontextovém menu při práci s textem.
5. Správa rozloženého pohledu. Nová vlastnost dovoluje výběr skupiny objektů, když vytváříte scénář demontáže.
6. Správa rozloženého pohledu. Nyní mohou být kopírovány různé fáze demontáže pro zrychlení vkládání analogických scénářů.
7. Materiály. Byly přidány příkazy "Aplikovat na model" a "Přidat do zprávy / kusovníku” do kontextového menu materiálů v 3D stromu modelu.

8. Export do AutoCADu. Byla přidána nová funkce pro exportování rastrových projekcí do výkresů pro AutoCAD. Pokud exportujete takovou projekci, uloží se oddělený obrázkový soubor *.png. Na tento soubor bude odkaz z exportováného AutoCADového souboru.
9. Import z AutoCADu. Do importu byly přidány nové funkce pro režim “Importovat pouze 3D“:

10. Import z AutoCADu. Přesnost křivek – počet bodů na segmentu spline křivky – může být specifikován v dialogovém okně příkazu importu. Parametr je užitečný při importování velkých výkresů, kde příliš velká přesnost vede k velkému počtu objektů.

11. Export do POV-RAY. Exportování do POV-RAY nyní podporuje textury a průhlednosti pozadí, byl vylepšen export materiálů, včetně podpory povrchových (krycích) materiálů. Pro izometrickou kameru můžete nastavit obrázek pozadí. Je nyní možné skrývat objekty ve finálním obrázku. Tato funkce je užitečná pokud chcete získat obrázek založený na odrazech a osvětlení z některých povrchů pozadí. Dovolí Vám získat lepší obrázek a zároveň skrýt tyto povrchy na pozadí. Export scénářů rozložených pohledů není podporován.
12. Produktová struktura. Generátor "Složený sloupec" má nyní nové operátory: “Obsahuje podřetězec", "Neobsahuje podřetězec ","Začíná na ","Končí na ". Byly přidány nové parametry pro operátor “Formát”: první číslo specifikuje počet desetinných míst; druhé specifikuje zrušení koncové nuly.
13. Produktová struktura. Nyní je možné vložit 2D fragmenty do reportů generovaných z produktové struktury.
14. Schránka. Nyní se nevyprázní při přepnutí mezi dokumenty. Je vyprázněna až v případě smazání nebo změny objektů použivaných ve schránce.
15. Měření. Byly přidány nové měřící funkce pro měření mezi 2-mi 3D objekty - “MaxVzdálenost” a “MaxGeoVzdálenost”. Funkce Vám dovolují získat maximální vzdálenost mezi topologickými (hrana, čelo, operace) a geometrickými (3D body, 3D křivky, povrchy) objekty modelu navzájem.
16. 3D konstrukční prvky. 3D uzly, 3D cesty, 3D profily mají nyní parametr “Potlačit”, který dovoluje potlačit prvky těchto typů. Především tato funkce potlačuje externí prvky fragmentů v sestavách.
17. Pracovní roviny. Pokud vytvoříte pracovní rovinu použitím příkazu “Kreslit na čelo”, bude orientována pro minimalizaci jejího otočení (ne více než 90°) v rovině kolmé ke směru pohledu.
18. Boolean operace. Byl přidán nový režim - “Automaticky”. Je doporučen pro použití při přítomnosti kryjících se čel v operandech Boolean operací. Pro nové operace je tento režim použit jako přednastavený. Pro existující operace může být vybrán při editaci.
19. Řezná rovina. Barva řezné roviny může být specifikována v záložce «3D» příkazu "Možnosti". Můžete vybrat barvu řezu, barvu těla nebo barvu materiálu.

20. Kóty. Parametr úhlových kót "Text podél rovné čáry" Vám dovolí zobrazit hodnotu kóty podél rovné čáry tečné ke kruhu ve středovém bodu textu. Byly přidány speciální znaky pro zobrazení obdélníkového ráměčku okolo textu kóty: “%% r”.
21. Funkce GETV (). Byla přidána nová možnost pro použití funkce getv () k určení celkových rozměrů součásti/sestavy. Parametry funkce pro rozměry v příslušných souřadnicích: XSIZE, YSIZE, ZSIZE.
Příklad:
getv ("XSIZE", 0).
22. Funkce TGETV (). Parametry "DATE" and "TIME" nyní mají možnost specifikovat (po oddělení “mezerníkem”) různé možnosti formátů výstupu vrácených hodnot. Takto je možné je použít pro různé způsoby formátování datumů a časů.
Příklady:
tgetv ("DATE dd MMMM yyyy")
tgetv ("TIME HH: mm")
23. 3D fragmenty. Do automenu byla přidána nová vlastnost "Aktualizovat 3D fragment automaticky v případě změny parametrů". Aktualizace 3D fragmentu se objeví v případě změn v hodnotách proměnných fragmentu nebo v případě změny geometrických parametrů adaptivních fragmentů.
24. 2D projekce. Byla přidána vlastnost "Z parametrů řezu" do seznamu hodnot políčka "Aplikovat na" v záložce projekcí "Řezy".
25. 2D projekce. "Scénář rozloženého pohledu" je nová vlastnost přidaná do vlastností projekce.
26. Konvertovat těleso na plech. Byla přidána nová vlastnost narovnání cylindrických čel.
27. Funkce tgetv (). Parametr "FORMAT_BOM" vrací formát hodnoty první stránky s typem "Kusovník". Pokud taková stránka neexistuje, vrátí formát první stránku dokumentu.
28. Produktová struktura. Nová možnost nastavení přesnosti numerických hodnot ve sloupci.
29. Konfigurace a variace. Nyní je možné změnit typ z "konfigurace" na "variaci" a naopak a smazat produktovou strukturu přiřazenou k variaci. Pokud je fragment vložen do sestavy s hodnotami externích proměnných, které nesouhlasí s žádnou konfigurací ve fragmentu, objeví se hláška v diagnostice. Příkaz "Vytvořit konfiguraci/variaci v dokumentu fragmentu" bude přístupný v kontextovém menu fragmentu.
30. Tabulka variací. Byl přidán nový příkaz Rohové razítko | Tabulka variací | Vytvořit. Příkaz může být také spuštěn z okna "Konfigurace a variace".
31. Export do STL. Byla přidána možnost exportování každého těla do odděleného STL souboru. Tato funkce pracuje jak pro textový, tak pro binární formát STL. Pokud je tato funkce “Oddělit soubory pro každé tělo” použita spolu s archivací, všechny vytvořené soubory budou zabaleny do jednotlivých archivů.
32. Export do formátu STL. Byla přidána možnost nastavení kvality sítě do formátu *.stl. Je také nově podporován export binárního formátu s barvami.

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909