Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky T-Flex CAD 12 - nová verze zvyšuje produktivitu vaší práce

T-Flex CAD 12 - nová verze zvyšuje produktivitu vaší práce

Nová stavba programu T-Flex CAD 12 poskytuje nové příležitosti pro rychlé a vysoce kvalitní projektování.

Významná zlepšení v poslední verzi urychlují proces návrhu s optimalizovanou technologií parametrických sestav. To využijete pro rychlé úpravy konstrukce i pro pohodlnější operace se složitými a velkými sestavami modelů. Nová verze nabízí vylepšené nástroje pro simulaci, efektivní týmovou spolupráci a stovky dalších uživatelsky příjemných inovací.

 

T-Flex CAD 12 používá nový grafický subsystém, který oproti předchozím verzím poskytuje výrazně vyšší výkon a kvalitu při práci s objemovými modely, včetně rozsáhlých sestav. Nová grafika je založena na moderní architektuře a lépe využívá schopnosti moderních grafických karet. Zvýšení výkonu může být až 10 krát vyšší ve srovnání s předchozí verzí T-Flex CADu. Operace s daty byly optimalizovány, tím se výrazně snížil objem použité paměti. Tato optimalizace dat Vám umožní pohodlně pracovat s mnohem většími modely aniž byste navyšovali kapacitu svého hardwaru.

Grafický výkon byl posílen jak pro profesionální grafické karty, jako jsou např. NVIDIA Quadro a AMD FirePro, tak pro všeobecné grafické karty, včetně NVIDIA GeForce a AMD Radeon. Podpora anti-aliasingu (FSAA) pomáhá eliminovat zubaté okraje geometrie a zlepšuje kvalitu obrazu. Nové nástroje pro mapování textur vytváří více realistické modely.

Nový objektově orientovaný mechanismus 3D manipulátorů pomáhá ovládat prvky modelu a poskytuje funkce pro rychlé změny v projektu. Nové 3D části výrazně zjednodušují modelování sestav a umožňují Vám pokračovat v operacích s objekty v rámci oříznutých oblastí. Všechny nové příkazy pro modelování potrubí splňují nejnovější požadavky projektování kabeláže a potrubí. Mnoho operací modelování, včetně sražení ploch, tažení, tažení po křivce a deformace mají další nové funkce a možnosti založené na používání nejnovější verze jádra Parasolid. Byl rozšířen seznam možností pro 3D konstruování – např. pracovní roviny, profily, 3D uzly. Nyní můžete vytvořit několik 3D profilů v jedné pracovní rovině na základě konstrukčních čar různých barev. Vylepšení se dočkaly i operace pro místní změny geometrie.

Nástroje pro parametrické sestavy byly dále rozvinuty. V T-Flex CADu 12 je možné změnit parametry dílů na jakékoliv úrovni z nadřazené sestavy. To eliminuje potřebu projít parametry ve všech úrovních sestavy pro parametrické řízení.

Bylo implementováno spuštění libovolného makra při vkládání fragmentu. Makro může být naprogramováno, například pro konkrétní algoritmus k vložení konkrétní vlastní entity, zlepšující intuitivnost a přidávající řadu dalších funkcí.

Nový mechanismus pro uspořádání fragmentů pomocí konektorů s konkrétními vazbami na podlahy, stěny, strop a horizontální povrchy, je velice užitečný pro design interiérů. Možnost změny vnějších proměnných v modelu pomocí manipulátorů zvyšuje flexibilitu pří řízení parametrů. Vkládání a editace 3D fragmentů se znatelně zrychlila. Mechanismus pro vytváření kusovníků a jejich umisťování byl výrazně zlepšen obdržením automatické volby.

Kompletní seznam nových funkcí pro T-Flex CAD 12 můžete nalézt v souboru PDF: T-Flex CAD novinky.

Autor článku: Viktor Černý, vedoucí technické podpory
e-mail: viktor.cerny@solicad.com
tel.: +420 224 248 581

Autor: Ing. Petr Motyčka
Email: petr.motycka@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909