Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Novinky ve SprutCAM 9

Novinky ve SprutCAM 9

Dnes byla vydána nová verze programu SprutCAM 9.

Novou verzi můžete stáhnout pod tímto odkazem:
https://solicad.com/action.php?action=plugin&name=Download&uid=208

Níže naleznete seznam hlavních vylepšení v této verzi programu.

SprutCAM 9

Pokročilý modul ROBOT

Pokročilý modul ROBOT poskytuje snadné a intuitivní programování složitých 3D pohybů robotických ramen. Tato volba rozšiřuje možnosti robotického obrábění: umožňuje obejít nepřístupné pozice a singularity pomocí optimalizací z automaticky vytvořené mapy os robota.

Výhody: Konfigurační mapa (stroje/robota), převrácení a singularita, přímé vedení a rotační stoly, řízení 6-ti os, nastavení nástroje do požadovaného úhlu k rovině (boku).

Operace Morph (Přeměna)

Operace Morph generuje cestu nástroje, která se hladce mění mezi dvěma specifikovanými křivkami s vysokorychlostním propojením.
Možné pro obráběcí strategie: příčně, podélně,spirálově.
Možné pro cesty nástroje od 3 do 5-ti os s následujícími módy orientací nástrojových os: fixní, normálově k řídícím křivkám 4d/rotačním osám/řídícím křivkám 5d/povrchům 5d.

Výhody: Mnoho operací pro obrábění: kol turbín, lopatek turbín, šroubů, složitých drážek, atd., vysokorychlostní propojení.

Funkce založené na vrtání

Tato funkce rozpozná všechny díry a pohodlně je zobrazí na obrazovce ve stromové struktuře. Můžeme je dělit podle jejich typů, rovin, vrchních nebo spodních úrovní nebo podle barev. Ukládá obráběcí sekvence, které jsou použity k obrobení určitých typů děr v databázi, a pak automaticky vyhledává podobné díry v nových dílech a přiřazuje jim odpovídající sekvence. Podle definovaných pravidel jsou automaticky jsou vybírány nejlepší nástroje pro obrábění děr.

Výhody: Výrazné zjednodušení a urychlení procesu vytváření obráběcích operací děr. Obrábění dílu se stovkami děr různých typů je hračka.

Operace řezání

Řezací operace je speciálně navržena pro rychlé programování kotouče (listu) pily až do 5-ti osého řezání dřeva, mramoru, žuly, kamene a podobných materiálů.

Výhody: Automaticky počítá správné naklonění pily, přístupy a řezací pohyby.

Pokročilý modul Plazma

Speciální operace pro automatické programování řezání plazmou. Snadný výběr optimálních řezných podmínek založených na tloušťce a fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu. Modul je pro několikaosé plazmové stroje a průmyslové roboty.

Výhody: Inteligentní výpočet cesty nástroje.

Vysokorychlostní obrábění

Pokročilé strategie hrubování poskytují výrazně rychlejší odběr materiálu udržením konstantního zatížení nástroje s hladkým navázáním cesty nástroje vedoucímu k snížení času cyklu, zvýšení životnosti nástroje a optimálnímu dokončování povrchů.

Výhody: Stálé řezné podmínky, vyšší posuvy, delší životnost stroje a nástroje, snížená doba obrábění.

Skriptování

Vytvořte si svoje operace s automaticky vybranými parametry použitím pravidel (například frézování pomocí tvarovaných fréz, několikaosé řezání plazmou/laserem, atd.) a přímého přístupu do kterýchkoliv operačních parametrů přes Sprut IDE.

Výhody: Vytvoření unikátních operací pro obrábění,  Vaše vlastní integrované vývojové prostředí (IDE - Integrated Development Environment), objekty přistupují k jakýmkoliv operačním parametrům, propojení ke knihovnám DLL třetích stran.

Modifikace nástrojových os

Interaktivní modifikace nástrojových os v operaci 5D konturování dovoluje nastavit směr osy nástroje manuálně do jakékoliv pozice cesty nástroje.

Výhody: Manuální vyhnutí se překážkám, optimalizace dráhy nástroje.

Interaktivní stroje

Snadný způsob pohybu os/kloubů stroje pomocí myši. Umožňuje kontrolovat přístupnost nástroje do jakéhokoliv bodu na dílu. Tato funkce umožňuje snadnou definici dráhy pro přesunutí nástroje mezi obráběcími operacemi.

Výhody: Funkce myši táhni a pusť pro všechny stroje včetně robotů.

Několikajádrové výpočty (pro operaci Morph a tvorbu mapy os robota)

SprutCAM používá poslední technologie včetně nativní podpory 64-bitů. SprutCAM je navržen tak, aby využíval moderní architekturu pracovních stanic a to až do 64 jádrových systémů.

Výhody: Podpora několikajádrových procesorů významně urychluje výpočet dráhy nástroje.

Dále byla aktualizováno:

Autor: Michał Plaza
Email: michal.plaza@solicad.com
Telefon: +48 32 440 19 18