Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Novinky ve SprutCAM 10 - 3.část

Novinky ve SprutCAM 10 - 3.část

3. část nových a vylepšených funkcí v programu SprutCAM 10 :

Jádro 3D modelu a geometrie, Frézovací nástroje, Možnosti skriptování, Schémata stroje a Postprocesing

 

Jádro 3D modelu a geometrie

Nativní import Parasolid formátu

Dovoluje importovat modely v Parasolid formátu do SprutCAMu.
Tato funkce pracuje v „experimentálním“ režimu.

Výhody: 

Dovoluje Vám importovat modely bez nainstalovaných CAD programů typu SolidWORKS, SolidEdge, atd.).

Funkce reimport 3D modelu

Při importu jakéhokoliv modelu do SprutCAMu si program zapamatuje název zdrojového souboru. Když se poté název souboru změní, zobrazí se pouze speciální znak u odpovídajícího souboru v 3D stromu modelu a zviditelní se tlačítko „Reimport“. Pro získání nejnovějšího modelu uvnitř projektu SprutCAMu stačí kliknout na toto tlačítko.

Podpora asociativity pro soubory formátu STEP a Parasolid

Pokud nyní importujete stejné soubory STEP nebo XT, budou mít shodné identifikátory.
I po sešití modelu si hrany zachovají své názvy složené z  názvů levých a pravých čel.
Můžete jednoduše použít stejné 3D modely v jednom projektu bez potřeby znovuvytváření celého projektu.

Doplňky pro CAD systémy

Všechny doplňky pro hlavní CAD systémy byly aktualizovány pro použití s poslední verzí odpovídajícího produktu: SolidWORKS 2015, IronCAD 2015, SpaceClaim 2015, Invertor Professional 2015, Rhinoceros 5, atd.

Frézovací nástroje

Nové typy frézovacích nástrojů pro obrábění podříznutí

Používání dvou nástrojových bodů

V cyklech obrábění díry pomocí FBM byla přidána možnost použití několika nástrojových bodů (dva nástrojové korektory) v jedné operaci.
To je užitečné například při vyvrtávání nebo frézování drážek uvnitř děr.

Možnosti skriptování

Byly vylepšené možnosti skriptovacího programovacího jazyka.
Dovoluje přijmout existující operace s definovanými skriptovacími obslužnými rutinami na operačních událostech.
Také můžete přidat svoje vlastní operace založené na skriptech. API je použito pro získání přístupu do parametrů operace a výpočtového jádra. Je možné zahrnout externí knihovny (DLL).

Výhody: 

Možnost vytváření unikátních speciálních operací nebo změnění existujících operací.
Integrované programovací prostředí.
Objektově orientovaný přístup do parametrů operace.

Schémata stroje

Nejkratší cesta rotace osy

 

Byla přidána nová vlastnost do popisu struktury osy stroje „Podpora nejkratší cesty rotace“.
Pokud je povolena, pak simulační systém vybere směr rychloposuvné rotace. Tato osa je automaticky závislá na co nejkratší cestě.
Například pohyb z pozice 15° do pozice 350° bude rotovat osu na -25° místo +335°.

Přidány podpora nových strojů

Byla přidána nová schémata strojů pro roboty Denso, Ever, Kawasaki, Manutec, SunLiFia, Mitsubishi, Toshiba, Nachi a mnoho jiných frézovacích, soustružnicko-frézovacích, dřevoobráběcích strojů.
Popis schématu stroje byl změněn tak, aby bylo možné použít řešení s řízením 6-ti stupňů volnosti (rotace okolo osy nástroje). To mohou být různé kruhové pily, nožové řezače, laserové kalící zařízení, atd.

Postprocesing

Přidány nové výstupní formáty rámce cesty nástroje

Obvykle je orientace nástroje popsaná třemi prostorovými úhly A, B a C v různém pořadí (přesně uvnitř vícesouřadnicového MULTIGO pohybu).
Při použití jednoho z nových formátů orientace nástroje probíhá přepočet takovým způsobem, že osa nástroje nebude změněna, ale jedna z A, B nebo C hodnot bude 0 (souřadný systém rotuje okolo osy nástroje).
Pak je orientace nástroje jednoznačně definována pouze 2-ma prostorovými úhly.

To je zvláště užitečné během psaní postprocesoru pro speciální typy strojů, jako jsou dřevoobráběcí víceosé stroje nebo stroje s nakloněnou rotační osou, pokud hodnota fyzické rotační osy neodpovídá obecně orientovaným prostorovým úhlům a ruční přepočet mezi dvěma různými typy úhlů je složitý.

 

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi SprutCAM 10  – Ke stažení

 Objednejte si SprutCAM 10   

Autor: Iveta Červinková
Email: iveta.cervinkova@solicad.com
Telefon: +420 731 413 868