Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Novinky ve SprutCAM 10 - 2.část

Novinky ve SprutCAM 10 - 2.část

2. část nových a vylepšených funkcí v programu SprutCAM 10 :

Vizualizace, simulace a uživatelské rozhraní

 

 

Aktualizovaná 3D vizualizace

Nový vylepšený režim renderování s posledními funkcemi OpenGL.
Byly vyřešeny chyby s integrovanými grafickými kartami Intel.
Výrazně se zvýšila rychlost grafických karet Nvidia a byla přidána nová volba „Režim renderování“ do okna Nastavení systému, která dovolí změnit režim renderování v závislosti na možnostech Vaší grafické karty.
To může pomoci vyřešit situace, pokud Váše grafická karta nepodporuje některé vizualizační funkce.
Také byla přidána procedura výběru grafické karty během instalace v případě, že na Vašem PC je více než jedna grafická karta.

Vylepšená vizualizace cesty nástroje

Barevnost cest nástroje nyní závisí na typu posuvu (rychloposuv, nájezdy, pracovní, odjezdy, atd.).
Příslušný pohybový příkaz je v simulačním stromě vybarven stejnou barvou. Současný pohyb je zobrazen jako tlustá červená čára se šipkou.

Přidány nové typy simulací

Vizualizace parametrů pracovní zóny rotačního obrábění

Rotační obrábění je nyní je zobrazeno přímo v grafickém okně.
Označte odpovídající parametr v inspektoru vlastností pro jeho zviditelnění. Pro změnu velikosti pracovní zóny můžete táhnout myší odpovídající stranu vizualizovaného sektoru nebo specifikovat přesnou číselnou hodnotu v textovém políčku, které se objeví vedle odkazové čáry kóty.

Náhled cesty nástroje v reálném čase

Operace jako Waterline a Plane mají nyní speciální náhled na cestu nástroje, která se objeví, pokud kliknete na jeden z parametrů uvnitř inspektoru vlastností. Když měníte parametry, například krok obrábění, úhly průchodů nebo úhly pracovních zón, tak jsou měněny okamžitě. Můžete tak změnit některé z vlastností v grafickém okně přímo tažením odpovídajících objektů.

Vylepšená kontrola kolizí

Kontrola kolize dílu s komponentami stroje nyní nekontroluje pouze řeznou část nástroje, ale také všechny prvky držáku.

Přidáno nové okno grafu os

Nové okno grafu os dovoluje vidět změny souřadnic stroje v závislosti na délce cesty nástroje.
To umožňuje získat představu o rychlosti změn, detekovat časté změny směru a identifikovat potencionálně nebezpečná místa.

Vylepšení zobrazování vlastností operace

Toto vylepšení je jak pro hlavní okno parametrů, tak pro rychlý panel inspektoru vlastností.
Viditelnost konkrétních parametrů závisí na možnostech stroje a vybrané obráběcí strategii.

 Komfortnější editování vlastností cyklu soustružení

Operace konturování soustružením, která byla umístěna ve druhé úrovni dialogového okna, se přesunula (duplikovala) do hlavních vlastností inspektoru operací podobně jako u všech ostatních operací.

Navržen nový interaktivní systém nápovědy – chytrá nápověda

Pokud se u nového neznámého parametru objeví značka otazníku, můžete na ní kliknout. Objeví se popisek nástroje, který obsahuje nejen textové vysvětlení, ale i obrázky, videa a odkazy na výukové materiály.
Informace je nahrána z cloud úložiště nápovědy či z lokální instalace. 

Vytvořeno nové okno výběru stroje

Okno pro výběr stroje umožňuje vybrat a přidat nový stroj mnohem rychleji, jednodušeji a spolehlivěji.
Pokud nevidíte požadovaný stroj v seznamu, vložte soubor stroje do jedné ze specifikovaných složek nebo přidejte složku, kde skladujete všechny své soubory strojů, do cesty pro vyhledávání a pak pouze klikněte na tlačítko „Obnovit“.
Nyní je možné propojit 2 stroje se stejným identifikátorem
. Můžete přepínat mezi různými verzemi jednoho stroje. A navíc, pokud byl soubor stroje aktualizován, nemusíte restartovat celý CAM, stačí pouze kliknout na tlačítko „By default“ v okně výběru stroje.
Pokud otevřete projekt a systém detekuje, že byla vytvořena jiná verze stroje, ukáže se varování a nabídne se jeho upgrade.

 

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi SprutCAM 10  – Ke stažení

 Objednejte si SprutCAM 10   

 

Autor: Iveta Červinková
Email: iveta.cervinkova@solicad.com
Telefon: +420 731 413 868