Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Novinky ve SprutCAM 10 - 1.část

Novinky ve SprutCAM 10 - 1.část

1. část nových a vylepšených funkcí v programu SprutCAM 10 :

Nové a přepracované strategie obrábění

 

Přidána operace stupňování

Stupňová (nebo konstantní 3D kroková) cesta nástroje začíná křivkou ležící na povrchu části a opakovaně se odsazuje dovnitř, dokud nedojde ke kolapsu křivky. Konzistentní stupně po celém povrchu dílu garantují, že cesta nástroje se dobře hodí pro vysokorychlostní obrábění složitých forem a tvarových modelů.

Vlastnosti:

Přidána operace frézování čela

Operace frézování čela odebírá přídavek z nejvyšší úrovně obrobku.

K dispozici jsou tři strategie:

Rozšíření vysokorychlostního frézování

 

Nové trochoidní oblouky redukují délku cesty nástroje na 20 % ve srovnání s verzí 9.
Zatížení nástroje je mnohem hladší. Většina propojení je zaoblená a provedená bez odtažení nástroje do bezpečné úrovně.

Výhody: hladké frézování, delší životnost nástroje, kratší cesta nástroje.
K dispozici v operacích: hrubování vodním paprskem, kapsování, rovinné dokončování.

Předělané operace dokončování optimalizované plochy a komplexní dokončování

V předchozích verzích tyto operace sestávaly ze 2 operací s různými parametry obsaženými v jedné skupině. To mohlo způsobovat určité nepohodlí při práci. Nyní, každá z těchto operací je kompletní a nedělitelná operace.

Přidána nová operace řezání nožem

Byly vyvinuty 2D a 6D operace řezání nožem pro řízení nástroje, který musí být směrován podle pohybu. Může to být nůž, pásová pila, kotoučová pila, atd. V obvyklém případě to vyžaduje 6 současně kontrolovaných os.

Vlastnosti: možnost použití nového druhu nástroje, automatická orientace nože a výpočty sklonu úhlů pro nájezdy a výjezdy a pracovní pohyby.

Přidána nová operace 4D řezání tryskou

Operace 4D řezání tryskou může být používána pro typy řezání vodou, laserem, plasmou, atd., kde nástroj je tryska nebo paprsek.
Dovoluje obrábět jednoduché prvky a také složitější prvky se skloněnými stranami. Pracovní kontury jsou nastaveny stejně jako v operacích drátového řezání, avšak výsledná cesta je generována ve formátu „bod + normála“ nebo „bod + rotační osy stroje“.

Přidána nová operace 5D svařování

Tato operace implementuje automatický výpočet svaru bez reference na určitý typ svařovacího vybavení (tj. negeneruje specifické příkazy pro laserové, elektrické obloukové, plynové, ultrasonické přístroje, atd.).
To je dostatečné pro přidání hrany mezi svařovanými díly a systém automaticky vypočítá úhly pro každý bod křivky tak, že svařovací hlava je držena blízko středu mezi oběma přilehlými stěnami a nekoliduje s nimi. Pak můžete přepnout do režimu simulace, abyste viděli, jak je materiál přidáván do místa, kde se špička svařovací hlavy dotýká.

Přidána nová operace aditivní výroby

Implementuje koncept aditivní výroby, kde na rozdíl od odebírání materiálů, je materiál přidáván na obrobek během výrobního procesu. Naskýtá se tak možnost vytvořit na povrchu obrobku vrstvu materiálu specifických vlastností: vysokou tvrdostí, pevností, otěruvzdorností, protiskluzovými vlastnostmi, korozní a tepelnou odolností, atd. To dovoluje obnovit geometrické rozměry nákladných dílů a nástrojů, jako jsou opravy lopatek, razidel, forem, ozubených kol, hřídelí, atd.
Rozhraní pracovní zóny a sada parametrů je podobná operaci kapsování. Lze použít křivky a hrany 3D modelu k omezení oblasti, ve které chcete přidávat materiál. V závislosti na vybraném základním povrchu tato oblast může být umístěna na rovině, válci nebo na povrchu nějakého libovolného tvaru. Operace má paralelní a odsazovací strategie pro vyplnění oblasti. Můžete také definovat počet vrstev a boční úhel stěn.

Vylepšené funkce robotické optimalizace

                         

Uživatelské rozhraní a komfort používání okna „Optimalizace cesty nástroje“ byly vylepšeny.
Pro snadnější sledování současné pozice byly přidány stupnice a posuvníky.
Nyní jsou různé druhy chyb na mapě zobrazovány v různých barvách (nedosažitelné oblasti, osy mimo limity, singularity). Do mapy byla přidána vizualizace detekce kolizních zón. Změny v mapě mohou být aplikovány přímo do cesty nástroje bez potřeby celkového přepočítání operace.
Seznam strategií se rozšířil o řízení rotačního stolu. Nyní systém dovoluje počítat pozice stolu v závislosti na orientaci osy nástroje nebo pozici špičky nástroje relativně k ose rotace nebo s kombinací obou dříve zmíněných zákonů.

Do operace rotačního obrábění byla přidána funkce flexibilních os

Tato funkce může hodně zjednodušit zpracování dílů, jako je například kliková hřídel, ve kterých je jasná axiální symetrie. Když je tato funkce povolena, osa okolo které se provádí práce je automaticky považována jako aritmetický bod v každém řezu. Výsledkem je jednotná trajektorie bez přerušení, se správně orientovanými osami nástroje, měnícími se relativně vůči dílu.

Byl přidán nový čelní cyklus do konturování soustružením

Dovoluje programovat čelní operace pouze jedním kliknutím myši. Cesta nástroje je generována stejně jako v profilování nebo odsazovacích cyklech, pouze zdroj geometrie je změněn.
Automaticky počítá zdroj křivky z levého nebo pravého čela dílu s jejím prodloužením do současné oblasti obrobku.

Aktualizováno obrábění založené na tvarech (FBM)

Nová funkce drážka v díře

Funkčnost obrábění založeném na tvarech byla rozšířena o obrábění drážky v díře. Dále bylo do dříve implementovaných typů funkcí „Jednoduchá díra“ a „Stupňovitá díra“ přidáno rozpoznávání „Drážek v díře“ (obdélníkové, lichoběžníkové, kruhové, tvarované, atd.).

Pro drážky jsou možné následující strategie obrábění: vrtání, kapsování - hrubování, konturové frézování – hrubování a dokončování, srážení hran.

S FBM je možné snadné a rychlé kompletní programování obráběcích cyklů pro jakkoliv složité díry.

Tvarované frézy v FBM

Do FBM byla přidána možnost použít tvarové nástroje vytvořené a přidané uživatelem.
Pokud obrábění jakéhokoliv typu prvku vyžaduje speciální nástroj, který není v systému, uživatel může nakreslit parametrickou konturu nástroje a uložit ji jako nový typ nástroje.
Všechny parametry, které uživatel umístil v novém nástroji (průměr, výška, poloměr zaoblení, úhly různých dílů nástroje) mohou být použity ve výrazech, na kterých jsou založeny optimální výběry nástroje.

 

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi SprutCAM 10  – Ke stažení

 Objednejte si SprutCAM 10   

 

Autor: Iveta Červinková
Email: iveta.cervinkova@solicad.com
Telefon: +420 731 413 868