Jste zde: SoliCAD.com Novinky Geomagic Control X Novinky Novinky v Alibre Design verze 26

Novinky v Alibre Design verze 26

Změny v této verzi byly zaměřeny hlavně na vylepšení 2D kreslení, kvalitu práce a chyby.

Starší režim zobrazení

Starší režim zobrazení je od verze 26 zrušený. Více informací naleznete v odkazu níže:

https://solicad.com/i/plan-ukonceni-podpory-starsiho-rezimu-zobrazeni-v-alibre/c/alibre-design-novinky

ACIS, 2D-DCM, 3D-DCM, HLM

Byly přijaty nejnovější verze výše uvedených sad nástrojů.

Vylepšení výkresů

Změna aktivní konfigurace výkresového pohledu

Aktivně zobrazenou konfiguraci výkresu lze nyní změnit z Průzkumníka výkresů.

Výběr šablony výkresu

Šablony jsou nyní kategorizovány podle normy, která je systémem zapamatována. Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze šablony, které odpovídají normám, které obvykle používáte.

0-ové hodnoty tolerancí

Nyní máte možnost odebrat symboly + nebo – pro hodnoty tolerance 0.

 

Chytré kóty

Chytré kóty jsou nyní mnohem lepší při určování toho, zda se kóta vejde "Dovnitř" bez překrytí kótovací čáry. Díky tomu jsou kóty rozmístěny tak, že vyžadují mnohem méně potenciálních přenesení po umístění.

Souřadnicové kóty: Pokračovat v kótování

Do vyskakovací nabídky u souřadnicových kót bylo přidáno tlačítko Pokračovat v pořadové kótě, aby bylo přidání dalších prvků snadné najít.

Souřadnicové kóty: Negativní hodnoty

Nová možnost v části Styly kót umožňuje zobrazit záporná znaménka na kótách nalevo nebo napravo od kóty 0, např. -34,2 mm. Můžete také otočit, která strana nulového rozměru je považována za zápornou. Kótovací styl použitý na základní (0) kótu řídí tyto prvky.

Souřadnicové kóty: Nezávislé přemístění

Kliknutím pravým tlačítkem na kótu na souřadnici můžete zrušit výběr možnosti Zarovnat kótu na souřadnici. To vám umožňuje nezávisle přemístit odsazení kóty na souřadnici od řetězu.

Nástroj Znovu umístit kóty (pouze ve výkresech)

Nový nástroj vám umožňuje předefinovat cílovou geometrii spojenou s kótou při zachování kóty. Už žádné „smazat a předělat“. Zrychluje také opětovné přiřazení nesdružených kót, pokud by k nim došlo, a přitom omezuje přepracování na minimum.

Odstranit kóty v nástroji kótování

Nyní je možné vybrat jednu nebo více kót a kliknout na Smazat v Kótovacím nástroji pro odstranění kót. Dříve bylo možné odstranit pouze jednu kótu po druhé pomocí nabídky po kliknutí pravým tlačítkem nebo ukončením režimu Náčrt a vybrat je vícekrát pomocí nástroje pro výběr.

Nastavení vlastností více kót v nástroji Kóta

Nyní můžete vybrat více kót, když je aktivní nástroj kóta, a aplikovat vlastnosti na více kót najednou, aniž byste museli nejprve opustit režim náčrtu a poté použít nástroj pro výběr.

Zarovnání kót se šipkami

Šipky se nyní při přetahování kót navzájem přichytávají, což usnadňuje dokonalé zarovnání šipek.

Výběr oddělovače (1,25 nebo 1.25)

Dříve byl oddělovač používaný ve výkresech zděděn z místního nastavení PC. Většinou je to v pořádku, ale existuje nová možnost vybrat, zda se jako oddělovač použije čárka nebo tečka ve Vlastnosti souboru > Zobrazení souborů výkresu.

Volba formátu datumu podle ISO 8601

Dříve se formát data dědil ze systémových nastavení PC. To by mohlo ztížit správné formátování na ISO 8601. Nové nastavení ve Vlastnosti souboru > Zobrazení souborů výkresů umožňuje explicitní výběr ISO 8601.

Svářecí ISO symboly

Svářecí ISO symboly nyní mají možnost zobrazit přerušovanou čáru, aby bylo možné dodržet normu. Z technických důvodů to lze použít pouze na nové symboly svarů vytvořené ve verzi 26 nebo novější.

Vzhled kót a poznámek

U kót a poznámek byla provedena různá vylepšení, aby se zlepšil jejich vzhled a vnitřní zarovnání. Nějaké příklady:

Šablony DIN

Přidáno několik výkresových šablon DIN.

Nabídka po kliknutím pravým tlačítkem na zobrazení

Bylo předěláno toto menu a přidáno několik nástrojů.

Uživatelské rozhranní

Všechny ikony záložkového menu, panelu nástrojů, nabídky, vyskakovacího okna a průzkumníka jsou nyní vektorové

Všechny ikony byly přepracovány tak, aby byly vektorové, což znamená, že jsou ostré v jakémkoli rozlišení. Tato změna se (zatím) netýká většiny dialogů. Tato změna je první ze série velkých změn uživatelského rozhraní, ke kterým dojde během několika příštích verzí.

Tmavý režim, barvoslepé režimy

Byla přidána nová barevná schémata pro tmavý režim a různé palety vhodné pro barvoslepé. Všimněte si, že tyto změny aktuálně ovlivňují pouze pás karet, panely nástrojů, nabídky a všechny jejich ikony. Tyto změny nakonec ovlivní celý produkt včetně různých průzkumníků a všech dialogů.

Možnost globálního vypnutí okolní okluze

Okolní okluze je ve výchozím nastavení zapnutá pro starší díly uložené před implementací okolní okluze. Pro ty, kteří ji chtějí zcela deaktivovat, existuje nová možnost systému, která ji deaktivuje pro všechny díly a sestavy.

Okolní okluze je zakázána v režimu náčrtu

Okolní okluze je nyní v režimu náčrtu automaticky dočasně zakázána. Tím se zabrání vizuálním artefaktům souvisejícím s mřížkou a dalším rušivým vlivům.

Zastaralá funkce barvy okrajů

Funkce nastavení barvy barevných okrajů je zastaralá. Nyní je zašedlá a bude odstraněna v následujícím vydání.

Výchozí typ kruhového vzoru

Výchozí typ kruhového pole je nyní Stejný úhel, takže položky jsou rozmístěny rovnoměrně kolem středového bodu. Dialog si také zapamatuje, co jste použili naposledy.

Viditelnost interferenční čáry náčrtu

Interferenční čáry náčrtu jsou nyní větší a jasněji viditelné přes mřížku a/nebo 3D geometrii za náčrtem.

Kurzor souřadnicové kóty

Souřadnicová kóta má nyní svůj vlastní kurzor.

Opravy chyb v sestavě

Vazby s toroidní geometrií

V některých případech by vazba toroidní geometrie měla za následek chybovou zprávu.

Tangenta s vazbou odsazení mezi kopiemi součástí s modelovými jednotkami odlišnými od modelových jednotek sestavy

V těchto případech, obvykle u importovaných dílů s modelovými jednotkami jinými než centimetry, by tečné odsazení selhalo.

Opravy chyb dialogů a uživatelského rozhraní

Změny řetězců

Různé změny řetězců v uživatelském rozhraní zvyšují jasnost nebo stručnost.

Kliky pravým tlačítkem na nabídky ve výkresech

Přeorganizována některá menu a v některých případech přidány chybějící nástroje.

V přizpůsobení panelu nástrojů chybí vlastní symbol

V dialogu Přizpůsobit panel nástrojů ve 2D kreslení chybělo tlačítko Vložit vlastní symbol.

Zakázaný skript na uzamčených dílech

Dříve nebyla nabídka skriptu na zamčených dílech deaktivována, když měla být.

Vybraný nástroj Referenční obrázek se v záložkovém menu vždy nezobrazuje

Někdy výběr referenčního obrázku v režimu náčrtu neučiní nástroj viditelně aktivním na pásu karet.

Dialog pro vytvoření standardního pohledu

Na některých obrazovkách bylo obtížné zjistit, které pohledy byly vybrány a jaký typ pohledu byl vybrán.

Vstupní řetězce ozubených kol/řemenic

Změněno několik slov, aby byly očekávané vstupy jasnější.

Opravy chyb výkresů

Přetažení rámečků pro ovládání funkcí

Vícenásobné přetažení anotace rámečku ovládacího prvku ve 2D výkresech může způsobit selhání.

Kóty oddělené čárkami

Při opětovném otevření uloženého výkresu se oddělovač čárka v kótě někdy vrátil na desetinné oddělování.

Problém s kurzorem

Kurzor v nástroji Souřadnicové kóty by v některých případech po přiblížení zobrazil nesprávný obrázek.

Kótování na předem vybraných pohledech

Nešlo přetáhnout existující kóty při vytváření nových, pokud byl příkaz kóty spuštěn s předem vybraným pohledem.

Pokračování souřadnicových kót

V některých případech bylo možné nesprávně pokračovat v souřadnicových kótách výběrem prvků v jiných pohledech, než je ten, který obsahuje základní kótu.

Uložit vše jako ve výkresu s projektovanými rozměry návrhu

Během operace Uložit vše jako operaci na výkresu, který obsahuje projektované kóty návrhu (nikoli běžné kóty), dojde při aktualizaci názvů souborů k poškození projektovaných kót návrhu.

Vložit vlastní symbol do prázdných výkresů

Pokud byl výkres prázdný, nástroj Vložit vlastní symbol nebyl dostupný z rozevíracího seznamu Vlastní symbol, který byl sám o sobě zašedlý.

Šipka popisky kusovníku není pevná

V některých případech nebyly šipky popisků kusovníku vyplněny celistvě.

Souřadnicové kóty s tolerancemi překrývají kótovací čáry

V některých orientacích by souřadnicové kóty s tolerancemi překrývaly kótovací čáry. Bylo přidáno další odsazení.

Horizontální odsazení kót

Mnoho kót mělo logiku odsazení, která vedla k nesprávné mezeře navíc mezi znakem nejvíce vlevo a kótovací čárou, což způsobilo, že text kóty nebyl v kótovacím prostoru vystředěn.

Úhlová kóta mezera mezi ° a číslem

Mezi číslem a symbolem ° byla mezera navíc, což způsobilo, že rozměry vypadaly jako 45 °  namísto 45°. To platí pro výkresy i modelovací prostředí.

Tloušťky čar v reálném čase v detailech způsobily problémy s tloušťkou

Bylo provedeno několik oprav týkajících se rozměrů, os, kosmetických závitů atd. v detailních pohledech tak, aby zobrazovaly správné tloušťky.

Díry s válcovým zahloubením a kosmetickými závity

Kreslení kosmetických závitů pro díry s válcovým zahloubením se ukončí nesprávně, pokud je zaškrtnuta možnost operace díry Opačně.

Kóty ke středovým značkám

Kótování na středové značky by mohlo vést k podivnému chování nebo vyžadovat více kroků k vybrání požadovaného uzlu. Toto chování bylo vylepšeno, aby fungovalo mnohem častěji.

Opravy chyb dílu

Operace přetažení průzkumníka modelu

Byl opraven problém, který způsobil, že náčrty za určitých okolností dočasně mizely z Průzkumníka modelu, když byly přetaženy kolem psí kosti.

3D náhled způsobil, že operace díra byla zrušena a nesprávně se posunula psí kost

Když je povolen 3D náhled, vyvolání a následné zrušení nástroje Díra nesprávně posunulo psí kost o jeden prvek nahoru, což způsobilo potlačení prvku.

Návrhové body založené na náčrtu na počátku náčrtu

Jakékoli konstrukční body (tj. referenční body) vytvořené pomocí uzlu počátku 2D náčrtu ztrácejí při opětovném otevření dílu svůj odkaz.

Stav náčrtu se nesprávně zobrazuje Plně definovaný

V rámci náčrtu by na spodním stavovém řádku bylo uvedeno „Plně definováno“, zatímco v některých pracovních postupech by mělo být uvedeno „Poddefinováno“.

Viditelnost trasovacích obrázků

Trasování obrázků, které byly koplanární s 3D geometrií, by „bojovalo“ o prioritu viditelnosti s 3D geometrií. To někdy znamenalo, že obrázek bude zakrytý geometrií. Nyní mají trasovací obrázky prioritu viditelnosti s koplanární geometrií.

Opravy chyb plechové díly

Přejmenování podřízené příruby

Přejmenování podřízené příruby operace s více přírubami by po regeneraci nebylo zachováno.

Různé opravy chyb

Selhání zobrazení vědecké notace

Zobrazení hodnot ve vědeckém zápisu s logaritmem 1 mohlo vyvolat pád.

Měřicí nástroj se závitovými otvory

Díry se závity nebylo možné použít jako vstupy do nástroje Měření.

Uložit oznámení

Když byl Typ uložení nastaven na Upozornit, někdy uživatele neupozornil, pokud by jedinou změnou byla data/vlastnosti dílu.

Alibre Skript: Polygon

AddPolygon API umístilo mnohoúhelník na nesprávné místo.

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909