Jste zde: SoliCAD.com Novinky Alibre Design Novinky Novinky v Alibre Design 2012

Novinky v Alibre Design 2012

Představujeme nové funkce v Alibre Designu 2012.

Všechny ikony v novém

Díky více než 500 nových ikon přináší Alibre Design 2012 vyšší úroveň přehlednosti a to i napříč jinými CAD aplikacemi. Každá ikona byla navržena tak, aby byla jasně přiřaditelná k funkci, jak jen to bylo možné. Uživatelé Alibre Design budou okamžitě vědět, co která ikona znamená. Ikony jsou nyní v jednotlivých záložkách menu a také v nabídce při kliknutí pravého tlačítka myši.

Ikony různých velikostí

Alibre Design 2012 nabízí nastavitelné velikosti ikon pro nástrojové lišty. Při větších velikostech ikon je zachováno vysoké rozlišení (48x48 pixelů). Díky vysokému rozlišení jsou ikony i ve větších velikostech graficky a pohledově velmi hezké. Pokud máte monitor s vysokým rozlišením nebo slábnoucí zrak, jistě oceníte tyto velké ikony.

Ribbon rozhraní

Alibre Design 2012 nově nabízí skvělé ribbon rozhraní. Strávili jsme mnoho času, abychom dosáhli správného výsledku. Žádné matoucí štítky nebo překvapené: „Kam jsem to jen položil?“ Vše je snadné, jasné a rychle použitelné. Můžete si upravit podle svého barevné schéma vzhledu programu a pro maximální využití plochy Vašeho monitoru jej vložit do super-tenkého režimu.

Bleskově rychlé skicování

Jedna z největších inovací Alibre Design 2012 jsou nové způsoby hledání, přepínání a používání nástrojů v režimu náčrtu (sketch). Nová vyskakovací lišta nabízí možnost udělat vše čistou, snadnou a přehlednou cestou v režimu náčrtu bez použití Ribbon nebo nástrojových lišt. Vaše myš zůstává na místě a nástroje se k ní připínají. A výsledek? Méně klikání, méně stráveného času, vyšší produktivita. Mění se pravidla hry.

Projekce skici na skicu

Alibre Design 2012 Vám dovoluje promítnout jednu skicu do dalších skic, čímž umožní novými způsoby opětovně použít práci, kterou jste již vytvořili. Toto Vám otevírá dveře pro nové pracovní postupy jako je nastavení „hlavní skici“ a použití jejích prvků k řízení více funkcí. Úprava hlavní skici následně aktualizuje všechny propojené funkce a vazby. Změna roviny skici je také snadnější.

Kopírovat/Vložit povrch z MoI a Rhino

K výraznému zkrácení pracovního postupu dochází při používání softwaru pro tvorbu ploch „Moment of Inspiration“ nebo „Rhino“ ve spojení s Alibre Design. Nyní můžete vybrat povrchy z těchto programů a kopírovat/vložit je přímo do pracovního prostoru Alibre Design. Není potřeba exportovat/importovat soubory povrchů.

Nová sada nástrojů pro povrchy

Alibre Design 2012 přináší významné množství nových nástrojů pracujících s povrchem. Tyto nástroje usnadňují a urychlují pracovní postupy jako např. oříznout plochu, rozdělit plochu, ořezat, spojit, nastavit tloušťku, převést těleso na plochu, vytvořit plochu z čela a smazat čelo.

Více vynášecích čar pro poznámky

V 2D kreslení mají nyní všechny poznámky schopnost odkazovat se na více položek. Vynášecí čáry se automaticky aktualizují, jestliže pohnete s poznámkou nebo provedete změny modelu.

Libovolné šrafování

V Alibre Design 2012 můžete vytvářet šrafy z projektovaných hran nebo z jakékoliv vytvořené a uzavřené skici. To otevírá dveře pro jakékoliv šrafování, které si dokážete představit – pouze vyberete hranice a použijete nový Šrafovací nástroj k vytvoření nebo změně šraf. Již nikdy více se nebudete dlouze zabývat řezovými pohledy.

2D pohledy pro režimy náčrtů spolupracují s vazbami ve skicáři

Všechna omezení, která aplikujete pro hodnoty v 2D kreslení (například čáry k vytvoření řezu) jsou v Alibre Design 2012 zachovány i po změně modelu. Pokud vytvoříte vazbu pro čáru středovým bodem modelu pro řez, zůstane navždy v tomto středovém bodu. Již se nemusíte strachovat, zda je vše po změnách perfektní – opravdu je!

Ohraničení poznámek

Alibre Design 2012 dovoluje aplikovat rozmanitá ohraničení pro Vaše poznámky. Velikost ohraničení poznámek se dynamicky mění v závislosti na zvoleném textu. Vzniká tak množství různých typů popisků a poznámek.

Nový způsob řezání plechů

Toto je opravdu velmi důležité zlepšení. Nyní můžete výrazně urychlit svoje pracovní postupy v „plechařině“ a vytvářet věci tak, jako nikdy předtím. Pouze vytvoříte skicu a řeknete Alibre Design, aby řezal do hloubky - přes všechno nebo ke středové ploše. Obdobně jako v režimu Dílu. Řežete skrz komplexní příruby, profilované díly nebo vytváříte jednoduché otvory. Vše je snadné a generují se perfektní rozvinuté tvary. Již nikdy více nemusíte používat zarovnávání, řezání, přeohýbání a opakování.

Pole více komponentů

V Alibre Design 2012 můžete vybírat několik komponentů nebo sestav ke kopírování pomocí pole v jediné operaci. Tím je docíleno rychlejší nastavení pole. Takto můžete ovládat celé nastavení kopírování přes pole z jednoho místa, místo řízení odděleného vzorkování pro každou komponentu.

Spojení InterDesignu mají vlastní dialog

Nyní mají všechna Vaše spojení InterDesignu samostatné místo v Průzkumníku sestavy. Toto je skvělé pro projektanty pracující s tzv. „top-down“ projekčními technikami ze shora dolů, které často vytváří spojení v InterDesignu. Spojení InterDesignu jsou nyní snadno k nalezení, spravování nebo mazání.

Grafické tipy pro nástroje

Hledali jste někdy, co který nástroj provede? Byli jste někdy frustrováni, že se musíte dívat do nápovědy nebo do manuálu? Již nemusíte! Alibre Design 2012 nabízí výborné tipy pro jednotlivé nástroje s velkými, názornými obrázky a popisným textem. Pokud přejedete myší přes nástroj na liště, okamžitě uvidíte, co který nástroj dělá a přečtete si o okrajových podmínkách, omezení, hlavním použití a nejlepším použití bez otevření nápovědy nebo čtení manuálu.

Grafické volby

Alibre Design 2012 mění způsoby práce se změnami v nastavení softwaru. Chtěli jsme udělat každou volbu na první pohled jasnou a proto Vám představujeme Grafické volby. Funkce Grafické volby dovolí vidět každé nastavení a jeho výsledek ještě před samotným použitím. Získejte správný výsledek na první pokus – pokaždé. Grafické volby jsou zobrazovány v přehledném stromovém náhledu.

Žádné rušivé aktualizace Alibre Design

Neustále myslet na to jakou máte nainstalovanou verzi softwaru, obtěžuje. S tímto obtěžováním již nemusíte žít. Když se Alibre Design 2012 spustí, sám zkontroluje, zda je nainstalována poslední verze softwaru. Pokud není, řekne Vám co je v ní nového a dovolí Vám jí ihned stáhnout a instalovat. Chcete počkat? Žádný problém.

Snadný převod plechů

Převod standardních dílů na plechy je velmi snadný již dnes a my jsme ho udělali ještě lepším! Popisky na obrazovce Vám dovolí vidět zaoblení ohybu a měnit je přímo na obrazovce. Již žádná práce odhadem.

Kopírovat/Vložit s kótami a vazbami

Pokud v Alibre Design 2012 vložíte některou položku a původním kótováním a vazbami, vložené kóty a vazby si zachovají tyto hodnoty. To eliminuje únavné překótovávání a předělávání vazeb pro vkládané prvky.

Gyroskopický nástroj

Nyní je snadné oživit nudnou prezentaci. Gyroskopický nástroj zajistí plynulou animaci modelu na obrazovce. To výrazně zvýší profesionalitu a zajímavost Vašich prezentací. Pomocí gyroskopického nástroje můžete prezentovat přímo na obrazovce nebo vytvářet film programem nahrávajícím obrazovku.

Nový nástroj souřadného systému

Alibre Design 2012 ještě více usnadňuje pohybování a rotování Vašich dílů v sestavách a boolean sestavách. Změnili jsme náš nástroj pro manipulaci s díly ve snaze udělat ji ještě jasnější a přímočařejší než dříve.

Vytváření několika přírub

Při vytváření příruby Vám Alibre Design 2012 dovoluje vybrat více než jednu hranu na plechovém dílu. Můžete vytvořit několik přírub najednou a upravovat je souběžně nebo později jednotlivě.

Úprava přírub při skicování

Alibre Design 2012 Vám dovolí udělat většinu z běžných kroků při vytváření příruby přímo z dialogu: Vytvoření odsazení. Dříve bylo nutné upravovat skicu, měnit kóty a dělat mnoho kroků okolo. Nyní je vše snadné a automatické s plným náhledem. Při vytváření složité příruby dle Vašich představ získáte její přesnou podobu úpravou skici.

Vyberte si pohled pro úpravu

V 2D kreslení si nyní můžete vybrat, který pohled chcete upravovat. To znamená, že můžete provést změny pouze v pohledu, ve kterém nejsou aktuální data. Není třeba provádět změny u všech pohledů na výkrese. Při provádění změn v konstrukci Vám tato funkce ušetří spoustu času. Můžete také vybrat pouze konkrétní pohled pro zanesení změn a ostatní pohledy upravovat později.

Rychlé změny kótování v konstrukci

V 2D náčrtu můžete změnit kóty kdykoliv. Pokud je díl vytvořen v 3D modelu a následně převeden do pohledu 2D, zůstává zajištěna kompatibilita všech kót. Změníme-li kótu v pohledu 2D, změna se automaticky promítne do 3D modelu.

Nastavení šrafování řezu v pracovním prostoru pro Díl

Nyní si můžete přednastavit šrafy řezu přímo v pracovním prostoru Dílu. Zde můžete i nově specifikovat přednastavené hodnoty v závislosti na Vámi vybraném materiálu.

Autor článku: Ing. Josef Gregor, Ph.D., technický ředitel společnosti SoliCAD, s.r.o.
e-mail: josef.gregor@solicad.com
tel.: +420 775 654 223

Autor: Ing. Petr Motyčka
Email: petr.motycka@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909