Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Nová verze T-FLEX CAD 17.0.82

Nová verze T-FLEX CAD 17.0.82

Byla vydána nová verze T-FLEX CAD 17.0.82 a zde je souhrn novinek v této verzi.

T-FLEX CAD

 1. 2D projekce. Byl přidán nový příkaz Pohled lokálního řezu, oddělený od příkazu 2D projekce.
 2. Výkres. Režim Vytvořit osu dvou grafických čar příkazu Osy nyní umožňuje vytvářet osy mezi dvěma soustřednými oblouky.
 3. 3D řezy. Přidána možnost změnit rozměry řezné roviny, při vytváření řezu rovinou.
 4. Proměnné. Přidána funkce tounit( , ), která dovoluje konvertovat jednotky měření proměnných.
 5. Uživatelské rozhraní. Příkaz Rotovat normálově k vybranému prvku byl aktualizován.
 6. Uživatelské rozhraní. Na lištu záložek stránek byla přidána tlačítka pro rychlou navigaci na první a poslední stránku.
 7. Výkres. Náčrt. Oblouk třemi body nyní umožňuje výběr kolineárních bodů.
 8. Anotace. Přidána možnost přizpůsobit odsazení mezi skutečnými ohraničujícím rámečkem textu a zobrazovaným rámečkem při úpravě obsahu víceřádkového textu, odstavcového textu nebo tabulky v okně výkresu. (Parametry dokumentu > Stránka > Pohled > Text > Velikost rámečku textu).
 9. 2D projekce. Přidána možnost automenu Vybrat prvky k vyloučení z oblasti přerušení v režimu editace přerušení projekčních a výkresových pohledů.
 10. 2D projekce. Nyní, při vytváření projekce Libovolného pohledu, výchozí bod pohledu odpovídá aktuální poloze aktivní kamery ve 3D okně.
 11. Práce se soubory. Příkaz Kopírovat celou cestu k souboru je přidán do kontextových nabídek záložek dokumentu, prvků v okně Průzkumník knihovny a prvků v okně Struktura sestavy v režimu Seskupit podle odkazů.
 12. Pracovní roviny. Příkaz Otevřít 2D okno byl přidán do kontextové nabídky pracovní roviny. Otevře stránku s vybranou pracovní rovinou ve 2D okně.
 13. Pracovní roviny. Parametr Potlačit byl přidán do dialogu parametrů pracovní roviny.
 14. Díry. V rozbalovacím seznamu průměrů díry se nyní používá Standardní označení palcových závitů.
 15. Pole 3D prvků. Do spodní části okna parametrů byla přidána záložka Možnosti obsahující zaškrtávací políčko Dynamický náhled. Nyní tedy můžete zakázat dynamický náhled při vytváření a úpravách polí.
 16. Materiály. Pokud je materiál těla definován pomocí proměnné, pak při změně materiálu pomocí funkce táhni a pusť nebo příkazu kontextové nabídky, systém nyní navrhne změnu hodnoty proměnné.
 17. 3D sestavy. Příkaz Zachovat transformace vazeb je přidán do kontextové nabídky zavazbených prvků. Ukládá transformace vazeb stejných způsobem, jako když odstraňujete vazbu se zapnutou možností Zachovat polohu zavazbených prvků.
 18. 3D sestavy. Všechny příkazy související s vazbami v kontextových nabídkách těl a operací formovacích těl jsou nyní seskupeny pod položkou Vazby.
 19. 3D sestavy. Pokud je poloha objektu definována neudržovanými transformacemi vazeb, pak je to nyní zaznamenáno na záložce Transformace vazeb v dialogu parametrů objektu.
 20. Konfigurace a variace. Nyní můžete při změně hodnot proměnných v okně Konfigurace modelu zadat čárku jako desetinný symbol. Zadaná čárka se automaticky nahradí tečkou.
 21. Měření. Při měření vztahů mezi přímkou a rovinou se nyní kromě normálového úhlu zobrazuje i úhel promítání. Rozdíl mezi projekcí a normálovými úhly je 90°.
 22. Měření. Ve výchozím nastavení bylo přidáno a zaškrtnuto tlačítko Nebrat v úvahu pomocné čáry v příkazu Kontrola obrysu.
 23. Měření. Byla přidána záložka Informace obsahující souhrn výsledků analýzy v příkazu Kontrola odchylky.
 24. Čistění. Seznam nepoužitých prvků nyní obsahuje tlačítka pro výběr prvků a poskytuje informace o umístění prvků.
 25. Uživatelské rozhraní. Kurzor nitkového kříže je nyní ovlivněn úchopy na mřížce.
 26. Uživatelské rozhraní. Přidána vyhledávací pole umožňující vyhledávat příkazy podle názvů na záložce Záložkové menu dialogu přizpůsobení panelů nástrojů.
 27. Uživatelské rozhraní. Nyní můžete povolit sloupec Vrstva v okně nástroje 3D modelu.
 28. Režim integrace T-FLEX DOCs. Do kontextových nabídek poznámek uložených do DOCs v okně Poznámky byly přidány možnosti pro správu stavů.
 29. Režim integrace T-FLEX DOCs. Možnost řídit transformace fragmentů pomocí proměnných již není deaktivována uložením sestavy do DOCs.
 30. Režim integrace T-FLEX DOCs. Materiál přiřazený k objektu struktury produktu DOCs je nyní použit ve výchozím nastavení při vytváření těl v souboru objektu.
 31. Import. Přidána podpora pro Creo 9, Inventor 2023, NX 2206.
 32. Import. Importovaná těla mají nyní stejné materiály jako zdrojové soubory.

T-FLEX Dynamics

 1. Zatížení. Rotace. Přidána možnost definovat úhlovou rychlost pomocí grafu.

T-FLEX Gears

 1. Šnekové soukolí. Přidán výpočet odchylky podle GOST 3675-81.
 2. Válcové soukolí. Zvýšený výkon generování modelů a změny pozice modelů ve fragmentech kvůli změnám v prototypech. Po úpravě soukolí vytvořených v předchozích verzích aplikace navrhne systém aktualizaci soukolí v souladu s novými prototypy. Aktualizace může vést ke ztrátě uživatelské geometrie.

T-FLEX Electrical

 1. Kabelové komponenty. Přidán nový příkaz pro vytváření Spojů ve svazcích.
 2. Práce se zakoupenými komponenty. Přidána možnost ukládat data zakoupených komponent do Editoru komponent.
 3. Práce s 2D fragmenty. Přidána možnost Elektrická komponenta ve standardním T-FLEX CAD příkazu Plná regenerace. Tato možnost aktualizuje elektrické součásti v aktuálním dokumentu, pokud byly dokumenty součásti upravovány.
 4. Svorkovnice. Do seznamu svorkovnic bylo přidáno tlačítko Číslování v pořadí. Tlačítko automaticky přiřadí názvy jmenovek.
 5. Vložit diagram. Přidána možnost obnovit 3D reprezentace kabelových komponent v cílovém dokumentu pomocí příkazu Spoje po importu diagramu.
 6. Spojovací čáry. Pokud je otevřeno několik stránek současně, pak se spojovací čáry s přerušením na více stránkách zvýrazní na všech viditelných stránkách po najetí kurzorem nad ně.
 7. Spojovací čáry. Přesunutím kurzoru nad spojovací čáru nyní zvýrazníte označení připojená k této spojovací čáře a naopak.
 8. Spojovací čáry. Při přetahování existujícího textu připojeného ke spojovací čáře podél spojovací čáry značkou kotevního bodu mimo režim úprav textového obsahu se nyní orientace tetu automaticky změní v souladu s orientací spojovací čáry.
 9. Spojovací čáry. Při přetahování existujícího textu připojeného ke spojovací čáře manipulátorem pohybu textu v režimu úpravy obsahu textu, značka kotevního bodu nyní sleduje text podél spojovací čáry.
 10. Spojovací čáry. Příkaz Kopírovat vybraný text do schránky je přidán do kontextové nabídky kotevního bodu textu na spojovací čáře a příkaz Vložit text ze schránky je přidán do kontextového menu spojovací čáry.
 11. Spojovací čáry. Při úpravách označení na spojovacích čarách nyní můžete změnit polohu textu označení vzhledem ke kotevnímu bodu prostřednictvím standardních možností automatické nabídky.
 12. Spojovací čáry. Společné parametry zarovnání a odsazení v části Označení na spojovacích čarách v Parametrech diagramu jsou nahrazeny samostatnými parametry pro Jmenovky a text a pro názvy vstupů spojovacích čar ve skupinách spojovacích čar.
 13. Spojovací čáry. Možnost <Adresa> v řádku pro Schéma přerušení číslování označení je přidána do části Označení na přerušeních spojovacích čar v Parametrech diagramu, takže adresu bodu přerušení lze nyní zadat jako jeden řádek.
 14. Spojovací čáry. Možnost Otočit jmenovky na vertikální spojovací čáry je přidána do sekce Označení na přerušeních spojovacích čar v Parametrech diagramu, takže vodorovné texty lze nyní používat jako jmenovky přerušení na vertikálních čarách.
 15. Změna viditelnosti označení v Parametrech diagramu již neovlivňuje označení, jejichž viditelnost byla nastavena ručně.
 16. Kabelové komponenty. Příkaz Připojení byl přidán do Záložkového menu. Funkčnost příkazu volaného ze Záložkového menu se mírně liší od příkazu volaného z kontextového menu spojovací čáry. Příkaz volaný ze Záložkového menu bere v úvahu všechna připojení existující v aktuálním dokumentu, namísto připojení souvisejících s konkrétní spojovací čarou.
 17. Komponenta ve 3D. Příkaz nyní dovoluje výběr přípojnic v diagramu.

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909