Jste zde: SoliCAD.com Novinky T-Flex Novinky Nová verze T-Flex CAD 17.0.45 je tady !!!

Nová verze T-Flex CAD 17.0.45 je tady !!!

Všichni uživatelé a zájemci T-Flex CADu se mohou těšit na novú verzi parametrického 3D modeláře T-Flex CAD 17.0.45, která přináší řadu novinek a vylepšení. Čtete dál ...

T-Flex CAD -

je špičkový komplexní CAD/CAM/CAE/PDM systém určený především pro profesionální práci. T-Flex systém je postaven na bázi plně spolupracujících modulů, jejichž společným základem je parametrický i plošný modelář T-Flex CAD.

Novinky v T-FLEX CAD 17.0.45

1. Plochy. Vyplnit díru. Příkaz byl přepracován.
2. Měření. Při měření operace Díra, se zobrazí počet děr.
3. Obecné parametry 3D prvků. Pro těla, která jsou schopna zdědit vizuální parametry (těla
vytvořená takovými operacemi jako Kopírovat, Pole, atd.) přidána možnost nezávisle nastavit
vizuální parametry (Barva, Materiál, Povrch).
4. Plechový díl. Příruba. Přidána možnost Externí tečna pro měření délky příruby.
5. Plechový díl. Z ohyb. Přidána možnost nastavit uživatelský K-faktor.
6. Uživatelské rozhraní. Strom 3D modelu. Změněna reprezentace parametrů závitových děr ve
stromě 3D modelu.
7. Uživatelské rozhraní. Kontextové menu. Přidána operace Řez do kontextového menu pro těla.
8. Uživatelské rozhraní. Průzkumník knihovny. Přidána možnost zobrazit sloupce Název, Předmět,
Kategorie a Klíčová slova.
9. Integrační režim T-FLEX DOCs. Přidáno zaškrtávací políčko Synchronizovat fragmenty s T-FLEX
DOCs do okna Parametry dokumentu a v okně pro nastavení parametrů otevírání dokumentů za
datové sady PES.
10. Integrační režim T-FLEX DOCs. Další příkaz geometrické analýzy je nyní přístupný v DOCs okně
náhledu.
11. Textový editor. Přidána schopnost vložit hypertextové odkazy na soubory libovolných formátů.
Když kliknete na odkaz, buď se soubor otevře v aplikaci definované v nastavení operačního
systému nebo je vyvolán dialog pro výběr aplikace.
12. Kreslení. Při vyvolání příkazu Náčrt si pamatuje poslední volbu (Čára, Obdélník, Kruh středem,
atd.).
13. Kreslení. Kótování. Přidána možnost vybrat reprezentaci lineární kóty s mezerami (123 456,78) v
záložce Kótování (pro každou stránku) v okně Parametry dokumentu.
14. Kreslení. 2D Projekce. Přidána možnost nastavit Typy čar individuálně pro každé tělo při
vytváření 2D projekce
15. Kreslení. 2D Projekce. Přidáno zaškrtávací políčko Skrýt konstrukce v záložce Dodatečné v
okně
Parametry 2D projekce. Toto zaškrtávací políčko je přednastaveno jako nezaškrtnuté, takže
konstrukční prvky jsou zobrazeny nejenom v aktivním pohledu ale ve všech pohledech.
16. Kreslení. Konstrukční prvky. Pokud je na panelu nástrojů zobrazení povolena možnost Skrýt
konstrukci,
po vyvolání kteréhokoliv z konstrukčních prvků se zobrazí dialogové okno s návrhem
deaktivovat tuto možnost.
17. Kreslení. Vazby. Změnila se logika vytváření vazeb, které vyžadují výběr dvou objektů (Stejná
délka, Paralelní,
atd.). Tyto vazby jsou nyní založeny na vlastnostech prvního výběru.
18. Kusovník. Okno Přizpůsobit nastavení (při vkládání kusovníku na hlavní stránku výkresu) má
nyní záložku
Dodatečné se zaškrtávacím políčkem Duplikovat hlavičku tabulky v následných
obdélnících.
19. Anotace. Text
. Text může být zobrazen v 3D pohledu po zaškrtnutí políčka Zobrazit 2D anotace
v 3D pohledu
v okně Parametry pracovní roviny
20. Import/Export. Přidána podpora pro formáty NX – Unigraphics 1980, Parasolid 33.1 a Creo 8.


Kompletní seznam nových funkcí pro T-Flex CAD 17 můžete nalézt zde:

Novinky ve verzi T-FLEX CAD 17

Chcete vědět více? Napište nám na obchod@solicad.com nebo zavolejte +420 224 248 581.

 Vyzkoušejte si nejnovější verzi T-Flex CAD 17  – Ke stažení

 Objednejte si T-Flex CAD

Autor: Kamil Závacký
Email: kamil.zavacky@solicad.com
Telefon: +420 224 248 581