Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Nová verze SprutCAM 7 a její česká lokalizace

Nová verze SprutCAM 7 a její česká lokalizace

Vážení uživatelé aplikace SprutCAM 7,

dne 23. 12. 2010 byla na našich webových stránkách uveřejněna nová verze systému SprutCAM, která nyní nese označení SprutCAM 7.1.2.40148.

Stejně jako předchozí verze přichází i tato s řadou novinek a vylepšení. Mezi ty nejdůležitější patří především:

1. Možnosti odjezdů na pozici výměny nástroje byly rozšířeny o nové způsoby pohybu a výstupního formátu.
Nyní již není bezpodmínečně nutné definovat  pozici výměny nástroje. Pokud tato pozice není definována, výměna nástroje není simulována. Nástroje se objeví na startovací pozici operace a zmizí po jejím ukončení. Tento způsob je využíván hlavně pro 3-osé obrábění, kde nehrozí kolize, protože nástroj odjíždí na bezpečnou úroveň v ose Z po každém cyklu.
Nicméně pro 5-osé obrábění je pozice výměny vyžadována z důvodu bezpečnosti nájezdů a správného výpočtu času obrábění.
Pozice výměny nástroje je definována souřadnicemi v systému stroje (G53). Jedná se o fyzické souřadnice os stroje, nikoli o souřadnice bodu nástroje v pracovním souřadném systému. Pro soustružnicko-frézovací centrum se např. jedná o pozici středu nástrojové hlavy.

2. Příjezdy a odjezdy mohou být nyní specifikovány s použitím souřadného systému stroje (G53).

3. Bylo upraveno nastavení pro import 3D těles, automatizace a oprava některých procesů při načítání.

4. Bylo testováno a odladěno načítání ze systému Kompas 12 Lite CAD.

5. Byl vylepšen nástroj pro automatické rozpoznávání děr. Parametr pro určení dna díry byl nahrazen dvěma volbami. Nyní lze určovat dno díry na tělese automaticky podle tvaru ploch modelu, nebo pouze podle minimální úrovně vybrané geometrie.

6. Cyklus pro gravírování byl vylepšen o možnost používat nástroj s uživatelsky definovaným tvarem. Lze využívat standardní nástroje bez jakýchkoliv omezení. Navíc zde ale přibyl parametr pro nastavení kontaktního bodu. Pomocí tohoto nastavení lze definovat konkrétní bod na nástroji, který bude v kontaktu s obráběnou konturou.

7. Byly opraveny chyby zrychleného výpočtu při operacích v Z-řezech.

8. Bylo vylepšeno soustružení závitů. Pro soustružení obecného tvaru závitu lze nyní definovat bod na kontuře, který určuje startovací pozici závitu.

9. Do operací pro soustružení závitu byl přidán parametr pro počáteční natočení vřetena.

10. Do cyklu 5D-obrábění děr - operace závitování byl přidán parametr definující počáteční natočení vřetena.

11. Byl vylepšen generátor postprocesorů. V příkazu PPFun  jsou nyní k dispozici veškeré parametry operace ze souboru XML.

A spousta dalších novinek, úprav a změn přispívajících k lepší stabilitě systému.

Vydání této verze podnítilo také další práci na české lokalizaci - byly přeloženy jak nové statě, tabulky a příkazy, tak upraveny některé stávající.

Aktuální verzi programu a zkomprimovaný adresář se soubory české lokalizace je možné stáhnout zde:

https://solicad.com/action.php?action=plugin&name=Download&uid=152

Autor článku: Ing. Josef Gregor, Ph.D., technický ředitel společnosti SoliCAD, s.r.o.
e-mail: josef.gregor@solicad.com
tel.: +420 775 654 223

Autor: Ing. Petr Motyčka
Email: petr.motycka@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909