Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty MITCalc Popis produktu MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

MITCalc - sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů

Modul nosníky, hřídele

Nosníky

Program je určen k výpočtu přímých maximálně třikrát staticky neurčitých nosníků s konstantním osově symetrickým profilem. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem AISC, ISO, DIN a BS.

Seznam norem: (DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, S, C, L, LU ... ).

Hřídele

Výpočet je určen pro geometrický návrh a komplexní kontrolu hřídelí. Program řeší následující úlohy:

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem AGMA, ISO, DIN a BS.

Seznam norem: (DIN 743).

Profily

Výpočet řeší plošné charakteristiky obecných profilů a hmotnostní charakteristiky těles vzniklých vytažením nebo rotací profilu. Program umožňuje: 

Vzpěr štíhlých prutů

Výpočet je určen k návrhu optimálního průřezu a k pevnostní kontrole štíhlých prutů namáhaných na vzpěr. Program obsahuje: 

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy (Johnson, Tetmajer, Euler, Secant) a údaje z odborné literatury a norem AISC, ISO, DIN a BS.

Seznam norem: (DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, S, C, L, LU ... ).

Následující část: Modul ozubení »
Předchozí část: « Modul nástroje