Jste zde: SoliCAD.com Produkty Strojní výpočty Popis produktu Geomagic Design Dynamics

Geomagic Design Dynamics

Dynamics pro Geomagic Design je simulační nástroj kinematiky a dynamiky tuhého tělesa.
Je jako samostatný doplněk plně integrován do Geomagic Design.

Umožňuje vytvářet a testovat funkční virtuální prototypy návrhů a simulovat jejich pohybové chování.

Importuje geometrii, fyzikální vlastnosti a vazby z Geomagic Design a umožňuje přidání specifických pohybových vlastností do modelu, které vedou k plně funkčnímu prototypu návrhu.
Lze snadno nastavit pohyby prvků použitím vazeb, které byly vytvořeny již v sestavě Geomagic Design.

Dynamics nabízí pokročilé možnosti pohybové analýzy.

Je možné exportovat také videa.

 

Geomagic DesignDynamics

Robustní simulační modelování

Dynamics pro Geomagic Design má pestrou škálu nastavení funkčních objektů, které jsou přidány do Vašeho CAD modelu, aby se vytvořil funkční prototyp.

Mezi tyto objekty patří:

Vazby v Dynamics

3D kolize

Simulace umožňují snadno řešit případné kolize mezi částmi mechanizmů (jako jsou ráčny, svorky, uchopovače a další), které závisí na kontaktu mezi dvěma nebo více provozními částmi. 

Kontaktní a třecí síly, které vznikají při kontaktu, se automaticky spočítají a jsou k dispozici pro tisk.

Ráčna

Editor funkcí

Motory, pohony a síly mohou být řízeny pomocí jazyka vzorců, tabulkových dat Dynamics nebo tabulkou aplikace Excel. To umožňuje zadávat hodnoty jako jsou rozběhy a doběhy motoru, pohony s proměnnými otáčkami a elektromechanické regulátory do simulačního modelu.

Tabulky

Dynamics obsahuje výkonný jazyk vzorců, který umožňuje, aby simulace vlastností entit, okamžité hodnoty simulace a matematické výrazy byly kombinovány do výrazů, které mohou být použity k definovaní fyzikálních veličin v simulaci. Vzorce mohou být použity pro generování hodnot pro zobrazení na sondách.

Například vzorec:

0.5*Body[49].mass*mag(Body[49].v)*mag(Body[49].v)

Při přidání do sondy se zobrazí graf kinetické energie Těla (49).
Vzorec jazyka jde také otevřít pomocí editoru funkcí, který dovoluje sestavení rovnic interaktivně.
Editor funkcí obsahuje takové integrované zobrazovací možnosti, že u definované funkce se zobrazuje a aktualizuje její graf.

Hlášení

Dynamics vypočítává posunutí, rychlost a zrychlení každého těla v pohybujícím se modelu.

Dále také vypočítává reakční síly, které působí na každé tělo v důsledku dynamického pohybu.
To zahrnuje i pohyby a síly, které vyplývají z případných kolizí mezi částmi.

Každá z těchto veličin jde zobrazit buď v grafu nebo v číselné podobě.
K hodnotám lze přistupovat buď pomocí jazyka vzorců nebo tabulkovou zprávou v HTML souboru.
Můžete vytvořit grafické vektory, které mohou měnit směr i velikost podle vypočtených hodnot. 

Motory a pohony mohou hlásit své požadavky na síly nebo energie, což umožní správné dimenzování jejich rozměrů a určit ztráty například v důsledku tření.

Animace a snímkování

Pro tvorbu animace poskytuje Dynamics techniku známou jako snímkování klíčových snímků.

Pomocí této techniky můžete zadávat pohyby po cestách, které nejsou založeny na fyzice.
Například lze snímkovat rozpad sestavy ve 3D. Případně udělat z klíčových snímků i video.
Je možné kombinovat také simulovaný pohyb na fyzikální bázi s animací  klíčových snímků pro vytvoření komplexní pohybové sekvence.

Renderování

Dynamics pro Geomagic Design obsahuje vestavěný renderovací komponentu.

Je k dispozici několik druhů osvětlení a zdrojů světla, mapování textury, stínovaní a další efekty.

V kombinaci s animačními schopnostmi můžeme produkovat velmi realistické "filmy" o návrhu a jeho fungování. Můžete sledovat váš návrh při práci a vidět, jak se mění napětí vyvolané provozem jednotlivých částí.

Vyrenderované animace a obrázky lze exportovat do formátů, které umožňují umístění na webových stránkách, v dokumentech a prezentacích.

 Stáhněte si zkušební verzi Dynamics pro Geomagic Design

Objednejte si Dynamics