Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Co je nového ve SprutCAM 8

Co je nového ve SprutCAM 8

Využijte všechny výhody Vašeho počítače pro práci se SprutCAM 8

SprutCAM 8 je 64-bitová aplikace pro Windows. Je známo, že 32-bit aplikace nemohou používat více než 2 GB virtuální paměti. Nová verze SprutCAM 8 zajišťuje účinné provádění velmi náročných výpočtů pro kompletní modely, skládajících se z tisíců ploch a vytváří milióny řádků pro NC kód.

Verze CAM aplikace SprutCAM 8

Vývojářský tým také pracuje na adaptaci systému pro několikajádrové procesory. Také systematicky adaptují staré prověřené algoritmy. Především některé paralelizace algoritmů výrazně zkracují čas výpočtu.

V současné době se náš výzkum zabývá použitím moderních grafických procesorů (GPU), které obsahují tisíce výpočtových jader.Výsledky tohoto výzkumu budou zahrnuty v dalších verzích softwaru SprutCAM.

Nový systém instalace online

SprutCAM 8 představuje novou technologii instalace. Nový instalátor „SCSetup.exe“ skenuje servrový web SprutCAMu pro přístupné moduly a downloady. Je zde možnost instalovat pouze požadované moduly a jiné přeskočit )nejsou staženy). Postupný instalátor používá dříve stažené moduly k urychlení rychlosti instalačního procesu.

Nový instalátor je nejužitečnější pro speciální distribuce SprutCAMu vytvořené našimi dealery, kteří upravují lokalizace, tutoriály, průvodce schémata strojů a posprocesorové moduly.

Je zde ovšem i „diskový“ instalátor“ založený na stejné technologii jako lokální moduly pro instalaci. Plánujeme přidat online aktualizační funkci do SCSetaup.

Vylepšené uživatelské rozhraní

SprutCAM 8 vítá uživatele Uvítací stránkou která obsahuje odkazy na Nový projekt, Otevřít projekt, nejčerstvější projekty a další užitečné odkazy SprutCAMu.Také se zobrazují novinky SprutCAMu online pokud máte připojení k internetu. Tato uvítací stránka neobtěžuje ani nepřetrvává, je pryč hned, jakmile uživatel začne pracivat se SprutCAMem.

Panel nástrojů je také předělaný. Nový panel je logicky organizovaný, aby dovolit rychlejší a praktický přístup k užitečným funkcím. Nový panel také nabízí rozsáhlé nápovědy pro položky v menu.

A je to nejlépe vypadající panel nástrojů, jaký kdy SprutCAM měl.

SprutCAM 8 používá nové dialogyy Windows pro otevírání a ukládání, které dovolí vyhledávání souborů a náhled obsahu.

Interakce se systémy CAD softwarů

SprutCAm 8 podporuje přes 20 přímých rozhraní pro hlavní systémy CAD softwarů (samozřejmě posledních verzí). Jako specialitu má SprutCAm 8 rozhraní pro FreeCAD systém. FreeCAD je freeware. SprutCAM používá FreeCAD k importování geometrických dat ze STEP souborů. Když je importován „*.stp“ soubor poprvé, uživatel je požádán o stažení FreeCADu, a pokud je stažení úspěšné, tak bude import STEPu později vždy přístupný pro uživatele zdarma.

Nový způsob definice obrobku

Vývojáři SprutCAMu se vždy snaží zabránit zdvojení funkcí CAD systémů geometrie modelu, ale některé tyto funkce jsou velmi užitečné, když tvoříte obrobek pro obrábění. Pro odlévané nebo kované obrobky jsou tvary oborbku velmi podobné konečnému dílu. Samozřejmě můžete vždy nakreslit geometrii obrobku v CAD systému a importovat ho do SprutCAMu, ale je také vhodné definovat model obrobku s vhodným přídavkem materiálu.

Podpora nových typů strojů

Neexistují žádné limity u moderních NC-strojů. SprutCAm 7 představil 3D kinematické režimy strojů s neomezeným počtem nástrojů a os. SprutCAM 8 rozšiřuje tuto oblast o zavedení systémů pro průmyslové roboty.

video(y,https://youtu.be/0augmknrxic) 

Daším pokrokem v oblasti strojů je podpora víceúčelových strojů (MTM), které mají paralelní stroje s několika nástroji a NC-rozvaděči. SprutCAM 8 umožňuje programování také víceúčelových soustružních obráběcích center s opačnou rotací vřetene (pro 2 součásti v pracovním prostoru) a se založením i odebráním součásti.

Nové funkce 5-ti osého obrábění

Sprut-Technology pokračuje ve vývoji 5-ti osého obrábění pro splnění všech požadavků uživatelů.

Při výpočtu dráhy nástroje SprutCAm 8 bere do úvahy rozsah možných natočení os. Pokud natočení na ose dosáhne hranice, nástroj vyjíždí z obrobku a osy stroje jsou nastaveny do pozic, které dovolují další pokračování obrábění. Pokud limity stroje nedovolí určitou cestu nástroje, tak je tato cesta vyřazena z obrábění a přechází se k další obráběné části, což se provádí pře bezpečné povrchy, kterými mohou být roviny, koule nebo válce.

Toto další vylepšení se týká násobení cest nástroje. Stará volba násobení cest kolem osy stroje bylo velmi populární. Ale nemohl být použit v TCPM (Tool Center Point Managment) režimu. TCPM je podporován velkým množstvím nových moderních strojů. Nová funkce geometrických násobení pracuje i uvnitř TCPM režimu.

SprutCAM 7 měl dvě operace obrábění děr: jednoduché obrábění otvoru a obrábění otvoru 5D.SprutCAM 8 používá pouze jednu operaci obrábění díry pokrývající obě staré fuknkce operací. Kvůli kompatibilitě se starými postprocesory operace obrábění díry má možnost „Použít starý formát caklu (CYCLE)“. Nová operace podporuje rozdělení děr podle ploch, minimálního kroku třísky a více.

Simulace obrábění

Omezení simulace obrábění po frézování bylo odstraněno. SprutCAM 8 simuluje tento druh obrábění jako se to děje na skutečných strojích.

Kontrola kolizí je vylepšena, aby nahlásila kolize částí stroje mezi sebou, s nástojem nebo s obrobkem. Když je kolize detekována, příslušné prvky jsou označeny a odpovídající řádek programu je zdůrazněn červeným vykřičníkem.

 

Byl implementován nový kontrolní mechanizmus pro upíchnutí. Když se nástroj ponoří do obrobku více než je povolená hodnota, odpovídající řádek programu je označen vykřičníkem. Pokud je zapnuta funkce stop při chybě, simulace se zastaví.

Interaktivní definice nájezdů a výjezdů při operaci obrysů

Definice nájezdů a výjezdů byla výrazně vylepšena pro operace obrysů. Nyní jsou přímo definovány v grafickém okně, umožňujíc tak určit přesná čísla. Najetí je nyní možné z libovolného místa.

Rotační obrábění

Rotační obrábění nyní dovoluje otočit osu nástroje rovnoběžně s osou otáčení. Nastavte boční úhle na 90 stupňů k dosažení tohoto cíle. Tato mechanika dovoluje vytvářet jednoduché 3D dráhy nástroje pomocí rotační operace. Oproti standardní operaci zanoření dovolí tato operace stroji podříznutí nebo šroubovicovou dráhu nástroje.

Otáčení osy B

Otáčení osy B dovoluje obrábění těžko přístupných prvků pomocí pouze jedné operace s kontinuálním posouváním hodnoty osy B, zatímco projíždí kolem obrysu (použitím 4-té osy stroje, pokud je to možné). To vede ke snížení počtu změn nástroje a zvýšení efektivity obrábění. Dráha nástroje se počítá definováním obrysové geometrie a hodnoty osy B v každém bodě kontury. Uživatel může specifikovat jakýkoliv počet hodnot osy B, který může být nastaven v libovolné poloze na obryse.

Drátořez 2D a operace 4D obrysů

Proces vytváření opracované plochy pro drátořez byla výrazně vylepšena. Nyní je plně interaktivní a umožňuje vkládat velikosti a úhly sražení přímo v grafickém okně.

Podepsání a ochrana nezákonného užívání režimů strojů a postprocesorů

Přidali jsme podepisování a šifrování postprocesorů a režimů strojů ve SprutCAM 8. Jsou uzavřeny v souboru, který je přístupný SprutCAMem. Digitální podpis zajišťuje autenticitu podepsaného souboru, ale neskrývá zdroje.

Šifrování chrání komponenty před neoprávněným přístupem. Uvolňování chráněných částí (postprocesory, strojní režimy) bude samostatně licencováno způsobem připomínajícím licenci SprutCAMu. Šifrované části jsou chráněny před modifikací a přístupem do zdrojového textu.

Toto zřízení umožní ochranu komponentů SprutCAM 8, uveřejněných na obchodních stránkách sprutcam.com, za účelem výměny a obchodování. Je plánováno, že tyto soubory budou poskytovány společností SPRUT Technology, jejími obchodními partnery a zkušenými uživateli SprutCAMu.

Autor: Michał Plaza
Email: michal.plaza@solicad.com
Telefon: +48 32 440 19 18