Jste zde: SoliCAD.com Novinky Alibre Design Novinky Alibre verze 27 - funkce a vylepšení

Alibre verze 27 - funkce a vylepšení

V tomto článku se seznámíme se všemi novinkami a opravami v Alibre verze 27.

Sada nástrojů Alibre

Knihovna komponentů řízená Excelem

Pouze v Alibre Expert
Snadné vytvoření knihoven parametrických dílů. Alibre poskytne v příštím roce nebo později knihovny ISO, ANSI, DIN, GB a JIS, jakmile budou k dispozici, ale ve verzi 27 to ještě nebude.

Modelování dílů

Funkce Pole podle cesty

Pouze v Alibre Pro a Expert
3D funkce v pracovních prostorech dílu mohou být nyní kopírovány v poli po cestě vytvořenou z hran a skic.

Text podle cesty

Text skici může být připojen k cestě vytvořené z jedné nebo více skic.

Řetězový a kreslený výběr (režim skici)

Výběr prvků skici kreslením přes skicu nebo výběr všech prvků skici spojených s vybraným prvkem.

Chyby z popisků stupňů volnosti

Popisky DoF v režimu skici někdy způsobovaly pád programu nebo chybovou hlášku.

Projekce spline geometrie

Za určitých okolností se ztratily řídící prvky spline při zpracování, což způsobilo, že výsledný prvek neodpovídal zdroji.

Text legendy stupně volnosti ve skice

Někdy mohl být text oříznut hranou obrazovky nebo mohl zmizet.

Řezový pohled textu

V některých případech by díl vytvořený pouze z textu (například vytažením) mohl mít nečekané chování, pokud je použit v přesném pohledu řezu.

Ukládání dílů s vícenásobně rozdělenými čely mohlo být pomalé

Opraven problém, kdy čela, která byla rozdělená mnohokrát jako část pole děr, mohly způsobit, že se díl ukládal velmi pomalu.

Spojení profilů čelo-čelo specifikovanou tečnou

Některá spojení profilů čelo-čelo mohlo vyhodit chybu pokud byla specifikovaná tečna nezaškrtnuta.

Zaškrtávací políčko vlastního materiálu může házet chybu

Po výběru materiálu z knihovny materiálu a poté povolení vlastního zaškrtávacího políčka z Vlastností souboru > Materiál > Vlastní.

Několikanásobné booleovské operace a konfigurace mohly způsobit chybu

Někdy mohly díly s několikanásobnými booleovskými operacemi a také konfiguracemi způsobit neočekávané chování.

Interakce mezi popiskami DoF a přesností jednotek mohlo vést k fyzické změně délky linky

Popisky DoF mohly aplikovat kóty s výrazně nižší hodnotou číslic než bylo požadováno. Nyní použije kóty s 6-ti místnou přesností.

Referenční ikona čáry v menu při kliknutí pravým tlačítkem myši

Přidána ikona.

Klik pravým tlačítkem myši > Vyčistit vše mohlo vyhodit chybu

Použitím Vyčistit vše na specifických dialozích mohlo způsobit výjimku.

Kruhové pole se mohlo resetovat po uložení/otevření

V některých případech se mohlo resetovat nastavení (úhel / stejný) pro kruhové pole.

Přesnost fyzikálních vlastností pomocí vlastních materiálů

Mírná nepřesnost ve vypočtených fyzikálních vlastnostech za použití vlastního materiálu s hodnotou hustoty korigované zvýšením převodového faktoru významné číslice.

Skupina a přesun dílů ve stromě sestavy

Přesouvání dílů, podsestav a polí v průzkumníku sestavy a vytváření složek pro udržení přehlednosti stromu sestavy.

Příkaz Zpět – tažení komponentu

V některých případech vrácení operace tažení mohlo trvat mnoho vteřin.

Nástroje skici na panelu nástrojů mohly přestat fungovat

Určitý pracovní postup mohl zanechat nástroje skici na nástrojovém panelu nepřístupné.

Zrychlení zobrazení v průzkumníku

Opraveno rozšířením algoritmu vyhledávání tak, aby efektivně zpracovalo strukturu uzlů stromu v zrcadlených uzlech sestavy.

Zobrazení referenční geometrie mohlo způsobit pád programu

Opraven problém, kdy přepínání referenční geometrie komponent mohlo způsobit chybu nebo pád programu.

Výkon pro sestavy shora dolů s mnoha vrstvami

Opravena chyba, která způsobila, že zastaralé díly neočekávaně oznámí jejich závislé sestavy, což vede k redundantní regeneraci sestavy.

Výkon editace zde ve velkých sestavách

Byla vydány opravy výkonu, aby editace komponent v kontextu (velké) sestavy probíhala rychleji.

Vazby ozubeného kola nemusely pracovat uvnitř podsestavy, která byla vytvořena jako flexibilní

Opraveny problémy ve známých případech.

Přepočítávání vazeb při změně jména vazby

Chyba způsobila, že vazba byla přepočítána po každé změně znaku v názvu vazby.

Zobrazit díl v průzkumníku nemuselo zvýraznit díl

Někdy byl díl posunut,ale nebyl zvýrazněn.

Špatná orientace zrcadlení sestavy

Zrcadlení sestavy se původně vytvářelo s nesprávnou orientací, která se později sama opraví po přetažení.

Obecné

Ikony náhledu dílu

Vylepšené a standardizované náhledy miniatur.

Gradient pozadí pracovní plochy

Mírně upraven přednastavený barevný gradient pozadí.

Asociace souborů

Instalátor se nyní ptá, zda chcete asociovat obecné soubory CAD (jako STEP nebo DXF) s Vaším Alibre.

Dialog skořepiny umožňuje změnu velikosti

Udělali jsme dialog skořepiny tak, že umožňuje změnu svojí velikosti.

Chybějící soubory v rozbaleném balíčku souborů

Obnovení zabalených souborů do složky, kde cesta souborů byla delší než maximální počet znaků způsobilo, že chyběly soubory.

Problém s neanglickým instalátorem

Neanglický instalační program neprováděl a neukazoval správné varování, pokud jste se pokusili nainstalovat již nainstalovanou verzi.

Ukázkové unicode soubory Linetype a Pole

Nyní jsou nainstalovány instalátorem.

Vyhledávání v knihovně materiálů

Vyhledávání v knihovně materiálů někdy nepracovalo správně.

Knihovna materiálů – zvýšení přesnosti konverze

Zvýšena přesnost konverze mezi kg a librami.

SpaceMouse

Upraven způsob interakce SpaceMouse s Alibre:

Nápověda pro 3D zkosení ve skice

Pro 3D zkosení byla přiřazena nesprávná nápověda a popisek.

Problémy rendrování při použití monitoru s Displaylink (USB připojení)

Aktualizovaný rendrovací engine HOOPS by měl vyřešit tuto záležitost.

API / Skript

Generování náhledů obrázků

Náhledy obrázků mohou být uloženy při ukládání dílu pomocí API.

Asociativita bodů

Body vytvořené pomocí API jsou nyní asociovány s jejich zdrojovou geometrií, pokud je použita.

Tažení po křivce mohlo způsobit selhání regenerace

Opraven problém, kde specifické tažení po křivce mohlo způsobit neobvyklé chování regenerace.

Pohyb komponent pomocí API nerespektovalo vazby

Tento problém byl opraven.

Objekty vazby vyhazují výjimku

Nyní objekty vazby nevyhodí výjimku, pokud nelze najít jeden nebo více jejich cílů. Nyní vrátí vyřešený(é) cíl(e).

Metoda mazání IADAssemblyConstraint

Přidána metoda 'Smazat' IADAssemblyConstraint, aby bylo možné odebírat vazby ze sestavy.

SelectedObjects podporují vazby sestavy

Aktualizováno API 'SelectedObjects' pro podporu vazeb sestavy. To je, pokud uživatel vybere jednu nebo více vazeb sestavy v GUR, tyto výběry mohou být nyní získány pomocí tohoto API.

Skript – občasné zamrzání

Spouštění některých skriptů při editaci skici s otevřenými smyčkami způsobovalo zamrzání Alibre.

Skript – chyba AddAngleConstraint

Při použití AddAngleConstraint vyhazovalo chybu.

Skript – funkce AddFastenerConstraint2()

Funkce Added Assembly.AddFastenerConstraint2() dovolující specifikování vazby typu hranice.

Skript – funkce AddFastenerConstraint()

Funkce Assembly.AddFastenerConstraint() nyní akceptuje jeden parametr vzdálenosti.

Skript - Assembly Constraint Target Geometry

Funkce vytváření vazeb sestavy nyní může akceptovat cílovou geometrii z výběru uživatele.

Skript – vazby a referenční geometrie sestavy

Vazby nyní podporují referenční geometrii sestavy.

Skript – vazby sestavy cílené na proxy

Opraven problém s vazbami vytvořenými s cílením na proxy objekty.

Vylepšení kreslení

Odpojené kóty

Opraveny některé problémy, kde kóty na řezovém pohledu mohly být odpojeny od projekce.

Šířka čáry

Opraveny některé problémy, kdy šířky čáry nemusely ctít jejich nastavení.

Změna měřítka pohledu mohla změnit měřítko textu

Byly opraveny některé případy, kdy text kót mohl změnit špatně měřítko.

Import / Export

Verze importovaných formátů

Solidworks: až do 2023
Inventor: až do 2024
Pro/Engineer 19.0 až do Creo 10.0
Catia v5: až do V5_6R2023
Solid Edge: 1 do 20, ST1 do ST10, 2019 do 2023
NX: UG11 do UG18, UG NX, NX5 do NX12, NX1847 do NX2212
Rhino: od 4 do 7

STEP povrchy jako kusy

Některé případy dat povrchů v souboru STEP mohly způsobit import povrchů jako kusů modelu.

Kusovník

Řádky kusovníku založené na aktivní konfiguraci sestavy

Optimalizace vložená do AssemblyHelper nesprávně používala aktivní konfiguraci sestavy pro vytvoření struktury sestavy, což způsobovalo problémy v řádcích kusovníku.

Autor: Viktor Černý
Email: viktor.cerny@solicad.com
Telefon: +420 790 323 909