Jste zde: SoliCAD.com Novinky SprutCAM Novinky Aktualizace verze SprutCAM 7

Aktualizace verze SprutCAM 7

Vážení zákazníci, k dispozici máte novou verzi SprutCAM 7 Pro.

Nová verze SprutCAM 7

Produkt SprutCAM 7 Pro obsahuje:

Nová verze ke stažení:SprutCAM 7 Pro


Základní princip EDM obrábění

Fyzikální podstata elektroerozivního obrábění je dána poznatkem, že při oddálení dvou elektrod od sebe vzniká mezi nimi elektrický výboj, který může mít formu elektrické jiskry nebo elektrického oblouku. V případě obrábění tvoří elektrody nástroj a obrobek, které jsou ponořeny do tekutého dielektrika. Elektroerozívní obrábění lze použít pouze pro opracování elektricky vodivých materiálů. Výboj elektrickou jiskrou proběhne za dobu kratší než 0,0001 sekundy. Přitom se elektrická energie přemění na energii tepelnou, která ohřeje mikroskopickou vrstvu materiálu obrobku až na teplotu 10 000° C a dojde k jejímu odpaření. Výboj elektrickým obloukem proběhne v době řádově 0,1 až 0,001 sekundy. V místě výboje vznikne teplota asi 4 000° C a materiál obrobku se odtaví. K odebírání materiálu z obrobku tedy dochází prostřednictvím velkého množství stále se opakujících elektrických výbojů mezi povrchem obrobku a povrchem nástroje-elektrody.


Řezání drátem WEDM

Pro řezání přesných hlubokých děr a tvarově složitých dutin a obrysů tvarů využíváme technologie elektroerozivního drátového řezání (WEDM). Výhodou této technologie je její použití i při řezání nástrojových ocelí v žíhaném i kaleném stavu při vysoké přesnosti, a s povrchovou kvalitou řezu rovnající se broušení.


EDM hloubení

EDM hloubení v kovovém obrobku napodobuje tvar nástroje nazývaného elektroda. Vstřikovací formy pro umělohmotné součástky se také velmi často obrábějí hloubením.

Elektroda se vytvaruje tak, aby přesně odpovídala tvaru cílové lisované součásti. Každý výboj při obrábění vytvoří v obrobku kráter (odstranění materiálů) a vyprodukuje úder na nástroj (opotřebení nástroje/elektrody).

Mezi elektrodou a obrobkem nikdy nedojde k mechanickému kontaktu. Elektrody jsou obvykle vyrobeny z mědi nebo grafitu.

Autor článku: Ing. Josef Gregor, Ph.D., technický ředitel společnosti SoliCAD, s.r.o.
e-mail: josef.gregor@solicad.com
tel.: +420 775 654 223

Autor: Bronislav Gabryš ml.
Email: bronislav.gabrys@solicad.com
Telefon: +420 720 356 566